Семінар на тему "Європейські механізми захисту прав людини: критерії прийнятності та загальні підходи Європейського Суду з прав людини"

Семінар на тему "Європейські механізми захисту прав людини: критерії прийнятності та загальні підходи Європейського Суду з прав людини"

Повідомляємо, що Рада Європи у співпраці з Національною асоціацією адвокатів України розпочинає цикл тематичних семінарів із європейських механізмів захисту прав людини. Перший семінар на тему «Європейські механізми захисту прав людини: критерії прийнятності та загальні підходи Європейського Суду з прав людини» відбудеться 30 вересня 2013 року у м. Києві.

Семінар проводиться у рамках спільного проекту між Європейським Союзом та Радою Європи «Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо реалізації на національному рівні положень Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)».

На семінарі будуть розглядатися положення Європейської конвенції з прав людини та Протоколів до неї,  підстави звернення до ЄСПЛ та критерії прийнятності, стратегія і тактика ведення справ в ЄСПЛ, поточна реформа ЄСПЛ та виконання рішень державою-відповідачем. 
Семінар покликаний створити платформу для обміну досвідом між провідними українськими та міжнародними експертами та адвокатською спільнотою з актуальних проблем захисту прав людини в Україні. 
До участі у семінарі запрошуються практикуючі адвокати, зацікавлені в глибшому вивчені положень Європейської конвенції з прав людини та в подальшому її активному використанні у своїй повсякденній професійній діяльності. Участь у семінарі безкоштовна, однак учасники повинні будуть самі оплатити вартість відрядження до Києва. У подачі заявки на участь у семінарі потенційному учаснику, разом з коротким резюме (не більше 1 стор.), необхідно окреслити свою зацікавленість у заході та обґрунтувати, який практичний ефект для своєї професійної діяльності він від нього очікує. 
 
Просимо розповсюдити зазначену інформацію серед місцевих адвокатів та надати нам до 23 вересня 2013 року списки зацікавлених кандидатур. Оскільки планується участь 55-60 адвокатів, то для забезпечення рівномірного представлення всіх регіонів України від кожного регіону не буде прийнято більш ніж два учасника. Додаткові учасники від певного регіону будуть розглядатися лише в разі наявності вільних місць.  Погодження кандидатур для участі у семінарі здійснюватиме НААУ, про що відповідних осіб буде повідомлено. Зацікавлені кандидатури можуть також самостійно надсилати свої заявки до НААУ на електронну адресу відповідального співробітника Ігоря Карамана: i.karaman@unba.org.ua (з темою листа - Заявка на участь у семінарі).

З повагою,
Національна асоціація
адвокатів України
1739