Порядок нарахування та сплати податків та зборів від здійснення адвокатської діяльності. Нарахування та сплата ЄСВ

Порядок нарахування та сплати податків та зборів від здійснення адвокатської діяльності. Нарахування та сплата ЄСВ

Порядок нарахування та сплати податків та зборів від здійснення адвокатської діяльності. Нарахування та сплата ЄСВ

Порядок нарахування та сплати податків і зборів, надання податкової звітності тощо від здійснення незалежної професійної діяльності (адвокатської діяльності) чітко визначений Податковим Кодексом України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ, зі змінами та доповненням (далі – ПКУ), Законом України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) та Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року №435 (далі - Порядок).

Єдиний соціальний внесок для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, встановлюється у розмірі єдиної ставки – 22 відсотки до бази нарахування.

Базою нарахування єдиного внеску є - сума доходу (прибутку), отриманого від діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Ставка податку на доходи фізичних осіб складає 18 відсотків (п.167.1 ст.167 ПКУ).

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. У разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464 (3200 х 22% = 704 грн.).

Звертаю увагу, що проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачене зростання мінімальної заробітної плати з 3200 гривень до 3723 гривень. Відповідно, при ставці 22 відсотки сума єдиного внеску збільшиться з 704 гривень до 819,06 гривень.

Максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2017 рік складає:
з 1 січня 2017 року – 1600 гривень (25 х 1600грн.= 40000 грн.);
з 1 травня 2017 року - 1684 гривен (25 х 1684 грн. = 42100 грн.);
з 1 грудня він складе 1762 гривні (25 х 1762грн.= 44050 грн.).

Починаючи з 1 січня 2018 року максимальна величина бази нарахування єдиного внеску буде прив’язана до мінімальної заробітної плати. Максимальна база нарахування внеску складе 15 мінімальних зарплат, тобто 55845 гривень (15 х 3723 грн.).
Яким чином нараховується єдиний внесок, якщо фізичні особи - підприємці одночасно здійснюють незалежну професійну діяльність

Якщо фізичні особи - підприємці (крім фізичних осіб - підприємців, які є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу) одночасно провадять незалежну професійну діяльність, то вони сплачують єдиний внесок у розмірі 22 відс. до бази нарахування єдиного внеску, визначеної ст.7 Закону №2464, як фізичні особи - підприємці залежно від обраної системи оподаткування, та як особи, які провадять незалежну професійну діяльність.
Крім цього, фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та одночасно є найманими працівниками (застрахованими особами), не звільняються від сплати єдиного внеску за себе.
Звільнення від сплати єдиного внеску передбачено лише для фізичних осіб - підприємців за умови, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Окрім цього, платники зобов’язані подавати податкову звітність:
Адвокати подають:
- декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року за звітний рік (сплачують суму податкового зобов’язання до 1 серпня;
- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі - звіт) таблицю 3 додатка 5 до Порядку до 1 травня року за звітний рік (сплачують суму нарахованого єдиного внеску до 1 травня)
Підприємці - адвокати подають:
- декларацію про майновий стан і доходи за звітний рік до 9 лютого року (термін оплати податкового зобов’язання – до 19 лютого);
- звіт таблицю 1 додатка 5 до Порядку до 10 лютого року за звітний рік (сплачують суму нарахованого єдиного внеску до 10 лютого).
Якщо адвокат, використовує працю найманих осіб, подається звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску щомісячно до 20 числа.
Що стосується відповідальності за неподання, або несвоєчасне подання звітності платником.
За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 гривень.
Ті самі дії, вчиненні платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, накладається штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 1020 гривень.
Крім того, накладається адміністративний штраф у розмірі від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 – 680 грн.); за повторне порушення протягом року – від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 – 850 грн.) (ч.1 ст.165 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення №8073-Х).
За неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п.49.2 ст. 49 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків декларації про майновий стан і доходи до контролюючих органів передбачена така відповідальність:
- накладення штрафу у розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення - у розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Крім того, згідно зі ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року №8073-Х накладається штраф у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн. до 136 грн.), за теж саме порушення протягом року накладається штраф у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 грн. до 136 грн.).

