НААУ ініціює внесення альтернативного проекту закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”

НААУ ініціює внесення альтернативного проекту закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”

7,8 вересня 2018 року відбулось засідання Ради адвокатів України, участь у якому взяли: Голова Ради адвокатів Харківської області - Гайворонська Вікторія Валентинівна, представник адвокатів Харківщини в Раді адвокатів України - Величко Лариса Юріївна, Голова Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області Глухачева Людмила Яківна.

7 вересня Рада адвокатів України створила робочу групу з аналізу законопроекту 9055 “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, внесеного до Верховної Ради Президентом України 6 вересня 2018 року. Розгляд цього законопроекту визначений Главою держави як невідкладний.

За оцінкою робочої групи, зміст законопроекту 9055 не відповідає міжнародним стандартам та демократичним процедурам здійснення реформ. Фактично пропонується запровадити федеративну модель для адвокатури, яка не відповідає сучасним потребам захисту прав людини і громадянина.

Позиція РАУ полягає в тому, що за своїм змістом будь-які зміни до профільного законодавства мають гарантувати подальше наближення адвокатури до європейських стандартів. Пріоритетом у цьому процесі має бути посилення захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Це питання не лише професійного інтересу — це питання захисту прав громадян і функціонування України як правової держави.

На жаль, поданий до парламенту законопроект 9055 може призвести до помилкових або очевидно шкідливих правових експериментів, створює хаос у правовому регулюванні адвокатської діяльності, багато в чому слугує задоволенню кулуарних потреб окремих осіб.

Внесений проект закону 9055 містить загрози знищення інституційної гарантії незалежності адвокатури — адвокатського самоврядування та саморегулювання професії. По суті, адвокатура відкидається у своєму розвитку на 30 років назад.

Законопроект 9055 нівелює європейські стандарти, в тому числі стандарти незалежного адвокатського самоврядування. РАУ вважає, що прийняття законопроекту 9055 суперечитиме загальній логіці європейського курсу країни, численним міжнародним документам та власне — Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій, затвердженої указом Президента №276 від 20 травня 2015 року.

Внесений до парламенту законопроект, у разі його прийняття, дасть старт некерованому, сповненому зловживань процесу масової реєстрації регіональних палат як нових юридичних осіб. Він створює підвалини для клонування таких організацій: в областях будуть створюватися по кілька псевдоадвокатських організацій. І це тільки один з багатьох ризиків, які закладені в текст законопроекту.

Непродумані положення законопроекту 9055 в частині адвокатського самоврядування можуть стати фатальною помилкою всієї реформи адвокатури. Адже без сильного, самодостатнього і стабільного самоврядування права адвокатів залишаться декларацією. Інституції, спроможної стати на захист всіх і кожного, просто не існуватиме.

Суттєвим недоліком законопроекту 9055 є численні корупційні ризики. Законопроект 9055 переповнений суперечностями між різними статтями, термінологічною невизначеністю, оціночними судженнями, особливо в частині регулювання доступу до професії та притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, розподілу адвокатських внесків. Переконані, що такі речі є неприпустимими, адже антикорупційний компонент має бути обов'язковим для кожного етапу судової реформи.

Принципова позиція НААУ полягає в тому, що законопроект 9055 має пройти оцінку Венеціанської комісії. Підтримуючи необхідність прозорої та професійної реформи адвокатури, НААУ виступає проти маніпуляцій європейськими оцінками та тіньових спроб повернути адвокатуру під контроль держави.

НААУ напрацювала альтернативний законопроект, який грунтується на пропозиціях, що були подані адвокатськими спільнотами всієї України. В основу законопроекту НААУ покладено реальну проблематику діяльності адвокатури, практичні потреби адвокатів, а також досвід розбудови адвокатського самоврядування, практику ЄСПЛ, ключові міжнародні документи щодо організації інституту адвокатури.

 

 

 

3091