13-14.11.2014 відбудеться науково-практична конференція Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України

13-14.11.2014 відбудеться науково-практична конференція Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України

Шановні адвокати, запрошуємо Вас прийняти участь у роботі ХІ науково-практичній конференції за участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку», яка відбудеться 13–14 листопада 2014 р. 

13 листопада запрошуються адвокати, які надсилали на адресу конференції статті та тези, 14 листопада вільні слухачі, чекаємо на Вашу участь!

Харківська обласна державна адміністрація

Департамент охорони здоров’я

майдан Свободи, 5, Держпром, 9 під’їзд,  5 поверх,  м.  Харків, 61022, тел.705 10 85,

факс 705 10 89, E_mail: uprzdrav@kharkivoda.gov.ua

_____________________________________________________________________________

03.10.2014 № 07-11/429

ХІ науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів

«Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України:

інновації, якість, безпека і перспективи розвитку»

ЗАПРОШЕННЯ

Організаційний комітет запрошує Вас та співробітників Вашої установи прийняти участь у роботі ХІ науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку», яка відбудеться 13–14 листопада 2014 р.(реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 244 від 04.03.2013 р.) на базі кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації ХМАПО згідно плану заходів Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації від 05.01.2013 р., заходів щодо реалізації комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2012-2014 роки, а також реєстру з`їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році МОЗ України та НАМН України.

Конференція проводиться в рамкахТижня Європейської охорони здоров’я на Слобожанщиніпри підтримці Ради Європи, Європейського директорату з якості лікарських засобів для охорони здоров'я, Харківської обласної державної адміністрації, спільно з Всеукраїнською Радою Захисту Прав та Безпеки Пацієнтів, Харківською медичною академією післядипломної освіти, ДП «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», Національним юридичним університетом ім. Ярослава Мудрого, Національною академією правових наук України та Ради адвокатів Харківської області.

Програма ХI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку» включає наступні напрямки:

1. Міждисциплінарні зв`язки медичного і фармацевтичного право та належного врядування в охороні здоров’я: — Регуляторна політика держави; Європейське, міжнародне та національне законодавство: конвенції, директиви, аналітика; — Управління охороною здоров’я і фармацевтичний менеджмент і маркетинг, організація та економіка фармації, розробка і технологія нових лікарських засобів (на основі відомих фармакологічних субстанцій), нанотехнології, ціноутворення; — Вирішення проблемних питань щодо обігу вакцин та інших медикаментів; — Доступність сільського населення до медичної і фармацевтичної допомоги; - Ліцензування медичної і фармацевтичної діяльності; — Державний контроль за якістю, ефективністю і доступністю лікарських засобів всіх номенклатурно-правових і класифікаційно-правових груп; контрафактні, фальсифіковані, неякісні, субстандартні засоби і речовини; — Юридична опіка в системі правовідносин «лікар – пацієнт – провізор». Контролюючі, правоохоронні, прокурорські, судові, адвокатські, експертно-криміналістичні установи. Захист прав, свобод, життя і здоров’я пацієнтів (також тих, хто перебуває в установах пенітенціарної системи); — Доступ поранених внаслідок АТО та переселенців до сучасної та пільговою медичної і фармацевтичної допомоги; — Судова хіміко-фармацевтична експертиза (медичний газоаналіз на основі халькогенідного лазеру, хімічна, біологічна, цитологічна, токсикологічна, медична, психіатрична, наркологічна, криміналістична, фізико-технічна, почеркознавча, ДНК, документальна, бухгалтерська, вибухово-технічна, пожежно-технічна, дактилоскопічна та 1н..); — Досудове і судове слідство.

2. Доказова фармація та доказова медицина: — Пілотні проекти (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, ВІЛ/СНІД, туберкульоз, онкологічні захворювання тощо); пільги на лікарські засоби (учасники і ветерани бойових дій, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС та ін.); — Державна політика у сфері протидії наркотизації суспільства та доступність хворих до життєво необхідних лікарських засобів при лікуванні болі різного ґенезу та наданні паліативної та хоспісної допомоги; — Рідкісні (орфанні) хвороби (спінальна м'язова атрофія, муковисцидоз, мукопісахарідоз, тірозінемія, Гоше, Помпе, Фабрі, гіпофізарний нанізм, аутизм, гемофілія, рак та ін.); — Державний фармаконагляд. Безпека лікарських засобів (доклінічні і клінічні випробування). Побічні реакції ліків (реєстрація і перереєстрація ліків). Адиктивні розлади здоров’я. Безпечне самолікування. Формулярна система (державний, регіональний і локальний формуляри).