Оподаткування доходу у вигляді внеску, сплаченого стажером на користь керівника стажування – адвоката
Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України та витрат керівника стажування, пов’язаних з таким стажуванням і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування.
При цьому внесок розподіляється таким чином:
- 70 відсотків внеску сплачується стажером безпосередньо на користь керівника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника;
- 30 відсотків платиться стажером на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів Україні.
Дохід у вигляді внеску за стажування, сплаченого стажером на користь керівника стажування – адвоката у розмірі 70 відсотків внеску включається до оподатковуваного доходу адвоката.
При цьому суму коштів, яку фактично використано, виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат зазначеного керівника стажування – адвоката, може бути включено до витрат цього адвоката (у межах, що не перевищують 70 відс. внеску), за умови їх документального підтвердження.

Оподаткування сум нарахованих доходів у вигляді дивідендів
Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються, як пасивні доходи за декількома видами ставок, а саме:
- 9 % – якщо бюро знаходиться на спрощеній системі оподаткування;
- 5 % – для доходів у вигляді дивідендів по акціях і корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств;
- 18 % – для доходів у вигляді дивідендів, нарахованих платнику податку по акціях або інших корпоративних правах, які мають статус привілейованих або інший статус і передбачають виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної платні (п.п.170.5.3 п.170.5 ст.170 ПКУ).
Окрім цього, доходи у вигляді дивідендів оподатковуються військовим збором за ставкою 1,5 відсотки.
Суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів фізичним особам не є базою для нарахування єдиного соціального внеску (ст.7 Закону №2464) та в звітах з єдиного внеску не відображаються.

Ведення книги обліку доходів і витрат від адвокатської діяльності
Відповідно до п. 178.6 ст.178 ПКУ фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат від такої діяльності, що затверджена наказом Міндоходів України від 16.09.2013 №481.
У разі не реєстрації (не ведення) Книги обліку доходів та витрат до фізичної особи застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 121 ПКУ (510 грн., 1020 грн.) та ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при накладанні штрафу протягом року, за те ж порушення - від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
При визначенні сукупного чистого доходу фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, приватні нотаріуси) можуть враховувати витрати, які наведені в Узагальнюючій податковій консультації щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів), затвердженої наказом ДПС України від 24.12.2012 №1185.
При цьому, зазначені витрати повинні бути пов’язані із провадженням певного виду незалежної професійної діяльності та підтверджені документально.
У разі внесення платником податку грошових коштів, отриманих як дохід з джерелом походження з України або за межами України та раніше оподаткованих відповідно до законодавства, на поточний рахунок, відкритий для здійснення незалежної професійної діяльності, такі грошові кошти до складу доходу самозайнятої особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не включаються, повторно не оподатковуються та не відображаються в Книзі обліку доходів та витрат.
Мораторій на проведення перевірок
Термін дії обмежень на проведення перевірок платників податків Державною фіскальною службою України та її територіальними органами, встановлених п. 3 «Прикінцеві положення» Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи», на 2017 рік не продовжено.

