Звіт про досягнення та успіхи за рік (2012-2013) роботи Ради адвокатів Харківської області

Звіт про досягнення та успіхи за рік (2012-2013) роботи Ради адвокатів Харківської області

Звіт про досягнення та успіхи за рік (2012-2013) роботи Ради адвокатів Харківської області

17 листопада 2012 року у приміщенні готелю «Русь» відбувся Установчий з'їзд адвокатів України На з'їзді більшістю голосів було прийнято наступні рішення:
1. Засновано Національну асоціацію адвокатів України.
Головою НААУ, Головою Ради адвокатів України було обрано Лідію Павлівну Ізовітову. Її заступниками стали Катерина Коваль та Валентин Гвоздій;
2. Утворено Вищу ревізійну комісію адвокатів України у складі 9 членів (включаючи голову). Очолила новостворену комісію Ольга Дмитрієва – Президент Асоціації адвокатів України;
3. Утворено Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обраний Валентин Загарія, Президент Асоціації правників України. Його заступниками стали Олег Макаров і Олег Бєляєв.
15 жовтня 2012 року відповідно до Перехідних положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відбулась установча конференція адвокатів Харківської області, якою було утворено Раду адвокатів Харківської області
 Представник адвокатів Харківської області до складу Ради Адвокатів України: Веприцький Сергій Сергійович (всі відрядження до РАУ сплачувались за власний рахунок, жодної виплати від Ради адвокатів Харк.обл. не отримував)
 Представник КДКА Харківської області до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Тарасова Ася Миколаївна. (всі відрядження до ВКДКА сплачувались за власний рахунок, жодної виплати від Ради адвокатів Харк.обл. не отримувала)
 Відповідно до рішення установчої конференції від 15 жовтня 2012 року Головою Ради адвокатів Харківської області обрано Гайворонську Вікторію Валентинівну.
 Членами Ради адвокатів Харківської області обрано: Величко Ларису Юріївну, Віленко Юрія Михайловича, Гунченко Олександра Вадимовича, Дроздова Олександра Михайловича, Корнеєву Ольгу Сергіївну, Кузьміна Дмитра Володимировича, Мороза Сергія Вікторовича, Савченко Тараса Михайловича, Сіренко Оксану Олексіївну, Хряпинську Світлану Степанівну.
(всі відрядження сплачувались за власний рахунок, жодної виплати від Ради адвокатів Харк.обл. не отримували)


Звіт про гарантії адвокатської діяльності за рік роботи
Ради адвокатів Харківської області


