Розпорядження НААУ № 29 від 19 грудня 2013 року

Розпорядження НААУ № 29 від 19 грудня 2013 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 29
19 грудня 2013 року м. Київ

Про створення робочої групи з узагальнення проблемних питань, що виникають при застосуванні Кримінального процесуального кодексу України у сфері захисту, з метою надання пропозицій для його удосконалення


Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи, що сфера захисту визначена законодавством пріоритетною та виходячи із певних проблемних питань, які виникають на практиці при застосуванні Кримінального процесуального кодексу України у цій сфері,
вважаю за необхідне створити робочу групу по узагальненню, аналізу та наданню пропозицій щодо удосконалення Кримінального процесуального кодексу України у питаннях захисту у складі:

Ізовітова Лідія Павлівна – Голова робочої групи.
Члени робочої групи:
Бірюкова Аліна Миколаївна;
Вишневський Андрій Володимирович;
Дроздов Олександр Михайлович; Островська Марія Анатоліївна;
Фаринник Василь Іванович;
Яновська Олександра Григорівна.Голова Національної асоціації
адвокатів України, Ради адвокатів України
Л.П. Ізовітова

2287