Засідання Комітету з захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та Секції № 1

Засідання Комітету з захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та Секції № 1

Засідання Комітету з захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та Секції № 1

29 жовтня 2015 року о 16.00 відбулось спільне засідання Комітет з захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Харківської області (далі - Комітет) та Секції № 1 з прав людини, конституційного права, кримінального права і процесу та підвищення кваліфікації адвокатів при Раді адвокатів Харківської області (далі- Секція № 1).


 

Спільне засідання проводилось під головуванням адвоката, члена ради адвокатів Харківської області, кандидата юридичних наук С.В. Мороза(Голова Комітету) та адвоката, Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кандидата юридичних наук, доцента О.М. Дроздова(Голова Секції № 1).

С. Мороз довів до відома присутніх коло питань, які заплановано розглянути та закликав колег до їх обговорення.

Під час засідання О. Дроздов коротко доповів колегам доповів про участь у громадському обговоренні народними депутатами України, адвокатами та правозахисниками проектів законодавчих змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час відповідного заходу «Стан та перспективи реформування адвокатури в Україні», організованого комітетом Верховної Ради України з правової політики та правосуддя. Окремо у адвокат своїй доповіді охарактеризував роботу Мінського юридичного форуму (далі - Форум), який відбувся у Республіці Білорусь 23-24 жовтня, на якому він безпосередньо представляв Національну асоціацію адвокатів України та під час свого виступу, який супроводжувався презентаційним матеріалом, ознайомив закордонних колег зі структурою органів адвокатського самоврядування України та порядком їх формування і повноваженнями; з особливостями підвищення кваліфікації адвокатів; коротко зупинився на основних аспектах майбутніх змін до Конституції України, в частині що стосуються адвокатської діяльності і до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Слід зауважити, що окремим блоком доповіді адвоката під час Форуму була тема позитивного впливу практики Європейського суду з прав людини, як на посилення гарантій адвокатської діяльності, так і на застосування адвокатами практики Страсбурзького суду в національних судах.

Також О. Дроздов з приємністю поділився з колегами новиною, щодо позитивного для усієї адвокатури України висновку Венеціанскої комісії. А саме, загалом знайшла підтримку у Венеціанській комісії норма Розділу “Правосуддя” Проекту змін до Конституції України (далі - Проект) щодо здійснення представництва в суді і захисту від обвинувачення виключно адвокатами. Разом з тим, Венеціанська комісія, звертаючи увагу на наведене положення Проекту, висловила міркування, що таке формулювання є надто всеохоплюючим, що виключає будь-яку можливість бути представленим у суді в будь-якому спорі кимось, хто не є «адвокатом». Таке положення видалося, на думку комісії, занадто широким. У зв’язку з цим Венеціанська комісія рекомендувала вказати виключення для деяких спорів, таких як трудові спори чи малозначимі спори.

Крім того, у ході засідання адвокати обговорювали й низку інших важливих питань, зокрема, щодо фінансування діяльності Комітету (адвокат, член Ради адвокатів Харківської області Т.М. Савченко, адвокат І.І. Невинний та ін.), пошуку механізму запобігання потрапляння до лав адвокатської спільноти осіб з сумнівними моральними якостями, зокрема з огляду на структурні зміни, які наразі відбуваються в органах внутрішніх справ та планування проведення найближчим часом спільного обговорення з представниками установ пенітенціарної служби проблем забезпечення гарантій прав адвоката під час перебування у СІЗО (адвокат, член Ради адвокатів Харківської області Т. М. Савченко, адвокати А. В. БеженськийМ.С. Гончаров, А.М. КалашникА. І. Шкода та ін.).Загалом засідання пройшло у теплій, дружній атмосфері, яка спонукала учасників заходу до конструктивного та плідного діалогу.

1870