Комітети та секції РАХО

02 червня 2018 року Національною асоціацією адвокатів України Рішенням №94 відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про Раду адвокатів України, Статуту недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України», Стратегії розвитку Національної асоціації адвокатів України до 2020 року та Регламенту Ради адвокатів України було створено Молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen».

856
Детальніше

У листопаді 2020 року Головою Секції цивільного, сімейного та спадкового права при Раді адвокатів Харківської області було призначено адвоката Гринченко Тетяну Миколаївну.

867
Детальніше

Секція з питань надання правової допомоги при ДТП

888
Детальніше

Секція заснована адвокатами Харківщини 12 вересня 2014 року, вказаними зборами які затверджені Радою адвокатів Харківської області, головою секції обрано Скребець Олега Миколайовича.    

 Співголовою секції з фінансового та  податкового права є Павлуненко Катерина Леонідівна – сертифікований аудитор, адвокат з досвідом роботи у сфері податкових спорів та оподаткування господарської діяльності з 2001 року.  

 З метою підвищення кваліфікації адвокатами, обміну особистим досвідом, сумісного вивчення судової практики та вільного висловлювання думок, секція регулярно проводить свої засідання, які йдуть на користь усім учасникам та її членам. Засідання секції проводяться не рідше ніж раз на місяць, завжди є відкритими, а тому принагідно в них приймають також участь адвокати, які не є членами секції.

913
Детальніше

Комітет взаємодії з навчальними установами, судовими та правоохоронними органами

846
Детальніше

Метою створення та діяльності Комітету медіації є впровадження в Україні альтернативного вирішення спорів (АВС) шляхом проведення медіацій, переговорів за участю адвокатів Харківської області.

876
Детальніше

Рішенням Ради адвокатів Харківської області від 20.03.2019 року було утворено Комітет «Взаємодії з експертними установами та організаціями». Комітет є постійно діючим постійно працює при Раді адвокатів Харківської області.

Метою створення Комітету є отримання знань адвокатами, освоєння методик для застосування в адвокатській діяльності в разі залучення спеціалістів та експертів експертних установ та організацій.

851
Детальніше

23 жовтня 2019 року на підставі Рішення Ради адвокатів Харківської області був створений Комітет господарського права та процесу при Раді адвокатів Харківської області. 07 листопада 2019 року одноголосно учасниками Комітету господарського права та процесу було прийнято рішення про перейменування на Комітет господарського права та захисту бізнесу при Раді адвокатів Харківської області (далі - Комітет).  

876
Детальніше

 Рішенням Ради адвокатів Харківської області №112/1/10 від 15 березня 2017 року створено Комітет з питань фізичної культури та спорту при Раді адвокатів Харківської області як постійно діючий її представницький колегіальний орган, що є також її структурним підрозділом, призначено Головою новоутвореного Комітету адвоката Воробйова Василя Валентиновича.

842
Детальніше

Склад Комісії:

Голова – Кривуц О.Ю.,

Заступник голови – Чобітько І.В.,

Секретар Комісії – Вільчинська В.А.,

Члени Комісії – Гончаров В.В., Зуєва Л.В., Сафонова Я.Б., Фуженков Ю.О.

876
Детальніше

Комітет Молодий адвокат Харківщини при Раді адвокатів Харківської області було утворено в листопаді 2017 року. Основною метою створення Комітету є сприяння підвищення кваліфікації молодих адвокатів Харківського регіону їх професійного росту та престижу  адвокатської діяльності, розвитку ініціативності та творчості, утвердження поваги до права, довіри.

857
Детальніше

Метою створення Комітету є необходність підтримання, захисту та відновлення професійних, соціальних та інших Прав адвокатів, організація сприяння забезпечення дотримання Гарантій адвокатської діяльності, авторитету адвокатури в державі та суспільстві, шляхом об’єднання зусиль адвокатів задля забезпечення необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

915
Детальніше

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РАДА АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА

Місцезнаходження: Україна, м. Харків, 61072, м. Харків, вул. Мироносицька, 63-а

852
Детальніше

Графік засідань на 2024 рік
Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Харківської області проводить засідання 
кожний другий вівторок місяця о 14:00

1368
Детальніше
← Попередня Наступна → 1 2
Показані 1-15 з 16