Комітети та секції РАХО

02 червня 2018 року Національною асоціацією адвокатів України Рішенням №94 відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про Раду адвокатів України, Статуту недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України», Стратегії розвитку Національної асоціації адвокатів України до 2020 року та Регламенту Ради адвокатів України було створено Молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen».

46
Детальніше

У листопаді 2020 року Головою Секції цивільного, сімейного та спадкового права при Раді адвокатів Харківської області було призначено адвоката Гринченко Тетяну Миколаївну.

52
Детальніше

Секція з питань надання правової допомоги при ДТП

62
Детальніше

Секція заснована адвокатами Харківщини 12 вересня 2014 року, вказаними зборами які затверджені Радою адвокатів Харківської області, головою секції обрано Скребець Олега Миколайовича.    

 Співголовою секції з фінансового та  податкового права є Павлуненко Катерина Леонідівна – сертифікований аудитор, адвокат з досвідом роботи у сфері податкових спорів та оподаткування господарської діяльності з 2001 року.  

 З метою підвищення кваліфікації адвокатами, обміну особистим досвідом, сумісного вивчення судової практики та вільного висловлювання думок, секція регулярно проводить свої засідання, які йдуть на користь усім учасникам та її членам. Засідання секції проводяться не рідше ніж раз на місяць, завжди є відкритими, а тому принагідно в них приймають також участь адвокати, які не є членами секції.

49
Детальніше

Метою створення та діяльності Комітету медіації є впровадження в Україні альтернативного вирішення спорів (АВС) шляхом проведення медіацій, переговорів за участю адвокатів Харківської області.

42
Детальніше

Комітет взаємодії з навчальними установами, судовими та правоохоронними органами

36
Детальніше

23 жовтня 2019 року на підставі Рішення Ради адвокатів Харківської області був створений Комітет господарського права та процесу при Раді адвокатів Харківської області. 07 листопада 2019 року одноголосно учасниками Комітету господарського права та процесу було прийнято рішення про перейменування на Комітет господарського права та захисту бізнесу при Раді адвокатів Харківської області (далі - Комітет).  

49
Детальніше

Рішенням Ради адвокатів Харківської області від 20.03.2019 року було утворено Комітет «Взаємодії з експертними установами та організаціями». Комітет є постійно діючим постійно працює при Раді адвокатів Харківської області.

Метою створення Комітету є отримання знань адвокатами, освоєння методик для застосування в адвокатській діяльності в разі залучення спеціалістів та експертів експертних установ та організацій.

47
Детальніше

 Рішенням Ради адвокатів Харківської області №112/1/10 від 15 березня 2017 року створено Комітет з питань фізичної культури та спорту при Раді адвокатів Харківської області як постійно діючий її представницький колегіальний орган, що є також її структурним підрозділом, призначено Головою новоутвореного Комітету адвоката Воробйова Василя Валентиновича.

29
Детальніше

Склад Комісії:

Голова – Кривуц О.Ю.,

Заступник голови – Чобітько І.В.,

Секретар Комісії – Вільчинська В.А.,

Члени Комісії – Гончаров В.В., Зуєва Л.В., Сафонова Я.Б., Фуженков Ю.О.

62
Детальніше

Комітет Молодий адвокат Харківщини при Раді адвокатів Харківської області було утворено в листопаді 2017 року. Основною метою створення Комітету є сприяння підвищення кваліфікації молодих адвокатів Харківського регіону їх професійного росту та престижу  адвокатської діяльності, розвитку ініціативності та творчості, утвердження поваги до права, довіри.

39
Детальніше

Метою створення Комітету є необходність підтримання, захисту та відновлення професійних, соціальних та інших Прав адвокатів, організація сприяння забезпечення дотримання Гарантій адвокатської діяльності, авторитету адвокатури в державі та суспільстві, шляхом об’єднання зусиль адвокатів задля забезпечення необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

53
Детальніше

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РАДА АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА

Місцезнаходження: Україна, м. Харків, 61072, м. Харків, вул. Мироносицька, 63-а

45
Детальніше

Графік засідань на 2022 рік
Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Харківської області проводить засідання 
кожний другий вівторок місяця о 14:00

970
Детальніше
← Попередня Наступна → 1 2
Показані 1-15 з 16