Адвокат декларант?

Адвокат декларант?

Шановні адвокати! Віра Козіна та Вікторія Гайворонська підготували для Вас відповідь на нагальні питання

 Зважаючи на численні звернення адвокатів Харківської області щодо непоґрунтованих чуток про необхідність подання у 2021 році адвокатами, у тому числі тими, що здійснюють адвокатську діяльність у формі адвокатського об’єднання чи бюро, щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, звертаємо увагу на наступне.

Перелік осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) встановлено ст. 3 згаданого акту. Цей перелік є вичерпним та не може тлумачитись розширено.

При цьому приписи фінансового контролю, у тому числі вимоги про подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поширюються на більш вузьке коло суб’єктів, аніж це передбачено ст. 3 Закону.

Зокрема, подавати до 1 квітня щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік зобов’язані:

 

Особи, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, а саме:

а)

Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим

б)

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови

в)

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

г)

 

військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки

ґ)

судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді)

д)

особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України

е)

посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику

є)

Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

ж)

члени Центральної виборчої комісії

з)

поліцейські

и)

посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим

і)

члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

ї)

Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, уповноважені, прес-секретар Президента України

й)

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його помічники, радники, помічники, радники Президента України (крім осіб, посади яких належать до патронатної служби та які обіймають їх на громадських засадах)

Особи, зазначені у пп «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, а саме:

а)

посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, члени Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України), особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

в)

представники  громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1підпункті "а" пункту 2 частини першої цієї статті

 

Таким чином, Закон не встановлює жодних вимог щодо подання адвокатами, які здійснюють свою діяльність індивідуально, у формі адвокатського бюро чи об’єднання відповідних декларацій, у тому числі у зв’язку із входженням адвоката до складу одного або кількох професійних громадських об’єднань (громадські організації, спілки, асоціації тощо).


Звертаємо увагу колег, що це повідомлення носить інформаційний характер. Надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, застосування інших положень Закону належить до безпосередніх функцій Національного агентства з питань запобігання корупції та не може здійснюватися без спеціального уповноваження його окремими посадовими особами чи іншими органами державної влади.

958