 На кожного адвоката сформована особова справа. Всі особови справи зберігаються належним чином, в металевих сейфових шафах, якими забезпечів Раду адвокатів Харківської області член Ради Мороз Сергій Вікторович
 Радою адвокатів Харківської області видано 12 свідоцтв адвокатів, 8 дублікатів свідоцтв
 Радою адвокатів Харківської області зареєстровано вхідної кореспонденції 2556 шт, вихідної кореспонденції 160 шт.
 Забезпечені на безоплатній основі ордерними книжками 879 адвокатів
 Внесено до реєстру керівників стажування 29 адвокатів
 Внесено відомості до ЄРАУ про 25 помічників адвокатів
 Були опрацьовані депутатські звернення до Ради адвокатів Харківської області, з метою внесення змін до діючого законодавства, зокрема ст. ст. 45, 50, 206 КПКА України.
 Стосовно працівників міліції за невідповідь на адвокатськи запити були направлені до керівництва відповідні листи
 Голова Ради адвокатів Харківської області Гайворонська Вікторія Валентинівна прияйняла особисту участь у робочіх нарадах Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, апеляційного суду, та заходах підвищення кваліфікації
 Загальна кількість проведених засіданнь Ради адвокатів Харківської області 28
 Було проведено 10 науково – практичних семінарів (заходи з підвищення кваліфікації адвокатів)
В науково – практичних семінарах, активну участь приймають доповідачі:
Гайворонська Вікторія Валентинівна, Голова Ради адвокатів Харківської області, директор Центру з надання вторинної правової допомоги, адвокат (доповідач, модератор)
Теми доповідей:
«Особливості складання протоколу про адміністративне правопорушення»
«Про правові аспекти забезпечення захисту фізичної особи на різних стадіях кримінального процесу.»
«Реалізація Кримінального процесуального кодексу України у 2013 році»
«Інформаційна взаємодія між центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та органами внутрішніх справ з метою забезпечення права на захист»
«Єдиний реєстр адвокатів України. Порядок внесення відомостей через Раду адвокатів Харківської області.»
«Проблемні питання гарантій адвокатської діяльності»
Дроздов Олександр Михайлович, Секретар Ради адвокатів Харківської області, Національний експерт Ради Європи, к.ю.н., доцент, адвокат (доповідач, модератор)
Теми доповідей:
«Про слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії. Загальні вимоги до проведення.»
«Особливості проведення окремих видів слідчих дій (допит, проникнення в житло або інше володіння особи, обшук, огляд, отримання зразків для експертизи)»
«Органи адвокатського самоврядування: структура та повноваження»
«Реалізація в адвокатській діяльності положень ст 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальному провадженні.»
«Докази і доказування у кримінальному провадженні (за матеріалами рішень Європейського суду з прав людини) »
«Деякі аспекти використання практики Європейського суду з прав людини в адвокатській діяльності»
Веприцький С.С. Представник адвокатів Харківської області у Раді адвокатів України, адвокат, голова АО «Фундація адвокатів України», головний редактор юридичного видання «Захист прав»
Теми доповідей:
«Інформація про роботу представника адвокатів Харківської області в Раді адвокатів України».
«Порядок та процедура подання заяви для отримання посвідчення Адвоката України»
Тарасова А.М. представник адвокатів Харківської області у Вищій Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури України
Теми доповідей:
«Особливості укладення угоди адвокатом про надання правової допомоги та наслідки неякісного її виконання.»
«Питання адвокатської етики”
Маслова Олена Григоріївна Голова кваліфікаційної палати КДКА Харківської області», адвокат
Теми доповідей:
«Новели у роботі кваліфікаційної палати КДКА Харківської області»
Латун Віталій Євгенович Голова дисциплінарної палати КДКА Харківської області, адвокат
Теми доповідей:
«Дисциплінарна практика».
Чарічанській Олександр Олександрович, к.ю.н, асистент каф.кримінального права № 1 НУ " ЮАУ " ім. Я. Мудрого
Теми доповідей:
«Поняття хабара та неправомірної вигоди у складах корупційних злочінів»
Бражніков Геннадій Миколайович, к.ю.н., адвокат
Тема допоіді:
"Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за дачу хабара , як гарантія надання адвокатом якісної допомоги"
Скребець Олег Миколайович, адвокат , Голова ревізійної комісії адвокатури Харківської області
Тема доповіді:
"Оподаткування адвокатської діяльності (адвокаів як самозайнятих осіб) ". Олег Миколайович в повній мірі розкрив тему оподаткування адвокатської діяльності, відповідав на питання, розробив презентацію з вищевказаної теми.
Величко Лариса Юр'ївна, адвокат, член Ради адвокатів Харківської області, к.ю.н., завідуюча кафедри Права та євгоінтерграції Харківського регіонального інституту державного управління при Президентові України
Тема доповіді:
"Правовий статус адвоката"
Віра Вадимівна Козіна, директор департаменту видавництв для публічно-правової сфери видавничого будинку «Фактор»
Теми доповідей:
«Про прокурорські перевірки та повноваження органів прокуратури у 2013 році.»
«Особливості застосування окремих заходів забезпечення (виклики, приводи, накладення грошового стягнення, тимчасовий доступ до речей і документів).»
«Окремі проблеми застосування законодавства, яке регулює обіг інформації, в адвокатській діяльності».
«Законодавство про засади запобігання та протидії корупції: аналіз обмежень та зобов'язань суб'єктів відповідальності (суб"єктів декларування)»
Стєбєлєв Антон Михайлович Секретар дисциплінарної палати КДКА Харківської області, адвокат, Генеральний директор «АСАД юридична компанія»
Тема доповіді:
«Ухилення від сплати податку, вчинене за допомогою підробки документів».
Старовойтовна Марина Володимирівна, адвокат, сертифікований тренер Центру з надання вторинної правової допомоги
Тема доповіді:
«Проблемні питання в рішеннях ЄСПЛ проти України як передумова і джерело ключових новел у новому КПК», «Право на свободу та особисту недоторканність відповідно до статті 5 ЄКПЛ»,
«Застосування запобіжних заходів крізь призму стандартів захисту права на свободу та особисту недоторканність»,
«Докази і доказування у кримінальному провадженні», «Перехресний допит».
Масюк Василь Васильович, к.ю.н., адвокат, старший партнер адвокатського обєднання "Сімейство", асистент кафедри правосуддя Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»
Тема доповіді:
"Особливості пред’явлення позову в цивільному судочинстві"
Лайкова Марина Сергіївна, адвокат, к.ю.н., асистент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», заступник головного редактора журналу «Адвокатське бюро»
Тема доповіді:
"Окремі питання щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності. Порядок застосування заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Та багато інших.
Сформовано науково – практичні секції для адвокатів:
 Секція «з організації діяльності адвокатських обєднань та адвокатської етики» — співголови Мороз С.В. та Савченко Т.М.
 Секція з прав людини, конституційного права, кримінального права та підвищення кваліфікації адвокатів — голова Дроздов О.М.
 Секція з питань дисциплінарного провадження, банковського, корпоративного та конкурсного права, права інтелектуальної власності, банкрутства — голова Стєбєлєв А.М.
 Секція по цивільному, сімейному та спадковому праву — співголови Хряпинська С.С., Корнева О.С. та Маслова О.Г.
 Секція з трудового права та права соціального забезпечення — голова Величко Л.Ю.
 Секція з податкового та фінансового права — голова Скребець О.М.
 Секція з питань надання правової допомоги при ДТП — голова Абросимов О.С.


