NextGen Харків

NextGen Харків

Комітет НААУ – «UNBA NextGen»

 

02 червня 2018 року Національною асоціацією адвокатів України Рішенням №94 відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про Раду адвокатів України, Статуту недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України», Стратегії розвитку Національної асоціації адвокатів України до 2020 року та Регламенту Ради адвокатів України було створено Молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen».

Комітет у своїй діяльності використовує найменування англійською мовою «UNBA NextGen», де NextGen є абревіатурою від Next Generation, що означає «Наступне покоління НААУ».

«UNBA NextGen» є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України. Комітет підзвітний Раді адвокатів України та підзвітний та підконтрольний Голові НААУ, РАУ.

Діяльність «UNBA NextGen» врегульовано Положенням про молодіжний комітет НААУ - «UNBA NextGen», затвердженим розпорядженням Голови НААУ, РАУ від 23 січня 2020 року №21.

Відповідно до Положення: «молодими адвокатами» є адвокати віком до 40 років включно. 

В червні 2020 року відповідно до п. 3.4. Положення для представництва «UNBA NextGen» у Харківській області, забезпечення належного рівня комунікації та для реалізації цілей Головою НААУ, РАУ було призначено представника Комітету в Харківській області (регіонального представника).

Першим регіональним представником молодіжного комітету НААУ - «UNBA NextGen» у Харківській області було призначено адвоката Ципліцького Дмитра Олеговича.

 

Метою діяльності Комітету є забезпечення якісного, прогресивного, ефективного та сталого розвитку адвокатури України з точки зору синергії поколінь, сприяння кар’єрному зростанню молодих адвокатів шляхом проведення освітньої діяльності, встановлення найкращих сучасних стандартів адвокатської професії та інтеграції молоді в роботу органів адвокатського самоврядування.

Для досягнення своєї мети Комітет здійснює наступні завдання:

- постійний моніторинг та аналіз поточних викликів, що стоять перед молодими адвокатами;

- слідкування за основними тенденціями розвитку адвокатури України, використання інновацій у сфері адвокатури;

- розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи адвокатури в Україні, як шляхом покращення діяльності існуючих інституцій, так і в порядку запровадження нових ідей, інституцій тощо, водночас враховуючи позитивний іноземний досвід;

- ознайомлення молодих адвокатів з роботою органів адвокатського самоврядування;

- підготовка та проведення систематичних профільних навчальних заходів для молодих адвокатів; 

- створення заходів для заохочення молодих правників до удосконалення своїх професійних знань та навичок (рейтинги, премії, конкурси);

 

- організація професійних зустрічей досвідченого покоління адвокатури України разом з молодими адвокатами;

 

693