Постановка та зняття з податкового обліку суб’єктів господарювання, які займаються адвокатською діяльністю. Порядок зміни організаційно-правової форми адвокатської діяльності
Відповідно до ст.4 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 №5076-VI, адвокат має право займатись адвокатською діяльністю:
Адвокат – індивідуальна діяльність (самозайнята особа, що здійснює незалежну професійну діяльність)
Одночасно, згідно з нормами Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Податкового кодексу України (далі – ПКУ), для фізичної особи, яка провадить незалежну адвокатську діяльність, не передбачено обмежень щодо одночасного здійснення підприємницької (відмінної від адвокатської) діяльності, не забороненої законом, у разі реєстрації такої особи підприємцем.
Адвокатське бюро(АБ), адвокатське об’єднання (АО) за організаційною формою є юридичними особами. При цьому, формулювання «адвокатське об’єднання» обов’язково має вказуватися у найменуванні юридичної особи для того, щоб бачити її організаційно-правову форму (ч.1 ст. 90 Цивільного кодексу України, «юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву»). АО, АБ можуть залучати до виконання укладених об’єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах.
Особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік (ст. 65 ПКУ). Ця довідка дає право:
- адвокату, що провадить незалежну професійну діяльність, при визначенні об’єкта оподаткування враховувати витрати, пов’язані з адвокатською діяльністю;
- податковим агентам, що виплачують доходи, не утримувати податок на доходи фізичних осіб під час виплати доходу адвокату (ст. 178 ПКУ).
Взяття на облік у контролюючих органах самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того чи іншого податку та збору (п.63.2 ст. 63 Податкового кодексу України, далі – ПКУ).
Порядок взяття /зняття з обліку платників податків врегульований ПКУ, Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300 (далі – Порядок №1588)
Порядок взяття/зняття з обліку платників єдиного внеску врегульований Законом України від 08 липня 2010 року №2464 – VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положенням про реєстр страхувальників, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 за №1553/26330
Для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання:
- заяву за формою №5-ОПП;
- заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою №1-ЄСВ;
- копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який провадить адвокатську діяльність індивідуально.
При подачі документів пред’являються оригінали зазначених документів.
ПКУ та Порядком №1588 передбачено наявність підстав для відмови в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює адвокатську діяльність, у разі:
- наявності обмежень на провадження адвокатської діяльності, встановлених законодавством;
- коли документи подані за неналежним місцем обліку;
- коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі або зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними;
- коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;
- неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити адвокатську діяльність, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік такої самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік.
Взяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за формою №5-ОПП, як платника єдиного внеску – у день отримання заяви 1-ЄСВ.
Підтвердженням реєстрації у контролюючому органі фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є довідка про взяття на облік платника податків за формою №34-ОПП, повідомлення про взяття їх на облік за формою №2-ЄСВ.
У довідці про взяття на облік фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (форма 34-ОПП), перед прізвищем, ім’ям та по батькові обов’язково вказується вид професійної діяльності, зокрема «Адвокат».
Якщо фізична особа вже зареєстрована як підприємець та при цьому вона провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.
У довідці про взяття на облік фізичної особи, яка зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім’ям та по батькові обов’язково вказується: «Фізична особа - підприємець» та зазначається вид професійної діяльності, наприклад, «Фізична особа - підприємець, адвокат»
Видача та заміна довідки про взяття на облік платника податків здійснюються безоплатно.
Самозайняті особи зобов’язані подавати до контролюючих органів за місцем свого обліку відомості про зміну облікових даних протягом місяця з дня виникнення таких змін.
Зміни до відомостей про самозайняту особу, які містяться у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (далі – ДРФО), набирають чинності з дня внесення відповідного запису до такого реєстру (ст. 68 ПКУ).
Взяття на облік АО, АБ, на які поширюється дія Закону України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» здійснюється у загальному порядку, передбаченому для юридичних осіб – шляхом внесення відповідної інформації (відомостей) до Єдиного державного реєстру(далі – ЄДР). Такі відомості контролюючі органи отримують в процесі інформаційної взаємодії з ЄДР в електронному вигляді, відомості є підставою для взяття на облік платника податків.
Підтвердженням взяття на облік АО, АБ у контролюючих органах є витяг з ЄДР, що містить дати взяття на облік платника податків у органах фіскальної служби та органах пенсійного фонду.
Зняття з податкового обліку самозайнятих осіб. Підстави та порядок зняття з обліку само зайнятої особи. Зміна організаційно - правової форми адвокатської діяльності.
Підставами для зняття з обліку у контролюючих органах самозайнятих осіб є наявність хоча б однієї з підстав, визначених ст. 65 ПКУ для самозайнятої особи.
Згідно із п. 65.10 ст. 65 внесення до Державного реєстру запису про припинення, у тому числі, незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі:
- визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності(з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду);
- смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи помер лою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу державної реєстрації актів цивільного стану, інформацією ЄДР), а також визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що підтверджується судовим рішенням;
- реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі (з дати реєстрації);
- закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо) - з дати закінчення такого строку;
- заборони судом фізичній особі провадити незалежну професійну діяльність - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше не визначене у рішенні суду;
- наявності обмежень права на провадження незалежної професійної діяльності, які встановлені законодавством - з дати надходження відповідних документів до контролюючого органу за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не встановлено законом чи рішенням суду;
- анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності - з дати такого анулювання чи скасування.
Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на зайняття такою діяльністю, та/або поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку:
- заяви за формою №8-ОПП;
- заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою №7-ЄСВ (для зняття з обліку як платника єдиного внеску, подається у десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення з копією розпорядчого документу);
- довідки за формою №34-ОПП (4-ОПП) та інших документів (витягів, свідоцтв та таке ін.), що видаються контролюючими органами платнику податків і підлягають поверненню до контролюючого органу.
При цьому платник повинен надати до контролюючого органу за місцем реєстрації ліквідаційні звіти, провести звірку взаєморозрахунків з бюджетом, пройти процедуру податкової перевірки та після визначення його зобов’язань забезпечити остаточні розрахунки з бюджетом.
За результатами проведених заходів особа, що була адвокатом, отримує довідки за формою 12-ОПП про зняття з обліку та повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою №10-ЄСВ.
Реєстрація припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.
У разі, коли після внесення до Державного реєстру запису про припинення незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи.
Якщо адвокат зареєстрований як фізична особа - підприємець та має намір припинити діяльність як самозайнята особа (і як фізична особа - підприємець, і як особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність), таке припинення проводиться у два етапи:
- здійснюється державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця відповідно до вимог Закону про держреєстрацію;
- здійснюється державна реєстрація припинення незалежної професійної діяльності чи зміни організаційної форми адвокатської діяльності.
Щодо зміни організаційно-правової форми діяльності адвоката, можливо зазначити наступне.
Згідно з Законом України від 5 липня 2012 року №5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності Радою адвокатів України забезпечується ведення Єдиного реєстру адвокатів України, до якого вноситься інформація, зокрема, про:
- прізвище, ім’я та по батькові адвоката;
- номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);
- найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку;
- адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку;
- інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (стаття 17 Закону).
Відповідно до пп. 2 п. 11.22 розд. XI Порядку №1588, фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та/або поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви за формою №8-ОПП. У разі зміни організаційної форми адвокатської діяльності на момент подання заяви за формою №8-ОПП має бути здійснено державну реєстрацію адвокатського бюро(до заяви додано, наприклад, копію статуту бюро, адвокатського об’єднання, витяг з ЄДР).
Особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, є така фізична особа.
Зняття з обліку платників єдиного внеску, зокрема, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону №2464-VI, розділу V Порядку №1162, згідно з якими фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку, як платники єдиного внеску за заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.
Враховуючи викладене, фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність (адвокат), може бути знята з обліку на підставі поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію платника податків за формою №8-ОПП та заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою №7-ЄСВ за умови внесення до Єдиного реєстру адвокатів України записів про:
- зміну організаційної форми адвокатської діяльності;
- зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за їх невиконання.
По закінченню усіх дій з припинення діяльності, фізичній особі надаються довідки за формами №12-ОПП та №10-ЄСВ (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

