Про склад і розвиток Ради адвокатів Харківської області.

Про склад і розвиток Ради адвокатів Харківської області.
Вітаю шановних колег з річницею прийняття Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року. Він безумовно вніс суттєві зміни до життя адвокатури.
Метою цієї статті є інформування про події, які відбулись в адвокатурі Харківської області.
15 жовтня 2012 року відповідно до Перехідних положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відбулась установча конференція адвокатів Харківської області, якою було утворено Раду адвокатів Харківської області. Це ярка сторінка в історії адвокатури  України.
Рада адвокатів Харківської області є недержавною, некомерційною, неприбутковою, професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів міста Харкова та Харківської області, на засадах професійної належності, для сприяння розвитку інституту адвокатури в Україні, з метою забезпечення та реалізації завдань адвокатського самоврядування, укріплення позицій адвокатури у суспільстві, зміцнення авторитету, підвищення професійної адвокатської майстерності, захисту прав і законних інтересів адвокатів Харківщини.
Відповідно до рішення установчої конференції від 15 жовтня 2012 року Головою Ради адвокатів Харківської області обрано Гайворонську Вікторію Валентинівну

Членами Ради адвокатів Харківської області обрано: Величко Ларису Юріївну, Віленко Юрія Михайловича, Гунченко Олександра Вадимовича, Дроздова Олександра Михайловича, Корнеєву Ольгу Сергіївну, Кузьміна Дмитра Володимировича, Мороза Сергія Вікторовича, Савченко Тараса Михайловича, Сіренко Оксану Олексіївну, Хряпинську Світлану Степанівну.

Представником адвокатів Харківської області у Раді адвокатів України Веприцького Сергія Сергійовича

Представником адвокатів Харківської області у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Тарасову Асю Миколаївну

Ревізійну комісію у складі Голови – Скребеця Олега Миколайовича та членів: Плетньову Юлію Володимирівну, Безрукавого Володимира Андрійовича, Ворожбіян Марину Михайлівну, Кіяшко Сергія Леонідовича, Краснікова Павла Івановича, Назаренко Яну Михайлівну, Окару Ірину Леонідівну, Самойленко Людмилу Василівну.

16 жовтня 2012 року Рада адвокатів Харківської області провела своє перше засідання на якому було обрано: заступником голови – Гунченко О.В.,

секретарем – Дроздова О. М.

та вирішено питання розміщення Ради адвокатів Харківської області на 2013 рік у приміщенні по вул. Полтавський шлях, буд. 9. Користуючись можливістю, висловлюю слова вдячності представнику адвокатів Харківської області в Раді адвокатів України Веприцькому С. С. за сприяння у вирішенні питання розташування у вищевказаному приміщенні. На виконання рішення Ради адвокатів Харківської області від 16 жовтня 2012 року було укладено договір оренди на 2013 рік.

Рада адвокатів Харківської області організовує роботу адвокатів, помічників адвокатів, керівників стажування, процес стажування, приймає звіти та ретельно досліджує результати стажування, за умови здобуття практичного досвіду, професійної майстерності, розуміння правил адвокатської етики приймає рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

За період з жовтня 2012р. по липень 2013р. Рада адвокатів Харківської області у цей доволі короткий історичний період зміцнила свої позиції і авторитет в суспільстві і в державі. Зміцнилася єдина організаційна основа, що базується на принципах незалежності, корпоративності і самоврядуванні адвокатури.

Адвокатське співтовариство стає більш консолідованою і професійною організацією, а адвокатська професія продовжує залишатися привабливою і престижною.

Багато адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність у Харківській області є Заслуженими юристами України, мають вчений ступінь доктора юридичних наук, кандидата юридичних наук.

За період з жовтня 2012р. по липень 2013р. Рада адвокатів Харківської області формувала та вносила зміни до ЄРАУ, приймала активну участь у розробці положень про: членські внески, стажування, помічника адвоката, програми проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, вносила до них зміни та доповнення.