Графік чергувань членів Ради адвокатів Харківської області 2012-2013Для зручності адвокатів Харківської області за кожним членом Ради, відповідно до рішення Ради від 09 січня 2013 року закріплені підшефні райони. У разі якщо, питання не потребує негайного вирішення, то бажано звертатись до члена Ради який координує діяльність відповідного району. Проведено 3 урочистих захода, день адвокатури 2012, день юриста 2013, річниця з’їзду 2013 з відзначенням адвокатів, які досягли успіхів в професійній діяльності
 Члени Ради адвокатів Харківської області, прийняли участь у двох виїзних науково – практичних заходах в місті Київі та м. Святогірську, організованих НААУ, РАУ
 Внесено відомості до ЄРАУ Сформовано новий реєстр адвокатів України
 Як голова ради Гайворонська Вікторія Валентинівна приймала участь у засіданнях ради адвокатів України, з прозиціями внесення змін до нормативно – правових актів які регулюють діяльність органів адвокатського самоврядування
 Всі члени ради постійно ведуть роботу по підвищенню кваліфікації, багато з членів Ради мають науковий ступінь к.ю.н.,
 Проводилися засіднання Ради за участью членів ревізійної комісії, членів КДКА, представників адвокатів Харківської області в РАУ, ВКДКА

Практичні досягнення Ради адвокатів Харківської області

 Створено офіційний Інтернет – портал, http://www.advokat.org.ua Ради адвокатів Харківської області та Кваліфікаційно – Дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області, який повністю забезпечує інформаційні потреби адвокатів Харківської області, наповнюється актуальною інформацією, об'явами, звітами, практичними матеріалами.
 На сайті створено спеціальний розділ Практика Європейського суду з прав людини, автором якого є секретар Ради адвокатів Харківської області, Національний експерт Ради Европи, к.ю.н., доцент Дроздов О.М.
До Ради адвокатів Харківської області було 6 зверненнь адвокатів, які вернулись з заявами про складення адміністративних протоколів, членом Ради Хряпинською Світланою Степанівною, яка вповноважена Радою адвокатів Харківської області, розглянуто 6 зверненнь складено 3, по одному прийнято рішення судом, за іншими двома звернення знаходяться в провадженні суду
Членом Ради Величко Л. Ю. були підготовлені рекомендації по веденню адвокатського досьє, які затверджені рішенням Ради адвокатів Харківської області.
Радою адвокатів Харківської області створена Комісія з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, яка є постійно діючим колегіальним органом.
Комісія підконтрольна та підзвітна раді адвокатів регіону. Завданням Комісії є здійснення оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги за зверненням органів місцевого самоврядування та безоплатної вторинної правової допомоги – за зверненням центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до стандартів якості надання безоплатної правової допомоги.

Ухвала Суду

30.05.2013 слідчий суддя московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю. при секретарі Нартовій К.О., за участю слідчого Кривоносова Є.А., прокурора Самури Л.М,. в присутності членів Ради адвокатів Харківської області: Кузьміна Д.В. та заступника голови Ради адвокатів Харківської області Гунченко О.В., розглянули у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської області Тюріна Г.Е. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за ч. 2 ст 146, ч.1 ст.162, ч.2. ст 189, ч.3. ст 357 Кримінального Кодексу України відносно адвоката.

Лист Прокуратури Харківської області

Заступнику голови Ради адвокатів Харківської області, було поручено, терміново надати правову допомогу, адвокату. На лист прокуратури Харківської області, № 04-35 від 02.11.13 про прохання виділити представника для участі у слідчій дії (общуку в адвокатському приміщенні). Прокуратура Харківської області, своєчасно попередила про намір провести обшук в приміщенні адвоката. Допомогу було надано у повному обсязі.
 Голова Ради адвокатів Харківської області Гайворонська Вікторія Валентинівна запровадила систематичні зустрічі з керівниками адвокатських об'єднань. На круглих столах підіймаються питання оподаткування, взаємодії з контролюючими органами, трудового законодавства та інш.
 Члени Ради адвокатів Харківської області Гунченко О.В., Дроздов О.М., Корнєва О.С., Кузьмін Д.В. Постійно приймають активну участь в оперативному реагуванні на виклики, при провадженні слідчих дій стосовно адвокатів.
 Члени Ради адвокатів в повному складі присутні на засіданнях Ради, всі питання ретельно вивчаються та досліджуються.

1680