Звіт секретаря ради адвокатів Харківської області Дроздова О.М. (за період з листопада 2012 року по вересень 2013 року)

Звіт секретаря ради адвокатів Харківської області Дроздова О.М. (за період з листопада 2012 року по вересень 2013 року)

       Дорогі співвітчизники!

Шановні адвокати!

  Минув вже рік з дати, коли новий Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (далі — Закон про адвокатуру) набрав законної сили та майже рік з того часу, коли на виконання вимог зазначеного закону адвокатами Харківської області на установчій конференції сформовано органи адвокатського самоврядування Слобожанщини: Раду адвокатів Харківської області, Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Харківської області та Ревізійну комісію адвокатів Харківської області.

  Перш за все висловлюю щиру вдячність за надану мені високу довіру з боку моїх колег, які обрали мене спочатку членом Ради адвокатів Харківської області, а в подальшому секретарем цього органу адвокатського самоврядування Харківщини.

  Дозвольте шановні адвокати стисло відзвітувати за виконану мною роботу протягом минулого року.

  Так, на виконання вимог Закону про адвокатуру, починаючи з листопада 2012 року по теперішній час включно, за моєї участі, на систематичній основі, безоплатно проводяться науково-практичні семінари, які спрямовані на підвищення кваліфікації адвокатів Слобожанщини. В першу чергу, акцент зроблено на актуальній для усіх адвокатів України тематиці: новелах Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК). Так, мною, у якості лектора, проведені заняття для адвокатів, зокрема, з наступних тем:

- “Правовий статус адвокатів у контексті Закону “Про безоплатну правову допомогу”;

- “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та кримінального процесуального кодексу України”, “Загальні положення кримінального провадження”;

- “Органи адвокатського самоврядування: структура та повноваження”;

- “Негласні слідчі (розшукові) дії”;

- ”Питання здійснення кримінального провадження на підставі угод за КПК 2012”,;

- Питання правозастосовчої практики за КПК 2012 року”;

- “Оскарження рішень, дій або бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування”;

- “Окремі аспекти досудового розслідування за КПК 2012”;

- “Судове провадження у першій інстанції за КПК 2012”;

-  “Докази і доказування у кримінальному провадженні за КПК 2012”.

Зрозуміло, що при обранні тем для підвищення кваліфікації адвокатів я не обмежувався лише питаннями кримінального процесу. Так, наприклад, було розглянуто проблеми надання правової допомоги адвокатами, у справах про спадкування; здійснення захисту у справах по окремим видам злочинів, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг тощо. Актуальність теми визначалася виходячи з пропозицій колег, які надходили до Ради адвокатів Харківської області та до мене особисто, новел законодавства та новітньої судової практики (рішення Верховного Суду України, листи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відповідні узагальнення та постанови Пленумів вищих судових установ) та практики Європейського суду з прав людини.

Наразі, з метою підвищення рівня адвокатської майстерності, мною підготовлено та направлено до друку, в перший номер журналу «Адвокатське бюро» статтю з питань застосування судової практики в адвокатській діяльності.  

Зауважу, що при підготовці до вище зазначених занять я намагався використовувати та ділитися з колегами, використовувати практичний досвід, так і наукове надбання отримане за 13 років наукової роботи на кафедрі кримінального процесу Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”.

Разом з тим, до проведення занять з вивчення КПК, мною залучалися провідні в Україні фахівці в сфері кримінального судочинства, зокрема завідувач кафедри кримінального процесу зазначеного університету, доктор юридичних наук, професор О.В. Капліна; 

 

начальник відділу головного управління Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції Є.М. Котенко;

заступник голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвокат О.А. Бєляєв.

 

У зв’язку з цим зауважу, що організація та проведення вказаних занять відбувалося за всебічної підтримки всього адвокатського співтовариства, та перш за все членів Ради адвокатів Харківської області і її очільника В.В. Гайворонської.

Також окремі слова вдячності за широку медіа-підтримку з питань висвітлення заходів, які організовані та проводяться органами адвокатського самоврядування Слобожанщини висловлюю С.С. Веприцькому


 

Результатом наших спільних зусиль стало те, що у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів щоразу беруть участь від 200 до 300 адвокатів Харківщини.

На посаді секретаря Ради адвокатів Харківської області я зосередив свої зусилля, перш за все на організації ефективної діяльності цього органу адвокатського самоврядування. Водночас, в своїй роботі намагаюсь сприяти підвищенню авторитету цього органу загалом в Україні та за її межами. З цією метою, наприклад, прийняв участь у якості організатора та доповідача 25-26 січня 2013 року у міжнародній науково-практичній конференції на тему "Детективна діяльність в Україні: проблеми та перспективи".

Наразі зауважу, що цей та багато інших регіональних та республіканських заходів було проведено завдяки залученню до співпраці працівників Юридичної компанії «АСАД» та її Генерального директора А.М. Стєбєлєва.

02 березня 2013 року відбулася знакова подія в життєдіяльності адвокатури України. Рада адвокатів Закарпатської області та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпаття запропонували та сприяли проведенню розширеного засідання Ради Cпілки адвокатів України.


У цьому заході взяв участь у проведенні семінару з актуальних питань застосування нового КПК, зокрема, у якості доповідача з питань нормативного регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім того Головою Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, Спілки адвокатів України Л.П. Ізовітовою та колегами-адвокатами було підтримано мою ініціативу щодо запровадження в Конституції України розділу присвяченого питанням адвокатури України та створено відповідну робочу групу.

