1 червня 2013 о 10.00 у Конференц-залі Київського регіонального центру НАПрН України (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3) відбулося засідання Ради адвокатів України.

1 червня 2013 о 10.00 у Конференц-залі Київського регіонального центру НАПрН України (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3) відбулося засідання Ради адвокатів України.

  Представник адвокатів Харківської області в РАУ Сергій Веприцький на засіданні Ради адвокатів України 1 червня 2013 року виступив доповідачем «Про Положення про помічника адвоката»

   1 червня 2013 о 10.00 у Конференц-залі Київського регіонального центру НАПрН України (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3) відбулося засідання Ради адвокатів України.
На порядок денний були винесені наступні питання:
1. Про діяльність Національної асоціації адвокатів України за період до 01 червня 2013 року. 
2. Про деякі питання стажування. 
3. Про Програму складання кваліфікаційних іспитів. 
4. Про Положення про помічника адвоката. 
5. Про Положення про стандарти якості адвокатської професії. 
6. Про Порядок допуску до практики адвокатів іноземних держав та внесення до Єдиного реєстру адвокатів відомостей про адвоката іноземної держави. 
7. Про стан справ щодо сплати адвокатами обов’язкових щорічних внесків на забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування за 2013 рік. 
8. Про стан справ щодо ведення Єдиного реєстру адвокатів України. 
9. Про затвердження Положень про Ради адвокатів регіону (Тернопільської області, Запорізької області, Рівненської області, Сумської області) .
10. Про затвердження Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіону (м. Севастополя, Хмельницька область, Луганська область, Сумська область). 
11. Про затвердження Порядків проведення конференцій у Полтавській області, Вінницькій області, Сумській області, Рівненській області, місті Києві. 
12. Про затвердження Регламентів конференцій у Полтавській області, Вінницькій області, Сумській області, Рівненській області Житомирській області, Кіровоградській області, місті Києві, 
13. Про затвердження змін та доповнень до штатного розпису НААУ, секретаріату РАУ.
1031