Радою адвокатів Харківської області було сформовано комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

Голова комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Штець Василій Михайлович. Члени комісії: Вільчинська Вікторія Альфредівна, Гончаров Валерій Миколайович, Зуєва Людмила Вікторівна, Кривуц Олександр Юрійович, Надьона Руслан Анатолійович, Сафонова Яніна Борисівна, Солодкова Оксана Вікторівна, Фуженков Юрій Олексійович

Радою адвокатів Харківської області були прийняті рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю. одинадцяти адвокатам, стосовно яких Радою адвокатів Харківської області було прийняте рішення про видачу свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю і які склали перед Радою адвокатів Харківської області присяги та урочисто отримали свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

На виконання рішення Ради адвокатів Харківської області від 30 січня 2013 року кожного дня чергують члени Ради адвокатів Харківської області. Кожен адвокат має право у будь який робочий день звернутись до чергового та отримати відповідь на існуюче питання, або отримати, в разі потреби кваліфіковану допомогу.

Для зручності адвокатів Харківської області за кожним членом Ради, відповідно до рішення Ради від 09 січня 2013 року закріплені підшефні райони. У разі якщо, питання не потребує негайного вирішення, то бажано звертатись до члена Ради який координує діяльність відповідного району.

Кожен адвокат в разі негайної потреби, в разі порушення його професійних прав, честі, гідності та ділової репутації має право цілодобово звернутись до Голови Ради адвокатів Харківської області Гайворонської Вікторії Валентинівни за номером телефону 050-300-55-34.

Відповідно до встановлених повноваженнь, Радою адвокатів Харківської області забезпечується представництво і захист інтересів адвокатської спільноти та окремих адвокатів у відносинах з державною владою, це сприяє захищеності кожного окремого адвоката, підвищенню рівня юридичної допомоги, яку надають адвокати, вирішуються і інші завдання, покладені законодавством про адвокатську діяльність і адвокатуру. 

Члени Ради адвокатів Харківської області: Гунченко О. В., Дроздов О.М., Корнєва О. С., Кузьмін Д. В. під керівництвом голови Ради Гайворонської В. В. допомагали своїм колегам у кризових ситуаціях (обшук, обрання запобіжного заходу). Завдяки організації на високопрофесійному рівні роботи з захисту професійних прав адвокатів, жодного порушення з боку органів внутрішніх справ та прокуратури не відбулось. Рада адвокатів Харківської області була у відповідний до закону строк, у встановлений законом спосіб завчасно повідомлена про затримання адвокатів, що свідчить про вискоий авторитет органів адвокатського самоврядування в Харківській області. Члени Ради, в свою чергу, в термін п’ятнадцяти хвилин, виконуючи свій професійний обов’язок, прибули на місце події, ретельно вивчили факти, що стали підставою для вчинення дій, передбачених кримінальним процесуальним кодексом України, та вчинили всі необхідні заходи, направлені на висококваліфікований захист прав адвокатів.

Членом Ради Величко Л. Ю. були підготовлені рекомендації по веденню адвокатського досьє, які затверджені рішенням Ради адвокатів Харківської області.

Членом Ради Корневою О. С. були підготовлені рекомендації по оформленню адвокатського запиту та формі укладення договору з клієнтом, які затверджені рішенням Ради адвокатів Харківської області.

Членами Ради Віленко Ю. М., Савченко Т. М., Сіренко О.О. було підготовлено листи до керівників правоохоронних органів, про порушення прав адвокатів, зокрема адвокату було несвоєчасно дана відповідь на адвокатський запит, в іншому випадку взагалі відповідь не надійшла, а були нажаль і випадки коли адвоката взагалі не впустили до приміщення слідчого управління. Завдяки згуртованій роботі членів Ради відбулися оперативні втручання, з метою запобігання в подальшому порушень прав адвокатів.

