Вітаємо з ювілеєм!

Вітаємо з ювілеєм!

  Зміни, що відбуваються у всіх сферах життя нашого суспільства, зумовлюють необхідність трансформації організації та діяльності всіх правових інститутів і добровільних об'єднань, пов'язаних із захистом прав і законних інтересів людини. Ще в епоху Просвітництва за гуманізацію суспільних відносин, справедливий розподіл суспільних багатств, права особистості і «вольності народу» виступали російські просвітителі, готуючи прийдешні конституційні реформи.

   Без перебільшення можна стверджувати, що сьогодні Україна - ареал відродження або зародження демократичних , ліберальних і гуманітарних установ , в тому числі і не на останньому місці - повної і повноважної адвокатури, як невід'ємного атрибута правового суспільства та конституційної держави . Якщо говорити у широкому суспільно - політичному і правовому розумінні адвокатури, то вона - інститут демократії, елемент механізму стримувань свавілля влади і противаг адміністративним довільним зазіханням представників влади, посадових осіб і навіть самого законодавця. Відомо, що адвокатура існує з найдавніших часів. Перші свої кроки вона робила в умовах формування державно-організованого суспільства, з появою держави, коли стали виникати судові органи. За таких умов повинна була з'явитися і потреба в судовому захисті. «Соромно, - говорив Аристотель, - не вміти захищати себе рукою, але ще більш соромно не вміти захищатися словом».
   Протягом багатьох тисячоліть своєї історії адвокатура знала злети і падіння.

  Чималі випробування випали і на долю присяжної адвокатури, яка брала активну участь у громадському та політичному житті країни, послідовно відстоювала ліберальні цінності в судових залах і у вільній пресі. Адвокатура служила ідеалом свободи , безстрашно захищала людську гідність , природні права і свободи людини , що складали символ віри присяжної адвокатури. Тому особливо приємно розуміти, що ти є частиної великої і могутньої адвокатури сьогодення. Ми пишаємося ти, що працюємо в адвокатурі Харківської області, бо історично вийшло так, що саме Харківська адвокатура була сформована першою в Україні. Адже, саме при Харківській судовій палаті Рада присяжних повірених була створена 19 травня 1874 року. Рада розташовувалась в приміщенні Харківського окружного суду. Через недостатнью кількість присяжних повірених з'явилася "приватна адвокатура" в особі всіляких клопотачів, як правило, у цивільних справах. У зв'язку з цим 6 червня 1874г. були затверджені "Правила про осіб які мають право бути повіреними по судових справах", які поряд з присяжною адвокатурою вводили інститут приватних повірених. Для того щоб стати приватним повіреним і отримати право на участь у провадженні цивільних справ у судових установах, необхідно було отримати спеіціальне свідоцтво, що видається тими судами, в окрузі яких приватний повірений здійснював клопотання у справах .
1864 - поява незалежної адвокатури, яка стає принципово новим суспільним гарантом дотримання прав осіб в суді. Вперше за всю багатовікову історію заснувалася Рада присяжних повірених (Рада адвокатів у сучасному розумінні) та інститут присяжних повірених (адвокатів). Були закладені громадські основи щодо захисту прав осіб в кримінальному та цивільному судочинстві. Без цього неможливо було введення змагальності в кримінальному та цивільному судочинстві з метою встановлення істини і надання в майбутньому необхідного захисту прав та інтересів всіх учасників процесу . Якщо в перші роки судової реформи число адвокатів було незначне, то вже до середини 90 -х років XIX століття становище помітно змінилося; при Харківській судовій палаті працювало близько 170 присяжних повірених і 53 помічника.
До кінця 80 -х років XIX століття на одного адвоката Харківського судового округу доводилося обслуговування понад 55 тисяч населення , в Одеському більше 23 тисяч , у Київському більше 32 тисяч. У 1910 році цей показник відповідно становив : близько 27 тисяч , понад 17 тисяч , більше 16 тисяч.
На Україні в цей час в якості адвокатів працювали Александров , М.М. Гродзинський , А.Л. Рівлін , Б.П. Куликов (який у С.- Петербурзі працював разом з Н.П. Корабчевський ) і ряд інших.
Інститут адвокатури в сучасному світі є свого роду фундаментом громадянського суспільства. Отже приємно бачити сьогодні можливості кожного адвоката бути частиною могутньої професійної незалежної адвокатури. Без освоєння знань про адвокатуру неможливо оцінити всю систему складних політичних , соціальних , економічних , міжнародних відносин. Розуміння значущості захисту прав і свобод людини, оволодіння культурою прав людини дає орієнтир особистості , державі в оцінці існуючих політичних режимів, правової та моральної культури суспільства, правосвідомості народу. Тому ми вдячні сучасному Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який дав реальну можливість кожному адвокату, при умові якщо він дійсно цього бажає, брати участь у формуванні цього інституту. Так з лютого 2014 за підтримки Ради адвокатів Харківської області (далі – Рада) почалась робота адвокатів на внесенням змін до низки законів, що гарантують надання якісної правової допомоги в Україні. Ввжаємо за необхідне подякувати найактивнішим адвокатам: Кислому А., Шкоді А., Гончарову М., Стебелеву А., Невинному І., також приємно відзначити, що долучались стажисти адвокатів, та помічникі, які надавали свої пропозиції під час роботи секції № 1 з прав людини, конституційного права, кримінального права та підвищення кваліфікації адвокатів при Раді адвокатів Харківської області, на науково-практичних семінарах, на засіданнях Ради та Ради адвокатів України.

  Нажаль і формат конференції адвокатів Харківської області 03 квітня 2014 року і відсутність достанього часу не дало можливості провести широке обговорення усіх проблем нормативного регулювання адвокатури та адвокатської діяльності з делегатами цієї Конференції. Але завдяки сучасним технологніям, та дбайливій роботі Ради делегати з'їзду від адвокатури харківської області змогли донести колегам з усієї України свої напрацювання, які були підтримані З'їздом. Так, вже на світанку 27 квітня 2014 року наш колега, адвокат О.М. Дроздов доповідав делегатам Зїзду оновлений та ретельно опрацьований Радою адвокатів України проект закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якому значно розширені права адвоката та посилені гарантії адвокатської діяльності. Крім того запропоновані зміни і до процесуальних кодексів, згідно з якими правом брати участь у судових процесах наділяється лише адвокат, що попри різні точки зору та підходи, значно підвищть авторитет та суспільну відповідальність адвокатури.
Проте, у зв'язку з наявною суспільно - політичною ситуацією в Україні Рада адвокатів Харківської області та Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Харківської області нажаль не можуть організувати урочисте святкування річниці появи незалежної адвокатури.
З сумом визнаємо, що через загрозу провокацій з боку різних політичних сил, неможливістю забезпечення належного рівня безпеки, урочисте святкування буде не можливе, але просимо розділити наше свято. Сподіваємось, що важкі часи для країни минуть. Позитивні для адвокатури зміни будуть підтримані Верховною радою України, та в найближчій час ми будемо мати нагоду зібратись за святковим столом, де будемо говорити нелише за часи історії, а й за позитивні зміни до законодавства, що регулює щоденну діяльність адвоката.

----------------
Адвокати
В. Гайворонська, О. Дроздов

 

 

 

1147