Комітет захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Харківської

Комітет захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Харківської

Комітет захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Харківської області створений рішенням Ради адвокатів Харківської області 18.03.2015 року.

 

Метою створення Комітету є необходність підтримання, захисту та відновлення професійних, соціальних та інших Прав адвокатів, організація сприяння забезпечення дотримання Гарантій адвокатської діяльності, авторитету адвокатури в державі та суспільстві, шляхом об’єднання зусиль адвокатів задля забезпечення необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

Комітет захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Харківської області взаємодіє з органами державної влади, правоохоронними органами, прокуратурою та судами, міжнародними установами, громадськими об’єднаннями з метою своєчасного та належного реагування на порушення професійних Прав адвокатів та забезпечення дотримання Гарантій адвокатської діяльності, попередження таких порушень, відновлення порушених прав зазначеними органами, організаціями та установами у будь- яких інших не заборонених законодавством формах.

Комітет здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації, з питань, що відносяться до сфери відання Комітету.

Здійснювати захист Прав та забезпечення дотримання Гарантій, що пов’язані із реалізацією адвокатами їх професійної діяльності, а також діяльності членів Комітету щодо захисту прав адвокатів у питаннях, що стосуються проведення слідчих дій чи застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Комітет виявляє, збирає, здійснює облік, систематизацію, аналізує та узагальнює

практику з захисту у випадках порушення професійних Прав та захисту Гарантій адвокатів, які мають робоче місце та/або здійснюють свою діяльність в Харківській області та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.

180