Рекомендації Ради адвокатів Харківської області по веденню адвокатського досьє

Рекомендації Ради адвокатів Харківської області по веденню адвокатського досьє

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2013 року, Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України, кожен адвокат повинен чесно, розумно, сумлінно, законно, компетентно, добросовісно, кваліфіковано виконувати свої професійні обов'язкі, а також дбати за підвищення поваги до адвокатської професії. За невиконання своїх обов'язків, до адвоката можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності.
Приписи діючого законодавства, не мають вимог до ведення адвокатського досьє, але, з часів Російської імперії, адвокати Слобожанщини вели досьє. Сьогодення дає можливість вести такі досьє, як на паперовому носії, так і в електронному. На наш погляд неможливо якісно здійснювати захист без ведення досьє. Особливої уваги потребує розуміння п.4, ч.1, ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в якій зазначено, що забороняється проведення, огляду, розголошення витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. В разі порушення вимог закону, ці документи (речі, електронні або цифрові носії, фото відео) не можуть бути використані, як докази обвинувачення.
Ведення адвокатського досьє, надає можливість аналізувати позицію по справі на різних етапах провадження по справі, яку адвокат веде зараз, або по аналогічним справам. Досьє є безперечним доказом об’єму та якості надання правової допомоги, гарантом при зверненні клієнта до дисциплінарної палати.
До Ради адвокатів Харківської області звертаються як адвокати, так і громадяни з питань – чи потрібно надавати адвокатам оригінали документів. На наш погляд, відповідь на ці питання дає п. 9 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», де адвокат має право посвідчувати копії документів у справах, які він веде. Якщо виникає потреба суду(чи іншому органу) оглянути оригінал, то рекомендуємо діяти наступним чином: або запропонувати довірителю надати для огляду оригінал, або письмово зафіксувати факт отримання та повернення такого документу.
На наш погляд лицьова сторінка адвокатського досьє має містити:


КОНФІДЕНЦІЙНО!!! ДОКУМЕНТ МІСТИТЬ АДВОКАТСЬКУ ТАЄМНИЦЮ!!!
Національна асоціація адвокатів України
Адвокат
__________________________________
(Прізвище Ім’я По-батькові, адвокатське бюро, адвокатське об*єднання)
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю за №_____ видано «___» ____ _____ року __________________________________(ким видано)
Адвокатське досьє
по ____________________ справі за зверненням _____________________________________________________
ПОЧАТО «_____» _________________ 20___ року
ЗАКІНЧЕНО «_____»_________________ 20___ року
КОНФІДЕНЦІЙНО!!! ДОКУМЕНТ МІСТИТЬ АДВОКАТСЬКУ ТАЄМНИЦЮ!!!


Наступна сторінка повинна безумовно містити перелік матеріалів, що місти адвокатське досьє:


№ аркуша                   Найменування документа                   Дата долучення до досьє                         Примітки


Наступна сторінка повинна бути присвячена інформації про особу, з якою укладено угоду та про особу, якій надається правова допомога, може виглядати наступним чином:


Інформаційна карта особи з якою укладено угоду


1. ____________________________________
(П, І, Б особи з якою укладено угоду)
2. «____» ________ 20 ___ року народження.
3. «____» _________ 20___ року укладено угоду.
4. Номери засобів зв’язку
5. Адреса в разі потреби листування:
6. Стисло результат, який очікує особа, що уклала договір


Адвокат                                                                   Особа з якою укладено угоду

 


Потім пропоную інформаційну карту особи, якій надається правова допомога


Інформаційна карта особи, якій надається правова допомога

1.  ___________________________(П, І, Б особи якій надається правова допомога)
2. «____» ________ 20 ___ року народження, (місце народження)
3.Паспорт ______ № ________________ виданий «____»__________________ року
4. Номери засобів зв’язку                       ________________________________
5. Адреса в разі потреби листування:________________________________
6. Сімейний стан                                         ________________________________
7. Діти                                                              ________________________________
8. Місце роботи                                            ________________________________
9. Додаткові відомості                               ________________________________
Стисло результат, який очікує особа, що уклала договір_______________


Адвокат                                       Особа, якій надається правова допомога

 


Адвокатське досьє зберігається відповідно до терміну, який оговорено з довірителем. В разі його знищення достроково, адвокат на наш погляд повинен зберігати відповідну заяву довірителя.
Кожен адвокат повинен організовувати свою роботу на власний розсуд. Але керуватись ми повинні загальними, головними принципами, такими як – незалежність та свобода при виконанні своїх професійних прав та обов'язків, конфіденційність, свобода від будь якого зовнішнього впливу, бути мужнім і принциповим, відстоювати професійні права та гарантії адвокатської діяльності. А головне — ефективно застосовувати вище перераховане в інтересах клієнта. 
Бажаю позитива та творчого натхнення.


Голова Ради адвокатів Харківської області Гайворонська В.В.

 

Приклад адвокатського досьє

  

  

  

13879