Річна звітність адвокатів та сплата єсв 2021

Річна звітність адвокатів та сплата єсв 2021

 Річна звітність адвокатів та сплата єсв

 У 2021 році розмір мінімальної зарплати буде змінюватися двічі:                                       
- з 1 січня (6000 грн) та з 1 грудня (6500 грн).

А отже, буде змінюватися мінімальний страховий внесок з ЄСВ:

- з січня по листопад - 1320 грн. (6000 х 22%);

- за грудень – 1430 грн. (6500 х 22%).

 

Звертаємо увагу, на терміни сплати та мінімальний розмір ЄСВ для самозайнятих осіб у 2021 році:

* за І квартал 2021 року - 3960 грн. (термін сплати 19 квітня 2021 року);

* за ІІ квартал 2021 року - 3960 грн. (термін сплати 19 липня 2021 року);

* за ІІІ квартал 2021 року - 3960 грн. (термін сплати 19 жовтня 2021 року);

* за IV квартал 2021 року - 4070 грн. (термін сплати 19 січня 2022 року). 

 Також з 01.01.2021 розширено коло осіб, які звільняються від сплати ЄСВ:
- для фізичних осіб - підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства скасовується обов'язок сплачувати мінімальний розмір ЄСВ за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку).

Тобто, для фізичних осіб, які застосовують загальну систему оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у разі якщо не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, самостійне визначення бази нарахування єдиного внеску є виключно правом, а не обов'язком для зазначених платників.

Звільняються від сплати ЄСВ за себе фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску тільки добровільно.

 

Звільняються від сплати єдиного внеску за себе:

- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб - підприємців і провадження ними одного виду діяльності одночасно як фізичною особою - підприємцем, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичні особи - підприємці, які мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

 Річна звітність з ЄСВ подається у формі Додатка 5 у термін до 01 травня року, що настає за звітним. Також, до 01 травня 2021 року сплачуємо додаткову суму есв за результатами річного декларування.

Але оскільки 01 травня  2021 року є вихідним днем, не зважаючи на норму, що закріплює наступний робочий день, радимо подати все ж таки у строк до 30.04.2021 року включно.

 Порядок оподаткування доходів, отриманих адвокатами від ведення незалежної професійної діяльності:

оподатковуваним доходом фізичної особи, є сукупний чистий дохід, а саме - різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для здійснення певного виду незалежної професійної діяльності.

Наголошуємо, що витрати, що беруть участь у визначенні оподатковуваного доходу, мають бути необхідними для ведення адвокатської діяльності та документально підтвердженими.

Річна декларація про доходи подається також у термін до 01 травня року, що настає за звітним. Але оскільки 01 травня  2021 року є вихідним днем, радимо подати у строк 30.04.2021 року включно.

 

Суму податкового зобов'язання з ПДФО самозайнята особа визначає самостійно на підставі даних, зазначених нею в декларації про доходи, та сплачує таку суму до бюджету разом з військовим збором до 1 серпня 2021 року.

 На підставі п. 4 р. I Інструкції № 859 Декларацію та звіт з єсв подають до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:

— надсилають поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо електронного документообігу й накладення ЕЦП.

Нагадаємо, що у разі надсилання податкової декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за 5 днів до спливу граничного строку подання податкової декларації, а за умови подання податкової звітності в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, у якому спливає такий граничний строк (п. 49.5 ПКУ). 

1858