3. Соціальна фармація, соціальна медицина: — Трудові правовідносини; — Якість життя і соціальний захист пацієнтів, лікарів та провізорів.

Пленарні доповіді запропоновано зробити провідним українським і закордонним фахівцям в області фармації, медицини і права. Для участі в роботі конференції запрошені працівники практичної фармації, медицини, контролюючих та правоохоронних органів (досудове слідство, судові експерти, криміналісти, судді), викладачі фармацевтичних, медичних та юридичних вузів. Мови конференції:українська, російська. Наукові статті, тези доповідей і привітання будуть опубліковані у фаховому науковому журналі «Український вісник психоневрології».

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Текст друкується на аркуші формату А4, усі поля – 2 см, шрифт Myriad pro (Arial), розмір – 10, інтервал одинарний. Для оформлення статей необхідно дотримуватись наведених нижче вимог (обсяг – до 10-ти сторінок):

УДК (зліва)

Ініціали та прізвище авторів (українською мовою)

НАЗВА СТАТТІ(української мовою)

Инициалы и фамилия авторов (російською мовою)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ(російською мовою)

Ініціали та прізвище авторів (англійською мовою)

НАЗВА СТАТТІ(англійською мовою)

Текст анотації (9 шрифт)

Ключові слова:

Текст аннотации (9шрифт)

Ключевыеслова:

Summery(9 шрифт)

Key words:

 

Текст статті

Зразок заголовку рисунка:

Рис. 1. Типова схема

Зразок заголовку таблиці:

Таблиця 1

Порівняльна характеристика наслідків

Зразок оформлення літератури:

Список літератури (9 шрифт)

  1. Вплив алкоголю на організм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tvereza.info/alcohol/effects/organismeffects.html.

 

Дані про авторів (9 шрифт) на 2-х мовах:

ПРІЗВИЩЕ,ім'я та по батькові, науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, місто, e-mail(мовою статті та англійською мовою).

Зразок:

/>

ІВАНОВ Іван Іванович, кандидат медичних наук, доцент, викладач кафедри токсикології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків, e-mail: ерро@mail.ru.

Статті і тези, які не відповідатимуть вказаним вище вимогам, або надіслані без реєстраційної картки учасника, публікуватися не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору надісланого матеріалу у відповідності до тематики конференції та вимог оформлення. За зміст матеріалів відповідальність несе автор. Матеріали просимо надсилати на адресу Оргкомітету конференції до 01.11.2014 р. в 2-х примірниках (один примірник підписується усіма авторами) з електронною копією у форматі MS Word 2000 на диску СD-RW, а також експертним висновком про можливість їх опублікування і заповненою реєстраційною карткою учасника.

/> />

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

Хі Міжнародної науково-практичної конференції З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СЛОБОЖАНСЬКІ ЧИТАННЯ. МЕДИЧНЕ І ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЇ, ЯКІСТЬ, БЕЗПЕКА І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Прізвище________________________________________

Ім’я ____________________________________________

По-батькові_______________________________________

Місце роботи _____________________________________

Посада___________________________________________

Науковий ступінь_________________________________

Наукове звання___________________________________

Поштова адреса___________________________________

Телефон, факс (код міста)__________________________

Електронна пошта_________________________________

ПРОХАННЯ ЗРОБИТИ ПОЗНАЧКУ В НАСТУПНИХ КВАДРАТАХ:

Я планую:

‘Зробити доповідь на конференції

Тема доповіді, автори: ________________________________________________

 

 

‘Подати тільки публікацію

‘Прийняти участь тільки як слухач

 

Дата Підпис

Адреса оргкомітету:Україна, 61001, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації, оргкомітет конференції – зав. каф., д.ф.н., проф. Шаповалова В.О.

Адреса для листування:Україна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 9 під’їзд, 6 поверх, відділ фармації Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації; е-maіl:krisa83@bk.ru(Васіна Ю.В.).

Телефондля довідок: (057) 705 10 64 (Рогожнікова О.В., Хмелевський М.О.).

Відповідальні секретарі:Васіна Юлія Володимирівна (066)443-61-49, Хмелевський Микола Олександрович 705-10-64, nikka711@yandex.ru, Радіонова Вікторія Олександрівна (066)311-26-07, Рищенко Оксана Олександрівна (050)184-96-56.

При підтримці медіа-компанії «Время» (http://timeua.info).

Юридична підтримка– голова Харківського регіонального відділу Всеукраїнської Ради Захисту Прав та Безпеки Пацієнтів, к.ф.н., доц., доктор філософії, Шаповалов Валентин Валерійович (067) 572-07-76.

З особливою увагою і сердечною доброзичливістю,

Оргкомітет

1373