15 травня 2014 року відбулося чергове засідання Секції № 1

15 травня 2014 року відбулося чергове засідання Секції № 1

 15 травня 2014 року відбулось під головуванням О. Дроздова чергове засідання Секції № 1 з прав людини, конституційного права, кримінального права та підвищення кваліфікації адвокатів при Раді адвокатів Харківської області

У конференц-залі офісу ПП «АСАД Юридична компанія» 15 травня 2014 року відбулось під головуванням О. Дроздова чергове засідання Секції № 1 з прав людини, конституційного права, кримінального права та підвищення кваліфікації адвокатів при Раді адвокатів Харківської області (далі — Секція № 1). У засіданні взяли участь 15 осіб, серед яких адвокати, помічники та стажисти адвокатів.
Під час засідання Секції:
1. А. Стєбєлєв довів до відома присутніх результати проведення позачергового З’їзду адвокатів України, який відбувся 26-27 квітня 2014 року у м. Одеса. Учасники Секції № 1 схвально поставились до затвердження З’їздом проекту змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з урахуванням пропозицій Секції № 1, зокрема, ст. ст. 20, 23 цього проекту Закону;
2. Обговорено та схвалено пропозиції О. Дроздова щодо встановлення адміністративної відповідальності за неправомірне самовільне використання статусу адвоката або символіки адвокатури особами, які його насправді не мають, шляхом внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того запропоновано механізм притягнення правопорушників до такого виду відповідальності, шляхом складання відповідного адміністративного протоколу уповноваженим членом Ради адвокатів регіону та спрямування цього протоколу до суду для розгляду та вирішення питання про суті. З метою комплексного вирішення зазначеного питання, запропоновано зміни і до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо дозволу використання слова “адвокат” та похідних від нього у своїй діяльності, символіки адвокатури лише адвокатам, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, об’єднанням адвокатів та органам адвокатського самоврядування (текст запропонованих змін буде викладено додатково);
3. Обговорено та схвалено пропозиції Кислого А.М., Христової М.М. щодо внесення змін до кримінального процесуального законодавства стосовно здійснення судами кримінального провадження на підставі угод (текст запропонованих змін буде викладено додатково). Зокрема, запропоновано встановити в КПК обов'язок суду у разі наявності відповідних підстав виносити ухвалу про відмову в затвердженні угоди у кримінальному провадженні та наділити сторін (зокрема, захисника) кримінального провадження, а також потерпілого, його законного представника та представника (адвоката-представника) правом на апеляційне оскарження такого судового рішення.
4. Також, з метою підвищення якості відповідних роз'яснень щодо практики застосування норм чинного законодавства судами України та забезпечення участі адвокатів у підготовці таких документів, запропоновано Раді адвокатів Харківської області ініціювати питання перед Національною асоціацією адвокатів України та Радою адвокатів України щодо пошуку можливості включення до складу Пленумів вищих спеціалізованих судів України представників від адвокатури України.
5. Доручено О. Дроздову доповісти про результати засідання Секції № 1 від 15 травня 2014 року на черговому засіданні Ради адвокатів Харківської області та 22 травня 2014 року на черговому семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів Харківської області та інших регіонів України.
6. Прийнято рішення про проведення чергового засідання Секції № 1, що буде присвячено обговоренню узагальнення Вищим Спеціалізованим Судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 05 червня 2014 року о 9.00, в конференц-залі офісу ПП «АСАД Юридична компанія», розташованому за адресою: місто Харків, проспект Московський, 96 - а, 7 під'їзд, офіс 188.

777