Членами Ради Хряпінською С.С. та Сіренко О.О. була підготовлена і направлена відповідь адвокату, який звернувся по допогу у складанні адміністративного протоколу по відношенню до редакції «Право»).

Рада адвокатів Харківської області за 2012- 2013 рр., при необхідному кворумі, провела 14 засідань, на яких розглянуто понад 70 питань, з актуальних проблем адвокатської діяльності та адвокатури. Крім того, інформування про діяльність Ради адвокатів Харківської області здійснюється через Інтернет-портал advokat.org.ua, створений Радою адвокатів Харківської області та Кваліфікаційно – дисциплінарною комісією Харківської області, за рахунок щорічних внесків Харківських адвокатів на забезпечення реалізації органів адвокатського самоврядування та внесків кандидатів на отримання статусу адвоката.

 Найбільш значними для адвокатської спільноти подіями, направленими на підвищення професійної адвокатської майстерності, були проведені Радою адвокатів Харківської області разом із кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Харківської області, Харківською обласною колегією адвокатів, Харківським регіональним відділенням всеукраїнської громадської організації «Спілка адвокатів України», Корпорацією “Правники України” (Дроздов О.М.), Юридичною копанією «АСАД» (Стєбєлєв А.М.) за участі адвокатів Харківського обласного центру з надання безоплатної правової допомоги, Фундації адвокатів України, при медіа підтримці газети «Захист прав», навчальні заходи:

 •  Науково – практичний семінар на тему «Проблеми правозастосовчої практики по КПК 2012», який відбувся 24 грудня 2012 року;
 • Міжнародна науково-практична конференція на тему «Детективна діяльність в Україні: проблеми та перспективи», яка відбулася 25 січня 2013 року;
 • Науково – практичний семінар на тему «Актуальні питання оподаткування адвокатської діяльності» який відбувся 07 лютого 2013 року;
 • Науково – практичний семінар на теми: «Негласні слідчі (розшукові) дії», «Актуальні питання господарського судочинства» який відбувся 11 березня 2013 року;
 • Науково – практичний семінар на теми:  «Особливості складання протоколу про адміністативне правопорушення», «Інформація про роботу представника адвокатів Харківської області в Раді адвокатів України», «Органи адвокатського самоврядування: структура і повноваження» та інші який відбувся 11 квітня 2013 року;
 • Науково – практичний семінар на тему «Проблеми призначення і проведення судових експертиз на сучасному етапі експертного забезпечення правосуддя» який відбувся 23 квітня 2013 року;
 • Науково – практичний семінар – тренінг за участю адвокатів Харківської та Донецької областей «Про роль адвоката в процедурах судового контролю щодо дотримання прав, свобод та інтересів осіб при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження», «Про проблеми здійснення захисту за окремими видами злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг», «Про особливості надання правової допомоги в цивільних справах про спадкування», який відбувся 1 — 2  червня 2013 року;
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар-тренінг на теми: "Про роль адвоката в процедурах судового контролю щодо дотримання прав, свобод та інтересів осіб при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження» (з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, положень відповідних листів ВССУ та національної судової практики), «Про проблеми здійснення захисту за окремими видами злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з предосталвеніем публічних послуг» (з урахуванням змін у заокнодательстве станом на 1 липня 2013 року), «Про проблеми здійснення захисту за окремими видами злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з предосталвеніем публічних послуг» (з урахуванням змін у заокнодательстве станом на 1 липня 2013 року)

 Частими гостями на засіданнях Ради адвокатів Харківської області є члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Харківської області, з метою вирішення оперативно, питань які виникають в процесі роботи. В разі потреби, проводяться сумісні засідання. В роботі Ради адвокатів Харківської області постійно приймають участь члени Ревізійної комісії. 05 червня 2013 року Голова Ради адвокатів Харківської області Гайворонська В. В. урочисто вручила посвідчення членам Ревізійної комісії адвокатів Харківської області. 

