Моніторинговий звіт стосовно реалізації Кримінального процесуального кодексу України у 2013 р.

Моніторинговий звіт стосовно реалізації Кримінального процесуального кодексу України у 2013 р.

 


www.pravo.org.ua/files/ebook/KPK_Zvit_Print_WEB.pdf

ЦЕНТР ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ

РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОГО КПК УКРАЇНИ У 2013 РОЦІ

(МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ)

Київ – 2013

Рекомендовано до друку Науково-програмною радою Центру політико-правових реформ


УДК 343.1(477)


Реалізація нового КПК України у 2013 році (моніторинговий звіт) / О.А. Банчук, І.О. Дмитрієва, З.М. Саідова, М.І. Хавронюк. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 40 с.


У звіті проаналізовані проблеми впровадження нового КПК України протягом перших восьми місяців 2013 року. Звіт складається з аналізу: кримінальної статистики, практичних проблем реалізації КПК, підзаконних нормативних актів, інформаційних листів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також внесених до парламенту законопроектів і позиції ЗМІ щодо нового Кодексу.

 Це видання здійснене завдяки фінансовій підтримці
Програми «Матра» Посольства Королівства Нідерландів

  ISBN 978-966-2214-32-1

© О.А. Банчук, І.О. Дмитрієва, З.М. Саідова, М.І. Хавронюк, 2013
© Центр політико-правових реформ, 2013

ЗМІСТ

 І. СТАТИСТИКА........................................................................................... 4

ІІ. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ.............................................. 7

ІІІ. НОРМОТВОРЧІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ..................... 12

ІV. ПОЗИЦІЯ ВИЩОГО СУДУ .................................................................. 21

V. ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПАРЛАМЕНТІ ....................... 29

VІ. ПОЗИЦІЯ ЗМІ ......................................................................................... 34

VІІ. ВИСНОВКИ ........................................................................................... 40

2618