Комітет медіації при Раді адвокатів Харківської області

Комітет медіації при Раді адвокатів Харківської області

Метою створення та діяльності Комітету медіації є впровадження в Україні альтернативного вирішення спорів (АВС) шляхом проведення медіацій, переговорів за участю адвокатів Харківської області.

 Комітет медіації РАХО активно проводить тематичні зустрічі з актуальних питань змін діючого законодавства та обговорення проблемних питань з якими адвокати зустрічаються під час свої практичної діяльності, проводяться навчальні медіації за участю її членів з відпрацьовуванням навиків альтернативних способів вирішення спорів (медіація, переговори). Метою діяльності є також співпраця адвокатів Харківської області із адвокатами, нотаріусами, суддями, психологами, співробітниками центрів з надання правничої допомоги, співробітниками соціальних служб та громадських організацій які у своїй діяльності використовують альтернативні способи вирішення спорів.

Комітет медіації РАХО у своїй діяльності охоплює усі галузі права, адже його склад формується із практикуючих адвокатів України, в тому числі (але не виключно) тих, хто має базові навички медіації.

Згідно до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що до інших видів правової допомоги відносяться  види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.

Тобто адвокати України повинні мати базові навички врегулювання спорів та розуміння процесів АВС для надання клієнтам якісної правової допомоги.

Комітет медіації активно розпочав роботу у вересні 2020 року. З вересня 2020 року було прийнято 15 нових членів Комітету медіації.

 

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ МЕДІАЦІЇ 2020 РІК

23.09.2020 року на засіданні Комітету медіації РАХО було прийнято 11 нових членів комітету. Було прийнято рішення обрати Чехову О.О. заступником голови комітету медіації РАХО. Були обговорені процедурні питання, обмін досвідом членів комітету.

https://www.facebook.com/100002570271334/posts/3290831677679142

21.10.2020 року на засіданні комітету з медіації Ради адвокатів Харківської області виступала з доповіддю "Принципи медіації" заступник Голови Комітету медіації Чехова О.О. (є копія презентації). Проходила обговорення теми доповіді й обмін практикою у сфері проведення медіацій членами комітету.

https://www.facebook.com/olga.chehova.3/?viewas=100000686899395

 

25.11.2020 року  на засіданні Комітету обговорювався проект Закону України «Про медіацію», прийнятий ВРУ у 1 читанні (є презентація).

 

10.12.2020 року члени Комітету з медіації Ради адвокатів Харківської області в прийняли активну участь в підтримку щомісячника з медіації в Україні, акції "16 днів без насильства", а також з нагоди Міжнародного дня прав людини.

Члени Комітету медіації  провели практичну симуляцію медіації на тему «Вирішення сімейного спору між колишнім подружжям стосовно участі у спілкувані та виховані малолітньої дитини». Завдяки практичній медіації та дискусії членів Комітету обговорювалась медіабельність такої справи, тобто можливість подальшого проведення процедури медіації, а також можливість урегулювання конфлікту між подружжям, перспективи укладення медіаційної угоди та її подальшої реалізації. Обговорювалися питання порушення прав дитини під час конфліктів та дій медіатора щодо повідомлення відповідних служб. Проводився аналіз дотримання принципів медіації та етики.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3508657662563208&id=100002570271334

 

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ МЕДІАЦІЇ У 2021 РОЦІ

 

27.01.2021 року на засіданні обговорювалися організаційні питання роботи комітету медіації у 2021 році, здійснювався обмін практикою у сфері сімейного права. Було прийнято приблизний перелік тем наступних засідань Комітету з медіації на 2021 рік. Були прийняті нові члени Комітету.

 

17.02.2021 року члени Комітету медіації грали в настольну гру «Стоп насильству» та обговорювали тему домашнього насильства, ділилися практикою судових спорів у цій темі, прийняли рішення здійснити аналіз кількості судових рішень у Харківській області за 2020 рік щодо розгляду заяв про винесення обмежувальних приписів до кривдників у сфері домашнього насильства. Було розподілено райони Харкова та Харківської області за членами Комітету медіації.

 

17.03.2021 року на засіданні комітету з медіації Ради адвокатів Харківської області  членами Комітету медіації було опрацьовуване  практичне завдання підготовлене заступником Комітету медіації за темою «Домашне насильство», члени комітету обговорювали які дії та міри реагування повинні вчинятися  органами поліції при встановлені ними факту домашнього насильства та які дії для представництва інтересів потерпілого чи кривдника може здійснити адвокат.  Досліджувалимя роздаткові матеріали з діючим законодавством України  у сфері запобігання домашньмому насильству.