 
 
На виконання рішення Ради адвокатів Харківської області від 5 червня за сприянням голови Ревізійної комісії Скребець О. М. було отримано корисну для адвокатської спільноти відповідь податкової інспекції.

 

 

Завдяки ініціативності та активній позиції члена Ради Хряпинської С. С. Головою Ради Гайворонською В. В. на урядову лінію було направлено повідомлення про порушення прав адвоката при отриманні адвокатського запиту.
Доводимо до Вашого відома відповідь від 07.05.2013 року начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області Уса В. Е.


 

Рада адвокатів Харківської області 19 квітня 2013 року обрала представників до комітету з захисту прав адвокатів України: Величко Л.Ю., Гайворонську В. В., Гунченко О. В., Дроздова О. М., Мороза С. В. Виконуючи доручення Ради адвокатів Харківською області від 20 березня 2013 року Мороз С. В. організував забезпечення Ради комп’ютерами та залізною шафою для збереження, на належному рівні, особових справ адвокатів. 

Над формуванням особових справ, видачею ордерних книжок працює кожен член Ради, під час свого чергування. На кожного адвоката, який здійснює адвокатську діяльність заведено нову особову справу. Наповнюється вона даними про адвоката, інформацією про підвищення кваліфікації, відомостями про сплату щорічного членського внеску на забезпечення реалізації органів адвокатського самоврядування, копіями грамот, заохочень або дисциплінарних стягнень.

02 лютого 2013 року Голова Ради адвокатів Харківською області Гайворонська В. В взяла участь у робочій нараді за участю голови Апеляційного суду Харківської області Солодкова А. А., заступника голови Апеляційного суду Харківської області Грошевої О. Ю. та голів судів Харківської області що відбулась в приміщенні Апеляційного суду Харківської області де було обговорено питання підстав для участі адвокатів у кримінальних справах ( ст. 50 КПК України) та новели участі адвокатів, які надають вторинну правову допомогу. 

08 червня 2013 року Рада адвокатів Харківської області у складі Величко Л.Ю., Гайворонської В. В., Дроздова О. М., Корневої О. С., Савченко Т. М., Хряпинської С. С. разом з представником у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Тарасовою А. Н. взяли участь у розширеній робочій нараді керівників органів адвокатського самоврядування під керівництвом голови Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітової, яка відбулася у місті Київ. Гайворонська В. В. доповідала питання, які виникли під час організації стажування адвокатів, зокрема підняла проблему правильності оподаткування оплати праці керівників стажування, а також розповіла про позитивний досвід участі адвокатів Харківщини у системі безоплатної вторинної правової допомоги. Дроздов О. М. звернув увагу у своїй доповіді на необхідність впровадження практики Європейського суду з прав людини на всіх етапах підготовки майбутніх адвокатів, а саме, як при складанні кваліфікаційного іспиту, так і під час проходження стажування.

21 червня 2013р. прокуратурою Харківської області було запрошено Голову Ради адвокатів Харківської області Гайворонську В.В. до Палацу студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» взяти участь у учбово-методичному семінарі на тему:«Проблемні питання застосування нового кримінального процесуального законодавства, порядку ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань», де приймали участь: працівники прокуратури Харківської області, під керівництвом Прокурора Харківської області, державного радника юстиції 2-го класу Тюріна Г.Є.; працівники головного управління МВС України в Харківській області, під керівництвом начальника головного управління МВС України в Харківській області, генерал-майора міліції Демченко О. М.; працівники УСБУ у Харківській області, під керівництвом начальника УСБУ у Харківській області генерал-майора Вишневського В.М.; працівники управління Міндоходів у Харківській області, під керівництвом начальника головного управління міндоходів у Харківській області генерал — майора податкової міліції Роздайбіди А.В.

