Інформація про комітет захисту прав адвокатів

Метою створення Комітету є необходність підтримання, захисту та відновлення професійних, соціальних та інших Прав адвокатів, організація сприяння забезпечення дотримання Гарантій адвокатської діяльності, авторитету адвокатури в державі та суспільстві, шляхом об’єднання зусиль адвокатів задля забезпечення необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

915
Детальніше