Щодо сплати адвокатами внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Щодо сплати адвокатами внесків на забезпечення реалізації  адвокатського самоврядування.

 Шановні Адвокати!

Доводимо до Вашого відома інформацію щодо сплати адвокатами внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

 

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, звільняються від сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на період зупинення такого права.

Згідно з пунктом 2.5 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 72, адвокати сплачують щорічні внески до 31 березня поточного року.

Відповідно до рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 24 "Про затвердження Положення про встановлення розміру та порядку сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування" щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування встановлений у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року, в якому такий внесок сплачується.

Згідно з частиною 2 статті 41 Бюджетного кодексу України до набрання чинності Законом про Державний бюджет на поточний період діють норми Закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний рік.

Соціальні стандарти та соціальні гарантії, у тому числі прожитковий мінімум, рівень його забезпечення, мінімальна заробітна плата, надання пільг, компенсацій і гарантій населенню, у поточному бюджетному періоді застосовуються в розмірах та на умовах, що діяли в грудні попереднього бюджетного періоду (пункт 4 частини 2 статті 41 Бюджетного кодексу України).

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» станом на 01 грудня 2013 рік мінімальна заробітна плата встановлена в розмірі 1218 гривень 00 копійок.

Тобто, щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2014 році складає 1218 гривень 00 копійок.

Реквізити для сплати за 2014 рік:

Рада адвокатів Харківської області

Ідентифікаційний код: 38494160

Банківські реквізити: Пр №26007432641200 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005

Сумма 1218,00

Призначення платежу: Щорічний внесок адвоката (ПІБ) на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014р.

1521