 

 

Крім того, 14 березня 2013 року в рамках Дня юридичної практики прийняв участь у роботі конференції, присвяченої «Актуальним питанням організації та ведення адвокатської діяльності в 2013 році» з доповіддю на тему “Процесуальне становище адвоката у кримінальному провадженні» ”

Зрештою, активна позиція харківських адвокатів щодо розбудови в Україні органів адвокатського самоврядування, слугувала рушійною силою, яка була підтримана Головою Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Л.П. Ізовітовою

та безпосередньо за її ініціативою у квітні місяці 2013 року мене було обрано Головою Науково-консультативної ради при Національній асоціації адвокатів України (далі - НКР).

В подальшому, як Секретар Ради адвокатів Харківської області та Голова НКР, беру постійну участь в організації та проведенні заходів регіонального та всеукраїнського рівнів з питань підвищення ефективності діяльності адвокатів.

Так, 25 квітня 2013 року я взяв участь у конференції на тему “Проблемні аспекти здійснення адвокатської діяльності у кримінальному провадженні” з доповіддю на тему “Використання в адвокатській діяльності Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод з урахуванням практики Європейського суду з прав людини”

1 та 2 червня 2013 року виступив на науково-практичному тренінгу з доповіддю на тему “Про проблеми здійснення захисту за окремими видами злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг”

Зокрема, 1 червня 2013 року прийняв участь у засіданні Ради адвокатів України, в ході якого було затверджено Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в новій редакції; Програму проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядок складання кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні (в новій редакції); Програму складання кваліфікаційних іспитів складання кваліфікаційних іспитів, положення про помічника адвоката та перелік документів, які повинен надати адвокат іноземної держави для включення його до ЄРАУ.

Наразі слід вказати, що безпосередньо брав участь у розробці: питань до складання кваліфікаційного іспиту та програми стажування майбутніх адвокатів; тем для підвищення кваліфікації адвокатами (викладені на веб-сайті Національної асоціації адвокатів України); положень про акредитацію осіб, які допускаються до організації та проведення підвищення кваліфікації адвокатів тощо.

8 червня 2013 року у місті Києві взяв участь у розширеній робочій нараді представників адвокатського самоврядування на тему щодо помічника адвоката та діяльність ревізійних комісій органів адвокатського самоврядування;

Також, у якості доповідача взяв участь у круглому столі організованому Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ 21 червня 2013 року організованому за сприяння українсько-канадського проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» з доповіддю на тему “Проблеми захисту прав неповнолітніх у кримінальному провадженні” та надав конкретні пропозиції з огляду на необхідність посилення ролі адвоката у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх до проекту листа цього суду з зазначених питань.

3 липня 2013 року брав участь у круглому столі “Стажування як шлях до самостійної адвокатської діяльності та підґрунтя посилення професіоналізму адвокатів»

Крім того, 9-10 липня 2013 року пройшов перепідготовку у семінарі для змішаної групи юристів з питань практичного застосування нового Кримінального процесуального кодексу України (КПК) у світлі європейських стандартів з питань практичного застосування Кримінального процесуального кодексу України

23 липня 2013 року прийняв активну участь у круглому столі «Забезпечення якості правової допомоги у кримінальних справах», який організовано за програмою «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Українською фундацією правової допомоги й Українською Гельсінською спілкою з прав людини за підтримки Міністерства юстиції, Координаційного центру з надання правової допомоги та Національної асоціації адвокатів України.

Також брав участь, з метою захисту прав адвокатів, в якості представника Ради адвокатів Харківської області у обшуках, які проводилися органами досудового розслідування. В одному випадку в результаті моєї участі з приміщення адвоката не було вилучено жодного документа та речі. В другому випадку за моєї участі та участі колеги О.С. Корнєвої обшук так і не було розпочато. Оскільки нами було досить детально та переконливо вказано на порушення норм КПК при прийнятті рішення слідчим суддею, та в якості аргументів наведена практика Європейського суду з прав людини.

Водночас, спільно з відповідними радами адвокатів регіонів, мною як Головою НКР у 2013 році з метою підвищення кваліфікації адвокатів проведено низку занять у містах Києві, Севастополі та Херсоні.

Також за участі НКР організовано та проведено навчально-практичні семінари для адвокатів у м. Святогрську (Донецька обл.) та м. Печеніги (Харківська обл.)

Крім того, займався науково-практичною та методичною роботою, результати якої стали в нагоді багатьом адвокатам у їх практичній діяльності: Так зокрема, у 2013 році являюсь співавтором:

- навчально-практичного посібника “Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні” для адвокатів, юристів, суддів, слідчих суддів, прокурорів, керівників та слідчих органів досудового розслідування.(Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. - Х.: “Оберіг, 2013. — 344 с.” ). До речі, понад 40 примірників зазначеного видання замовлено адвокатами м. Києва;

- співавтор підручника по кримінальному процесу, який рекомендовано для використання у ВНЗах (Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошовий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. - Х.: Право, 2013. - 824 с. ).

Далі декілька слів про те, що планую здійснити найближчим часом.

Працюю над розробкою плану-графіку заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України на друге півріччя 2013 року – перше півріччя 2014 року.

Закінчую роботу над розробкою плану заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Харківської області на вересень 2013 року.

Завершую роботу над семінаром-тренінгом для адвокатів Слобожанщини з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності під час проведення обшуку у приміщенні адвоката.

В планах і підготовка систематизованої збірки рішень Європейського суду з прав людини, які повинні стати у нагоді не лише працюючим адвокатам, але й майбутнім фахівцям у галузі права при підготовці до складання кваліфікаційного іспиту та проходженні стажування.

І на завершення свого звіту, ще раз щиросердно дякую Вам, шановні колеги, за підтримку та сприяння в розбудові сильної та незалежної адвокатури в Україні!

 

2048