Витяг з ЄРАУ

 Відповідно до рішення РАУ № 262 від 17.12.2013р. Рада адвокатів Харківської області запрошує адвокатів, сплативших члениский внесок за 2014 рік, отримати витяг з ЄРАУ.

за наступним посиланням можна отримати
Зразок заяви на витяг з ЄРАУ

Рада адвокатів України Рішенням від 17.12.2013 № 272 затвердила зразок і опис свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а також форму журналу обліку виданих свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.
Рішенням від 17 грудня 2013р. № 262 РАУ затвердила форму бланка витягу з Єдиного реєстру адвокатів України. Відповідно визнається таким, що втратив силу, п. 3 рішення РАУ від 01.06.2013 р. № 149.
Адвокатам регіонів (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) в термін до 16 січня 2014 р. рекомендується отримати відповідні витяги на затвердженому бланку.
Отримані витяги з ЄРАУ на затвердженому бланку завіряються підписом Голови ради адвокатів регіону (САУ) , заступника Голови РАР (РАУ) або уповноваженої особи та скріплюються печаткою ради адвокатів регіону (Ради адвокатів України), і діють до 17 березня 2014 року.

В період до 17 березня адвокати власним підписом та печаткою вправі завіряти копії витягів з ЄРАУ, отриманих ними від ради адвокатів регіону або Ради адвокатів України.
Відповідно до Рішення № 262 головам вищих і апеляційних судів України, радам суддів, керівникам правоохоронних органів буде направлено повідомлення про відкритість інформації про адвокатів, внесеної до ЄРАУ і можливість її роздрукування на відповідну дату.

10726