07.04.2021 року була проведена онлайн симуляція процесу медіації на тему: «Розподіл майна подружжя» за участю членів Комітету медіації. В процесі медіації приймали активну участь такі дійові особи (2 ко-медіатора, подружжя, адвокати з кожної сторони подружжя, та наглядачі процесу медіації з членів Комітету). Були відпрацьовані практичні навички проведення медіації в режимі онлайн.

У період квітень- травень 2021 року членами Комітету здійснювався аналіз судової практики у Харківській області у сфері розгляду судами заяв про винесення обмежуванльних приписів у випадку домашнього насильства. Зазначена інформація була систематизована та використовувалася при доповіді Заступника Комітету медіації Чехової О.О. на виїзному семінарі адвокатів Харківської області за темою: «Аналіз судової практики у справах про видачу обмежувального припису».

27.04.2021 року членів Комітету медіації РАХО адвокатів-медіаторів Чехову Ольгу та Підлісну Людмилу на сьомих чергових Загальних зборах ГО «Національна асоціація медіаторів України» (ГО «НАМУ») було обрано постійними членами Ревізійної комісії ГО «НАМУ».

16 липня 2021 року між Радою адвокатів Харківської області (РАХО) та Національною асоціацією медіації України (ГО"НАМУ") було підписано МЕМОРАНДУМ про співпрацю з метою подальшої плідної співпраці  Комитету з медіації РАХО та адвокатів Харківщини (медіаторів) з медіаторами України  у сфері  впровадження та розвитку медіації.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4100637903365178&id=100002570271334

06.09.2021 року  на засіданні Комітету з медіації оговорювалися організаційні  питання пов’язані із питанням впровадження медіації в Харківській області із залученням адвокатів до цієї процедури, а також щодо вирішення  із РАХО питання розміщення на сайті РАХО інформації про діяльність Комітету медіації нарівні із іншими Комітетами РАХО, а також отримання дозволу на виготовлення та розміщення у публічних установах Харківської області (суди, органи державних адміністрацій, органах місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах) інформаційного повідомлення про можливість вирішення спорів шляхом медіації.

На 15.11.2021 року планується чергове засідання Комітету медіації на тему: «Питання виконання рішень судів про порядок спілкування із дітьми. Аналіз та практика застосування ст. 63, ст. 64-1 ЗУ «Про виконавче провадження». Підхід судів, виконавчої служби до розгляду спорів про невиконання рішень про встановлення порядку спілкування із дітьми. Обговорення конкретних ситуацій з адвокатської практики членів Комітету. Обговорення пропозицій внесення змін у діюче законодавство України з цього питання. Обговорення нових рішень ЕСПЧ у справах проти України 2021 року у сфері відчуження дітей та участі батьків у виховані дітей.

Комітет медіації має групу ВАЙБЕР у якій активно розміщується актуальна тематична інформація та здійснюється обговорення судової практики та досвіду членів Комітету у вирішені на практиці спірних питань.

У 2021 році Комітет медіації РАХО планує прийняти активну участь у місячнику медіації в Україні (ММ 2021), який відбудеться з 11.11.2021 року по 12.12.2021 року.

В рамках місячника медіації плануються такі заходи:

1. Організація членами комітету медіації практичної симуляції медіації.

2. Участь членів Комітету медіації у заходах, які будуть проводити ГО «НАМУ» та інші об’єднання медіаторів України

На 2022 рік Комітет медіації РАХО планує.

1.     Проведення практичних симуляцій медіацій/переговорів (альтернативного врегулювання спорів- АВС) у таких галузях як трудові, земельні, податкові, господарські, корпоративні спори.

2.     Проведення зустрічей, круглих столів за ініціативою та участю членів Комітету медіації РАХО на теми:

-        Стадії врегулювання спорів за допомогою альтернативних способів (досудова стадія, на досудовому слідстві, суді).

-        Розгалуження медіації та врегулювання спору за участі суді у судовому процесі, укладення мирової угоди у судовому процесі, укладення угод сторонами.

-        Проведення круглого столу за участю адвокатів, нотаріусів, судів, психологів, співробітників соціальних служб, ТПП на тему: «Практика проведення медіації та альтернативних способів врегулювання спору в Україні».

-        Обмін досвідом проведення медіації членами Комітету у 2021 році.

3.     Співпраця із партнерами щодо впровадження медіації у Харківській області, долучення адвокатів Харківської області до практик проведення альтернативного врегулювання спорів (АВС).

4.     Укладення РАХО за участі та ініціативи Комітету медіації нових меморандумів із партнерами для впровадження практики медіацій за участю адвокатів Харківської області.

5.     Включення Комітету медіації РАХО до довідника Хто є хто у сфері медіації та діалогу, розробленого партнером РАХО – ГО «НАМУ».

 

Заступник голови

Комітету медіації  РАХО                                                                            О.О. Чехова

154