Оголошення

Оголошення

 ОГОЛОШЕННЯ

Кримінальним процесуальним кодексом України вставлено особливий порядок досудового розслідування та судового провадження у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.


До участі у такому провадженні захисник допускається лише за наявності у нього допуску до державної таємниці відповідної форми та якому надано доступ до конкретної секретної інформації(категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв.


З метою своєчасного та якісного захисту прав, свобод та охоронюваних законом інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, додержання основних засад кримінального провадження, пропонуємо адвокатам, які бажають (або у яких є необхідність) приймати участь у кримінальних провадженнях, які містять державну таємницю, звернутися до Ради адвокатів Харківської області із відповідною заявою письмово або електронним листом.

На підставі зазначених заяв буде сформовано групу адвокатів, яким буде надана допомога у оформленні та наданні документів для проведення відносно них перевірки у відповідності до вимог ст.24 Закону України «Про державну таємницю».

 

2058