11 грудня 2013 року відбулася конференція адвокатів Харківської області

11 грудня 2013 року відбулася конференція адвокатів Харківської області

 Конференцію адвокатів Харківської області, яких було обрано делегатами на попередніх зборах адвокатів регіонів області, міст обласного підпорядкування або адміністративних районів міста Харкова, відкрито найстаршим за віком адвокатом- делегатом Конференції Мелконян Лідією Григорівною, яа доповіла отримані відомості від керівника групи реєстрації, щодо кількості обраних і тих, які зареєструвалися, що: за результатами проведених попередніх зборів адвокатів регіонів області, міст обласного підпорядкування або адміністративних районів міста Харкова, проведених у листопаді 2013 року, обрано делегатами на Конференцію 118 адвокатів

подивитись фотозвіт

Згідно відомостей, вказаних у реєстраційній відомості та за результатами реєстрації адвокатів, що прибули та беруть участь у Конференції адвокатів Харківської області в якості делегатів зареєстровано: 100 адвокатів.

Згідно відомостей, вказаних у реєстраційній відомості та за результатами реєстрації адвокатів, що прибули та беруть участь у Конференції адвокатів Харківської області в якості делегатів зареєстровано: 100 адвокатів.
Відповідно до п. 4.11. Регламенту конференції адвокатів Харківської області, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 27.09.2013 за №205, наявний достатній склад делегатів для утворення кворуму, а саме участь у конференції беруть більше половини, обраних відповідними зборами адвокатів та кооптованих делегатів Конференції, тому Конференція є відкритою і повноважною.

На конференції, шляхом голосування, було обрано головою Конференції адвоката Гайворонську Вікторію Валентинівну, секретатрем Конференції адвоката Дроздова Олександр Миахйловича, обрали лічильну комісію у складі 3 (трьох) адвокатів, а саме: адвокатів Корнєвої Ольги Сергіївни, Савченко Тараса Михайловича та Хряпинської Світлани Степанівни. обрати мандатну комісію у складі 5 (п'ятьох) адвокатів, а саме: Мороза Сергія Вікторовича, Загребельного Георгія Сергійовича, Шевердіна Максима Михайловича, Качура Андрія Володимировича та Чистякова Віталія Олеговича.
Адвокат Гайворонська Вікторія Валентинівна  запропонувала визнати Конференцію повноважною, "ЗА" голосували 100 адвокатів, та визнали Конференцію повноважною.

Відповідно до ст. 47 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та згідно з Регламентом конференції адвокатів Харківської області, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 27 вересня 2013 року № 205 на порядку денному були розглянути наступні питання:
— звіт Голови Ради адвокатів Харківської області В.В. Гайворонської,
— звіт Голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області (далі — КДКА) про роботу КДКА (доповідач: Глухачева Людмила Яківна);
— висновок Ревізійної комісії Харківської області (доповідач: Скребець Олег Миколайович);
— висновок представника адвокатів Харківської області у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області (доповідач: Тарасова Ася Миколаївна);
— висновок представника адвокатів Харківської області у складі Ради адвокатів України (доповідач: Веприцький Сергій Сергійович);
Був затверджений штатний розпис і кошторис Ради адвокатів Харківської області на 2014 рік.
Був затверджений ш
татний розпис і кошторис кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області на 2014 рік.

1776