РІШЕННЯ № 81 Про внесення та затвердження змін до Положення про помічника адвоката

РІШЕННЯ № 81 Про внесення та затвердження змін до Положення про помічника адвоката

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ № 81 Про внесення та затвердження змін до Положення про помічника адвоката

«01» червня 2018 року смт. Затока, Одеська обл.

Рада адвокатів України, заслухавши Заступника Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А. з приводу обов’язку помічників адвокатів підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, встановленого Положенням про помічника адвоката, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 113 (з останніми змінами від 05 серпня 2017 року), а також пропозицію щодо проходження в рамках системи підвищення кваліфікації помічниками адвокатів обов’язкового спеціального курсу введення в професію, розробленого Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України з метою забезпечення високого, якісного рівня підготовки помічників адвокатів до самостійного здійснення адвокатської діяльності, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України та присутніх на засіданні Голів рад адвокатів регіонів, керуючись статтями 16, 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про помічника адвоката, Положенням про Раду адвокатів України, вирішила:

1. Включити до порядку денного засідання Ради адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 01 червня 2018 року № 53, питання щодо внесення змін до Положення про помічника адвоката.

2. Внести та затвердити зміни до Положення про помічника адвоката, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 113, з останніми змінами від 05 серпня 2017 року, що додаються.

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради адвокатів регіонів та на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України підпис Л.П. Ізовітова Секретар Ради адвокатів України підпис П.М. Гречківський

Додаток 1 до рішення Ради адвокатів України від «01» червня 2018 року № 81

ЗМІНИ до Положення про помічника адвоката (затверджене рішенням РАУ від 25 вересня 2015 року № 113, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 13 червня 2016 року № 167, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 05 серпня 2017 року № 188)

1. Пункт 2.1. статті 2 «Набуття статусу помічника адвоката. Організаційні форми праці помічника адвоката» Положення доповнити новим підпунктом 2.1.4. наступного змісту: «2.1.4. прослухала спеціальний курс-інструктаж введення в професію помічника адвоката у Вищій школі адвокатури НААУ.»;

2. Пункт 3.5. статті 3 «Внесення даних про помічника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України» Положення доповнити новим підпунктом 3.5.14. наступного змісту: «3.5.14. підтвердження від Вищої школи адвокатури НААУ про проходження курсу-інструктажу введення в професію помічника адвоката.»;

3. Підпункт 8.3.3. пункту 8.3. статті 8 «Права та обов’язки помічника адвоката» Положення викласти у новій редакції наступного змісту: «8.3.3. постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, зокрема щорічно в обов’язковому порядку прослухати будь-які (на власний вибір) навчальні курси (навчальні продукти) Вищої школи адвокатури НААУ загальною тривалістю не менше ніж 10 годин;». 

4356