Комітет Молодий адвокат Харківщини при Раді адвокатів Харківської області

Комітет Молодий адвокат Харківщини при Раді адвокатів Харківської області

Комітет Молодий адвокат Харківщини при Раді адвокатів Харківської області було утворено в листопаді 2017 року. Основною метою створення Комітету є сприяння підвищення кваліфікації молодих адвокатів Харківського регіону їх професійного росту та престижу  адвокатської діяльності, розвитку ініціативності та творчості, утвердження поваги до права, довіри.

 Робота  Комітету активно сприяє молодим адвокатам у підвищенні фахового рівня, обміну професійним досвідом серед колег шляхом забезпечення доступу до навчально-методичних матеріалів, семінарів, лекцій, круглих столів тощо.

Свою діяльність Комітет спрямовує  на досягнення нових  навичок для молодих адвокатів, що поєднують в собі:  швидку адаптацію до змін у національному та міжнародному законодавстві, комфортне сприйняття технічного та інформаційного прогресу, пошук альтернативних законних інновацій для більш ефективної професійної адвокатської діяльності.

Комітет також являється платформою  для неформального спілкування адвокатської спільноти Молодих адвокатів Харківщини, шляхом організації та проведення спільних розважальних заходів (екскурсій, вечірок, квестів та ін.).

 

153