Гайворонська В.В. подякувала присутнім за високий профессіоналізм і законний підхід у випадках проведення, в рамках КПК, дій щодо адвокатів, звернула увагу на нові бланки ордерів. Зробила акцент на роботі Центру безоплатної правової допомоги, який почав роботу з 1 січня 2013 р. за адресою Полтавський Шлях 9, директором якого є Вікторія Гайворонська. Установа створена для координації роботи адвокатів, які отримали право надавати безкоштовну правову допомогу, відповідно до закону України "Про безоплатну правову допомогу" юридична підтримка надається особам:

— До яких застосовано адміністративне затримання;

— До яких застосовано адміністративний арешт;

— Затриманим за підозрою у вчиненні злочину;

— По відношенню до яких як запобіжний захід обрано утримання під вартою;

— У тих кримінальних процесах, за якими захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею або судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії.і процитувала дані статистики із довідки :

Також звернула увагу на лист Голови Національної асоціації адвокатів України, голови Ради адвокатів України Лідії Ізовітової до Голови Вищого спеціалізованого суду України Андрія Солодкова, в якому Лідія Ізовітова просить вжити відповідних заходів з метою недопущення порушень гарантій адвокатів і їх діяльності, та відзначає, що зараз в Національну асоціацію адвокатів України надходять повідомлення про факти порушення встановлених законодавством гарантій щодо охорони адвокатської таємниці, у тому числі при проведенні обшуку або огляду житла, іншої власності адвокатів, приміщень, де вони здійснюють діяльність, тимчасового доступу до речей і документів.

Л.Ізовітова просить витребувати інформацію про розгляд слідчими суддями клопотань про надання дозволів на проведення обшуку, огляду, тимчасового доступу до приміщення і речей адвокатів для аналізу, узагальнення та прийняття відповідних заходів з метою недопущення зазначених вище порушень гарантій адвокатів і їх діяльності в подальшому, а також сприяти широкому інформуванню про них слідчих суддів і суддів.

В ході учбово — методичного семінара був зроблений акцент на співпраці та взаємопорузумінні.

03 липня 2013 року представники Ради адвокатів Харківської області у складі Гайворонської В. В. та Дроздова О. М., разом з представником у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Тарасовою А. Н. взяли участь у роботі круглого столу з питання поставленого Головою Асоціації правників України Бугаєм Д. В., щодо можливості скасувати Радою адвокатів України рішення про сплату 20 мінімальних заробітних плат за стажування. Харків’яни прийняли активну участь у обговоренні. За результатами обговорення було прийнято рішення.

Радою адвокатів Харківської області разом із кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Харківської області було організовано для адвокатів Харківщини можливість кожної середи з 17-30 До 19-00 на стадіоні Металіст грати в футбол. Даний захід проводиться з метою підготовки команди адвокатів Харківщини до участі у чемпіонаті Європи по футболу серед адвокатів. До учаті запрошуються усі бажаючі адвокати, які хоч трохи грають в футбол. Відповідальний за організацію та формування команди А.Д. Супрун, член атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області, допомагає йому член Ради адвокатів Харківської області Д.В. Кузьмін.

Рада адвокатів України затвердила порядок підвищення професійної майстерності адвокатів і методику професійної підготовки стажистів адвокатів, з урахуванням якої, склалася система підвищення професійної адвокатської майстерності, на основі регіональних програм підвищення кваліфікації адвокатів та навчання стажистів адвокатів.

Члени Ради адвокатів Харківської області брали активну участь у ряді науково-практичних конференцій та семінарів по Україні, виступали з доповідями, співдоповідями, були модераторами, організаторами. Зокрема, О.М. Дроздовим систематично починаючи з листопада місяця 2012 року по теперішній час на безкоштовній основі провадяться заходи з підвищення кваліфікації адвокатів Харківської області з питань новел Кримінального процесуального кодексу України.

Інформаційне забезпечення є одним з найважливіших напрямків діяльності Ради адвокатів Харківської області. Від того, наскільки професійно організована ця робота, багато в чому залежить формування позитивного іміджу всього адвокатського співтовариства Слобжанщини. У 2013 р. була сформована прес-служба РАХО, яка свою роботу будує за такими основними напрямками:

— Розвиток інформаційних інтернет-технологій;

— Співпраця з адвокатськими та юридичними ЗМІ;

— Співпраця з масовими засобами інформації (центральними газетами і журналами, радіо і телебаченням);

Для забезпечення відкритості та гласності у діяльності Ради адвокатів Харківської області, був створений офіційний інтернет-портал органів адвокатського самоврядування у Харківській області, відповідно до спільного рішення Ради адвокатів Харківської області та кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області. Він є не тільки повноцінним мережним засобом масової інформації, але і зручним інструментом інформаційного обміну всередині спільноти. Сподіваємось, що кожен адвокат щоденно буде отримувати на порталі корисну для себе інформацію. Та можливо будуть адвокати, які побажають поділитись з колегами своєю інформацією. В свою чергу звертаю Вашу увагу, що інформація про проведення будь яких заходів буде розміщена саме на нашому порталі – advokat.org.ua.

Головним напрямком діяльності Ради адвокатів Харківської області є — підвищення ролі, престижу та значущості адвокатури як інституту громадянського суспільства, на основі принципів законності, незалежності, самоврядування та корпоративності, що визначає такі основні завдання Ради адвокатів Харківської області:

 • Посилення координуючої ролі Ради адвокатів Харківської області, для цілей вдосконалення адвокатської діяльності та підвищення якості наданої громадянам кваліфікованої юридичної допомоги, в тому числі безкоштовно у випадках, передбачених законодавством України.
 • Сприяння підвищенню професійного рівня адвокатів, розвиток нових форм їх навчання, вдосконалювання методичної діяльності;
 • Сприяння розумному поєднанню заходів заохочення адвокатів, сумлінно виконуючих свій професійний обов'язок, із заходами дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання адвокатом своїх обов'язків.
 • Рішуче відстоювання гарантій незалежності адвокатури і корпоративних інтересів адвокатської спільноти у відносинах з органами державної влади, захист професійних та соціальних прав адвокатів, у тому числі при вирішенні питань, пов'язаних з оплатою праці адвокатів за участь у кримінальному судочинстві за призначенням, і при наданні юридичної допомоги малозабезпеченим громадянам безкоштовно.
 • Розробка науково-обгрунтованої концепції шляхів розвитку адвокатури та адвокатської діяльності в умовах сучасної фінансової кризи, а також в умовах розвитку ринкових відносин у сфері надання юридичних послуг.
 • Проведення нарад представниками Ради адвокатів Харківської області у підшефних районах;
 •  Проведення виїзних засідань Ради адвокатів Харківської області;
 • Організація конференцій, форумів, круглих столів за участю представників адвокатських спільнот з найбільш актуальних проблем адвокатської діяльності;
 • Направлення окремих членів Ради до підшефних районів для надання методичної та організаційної допомоги з конкретних питань адвокатської діяльності;
 •  Розробка наукових і методичних рекомендацій із залученням Науково-консультативної ради при НААУ (О.М. Дроздов)

І на останнє зазначу, що Харківська адвокатура бере початок з 19 травня 1874 року, вона була першою в України, третьою після Санкт-Петербургу і Москви у часи Російської імперії. Сподіваюсь, що разом ми зробимо її кращою у сьогоденні. Щиро вдячна кожному адвокату, в основу діяльності якого покладено неухильне відстоювання інтересів професії, лобіювання інтересів клієнта, затвердження авторитету касти, підвищення особистої професійної майстерності. Вважаю, що сила та високо професійність Харківської адвокатури залежить лише від тих, хто є її складовими частинами, а саме від кожного з нас, та від того, наскільки ми об’єднанні спільними ідеями, спільними проектами, спільним відстоюваннями інтересів загалу.

З повагою голова Ради адвокатів Харківської області В.В.Гайворонська

4894