Відповідальність за порушення порядку взяття на облік
Неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, встановлених ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень.
Неусунення таких порушень або ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень (ст. 117 ПКУ).
У разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за порушення правил сплати податків та єдиного соціального внеску
У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу (ст. 126 ПКУ).
За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску орган доходів і зборів застосовує до платника єдиного внеску санкції у вигляді штрафу у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум.
За донарахування територіальним органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску.

Щодо інформаційного обміну між органами фіскальної служби та радами адвокатів у регіонах
Органи фіскальної служби повинні забезпечити повноту обліку платників податків.
Разом з тим, на теперішній час існує проблема із забезпеченням охоплення обліком адвокатів, які здійснюють свою діяльність індивідуально, оскільки Національна асоціація адвокатів України відмовляється надавати відомості з Єдиного реєстру адвокатів України в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року №1386 «Про затвердження Порядку подання інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів» (далі - Постанова) (лист Національної асоціації адвокатів України від 16.01.2017 №22/0/2-17, надісланий Кабінетом Міністрів України листом від 09.02.017 №33815/4/1-16 на адресу Мінфіну та ДФС).
При цьому підпунктом 3 пункту 6 Постанови визначено, що Рада адвокатів України подає ДФС та/або її територіальним органам інформацію про адвокатів, що включені до Єдиного реєстру адвокатів України, зокрема прізвище, ім'я та по батькові адвоката, номер і дату видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України), найменування і місцезнаходження адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання, адресу робочого місця адвоката, номери засобів зв'язку, інформацію про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, інші відомості, передбачені законом.
Нинішні механізми доступу до оприлюднених відомостей із Єдиного реєстру адвокатів України, дають можливість отримати інформацію про конкретного адвоката. Відсутня можливість сформувати перелік адвокатів, стосовно яких в реєстрі відсутня/наявна інформація про зупинення або припинення адвокатської діяльності, які здійснюють свою діяльність в тій чи іншій, організаційній формі, які розпочали або припинили (зупинили) діяльність протягом певного періоду, або способи отримання повного реєстру чи формування переліків за іншими критеріями.
Оскільки до ДФС не надходить інформація про зупинення чи припинення діяльності адвокатом або зміну організаційної форми здійснення такої діяльності, це позначається на строках розгляду питання про зняття з обліку адвоката. З іншого боку, відсутність зазначеного інформаційного обміну не дає можливості забезпечити повноту охоплення обліком адвокатів, які здійснюють свою діяльність індивідуально, та створює умови для ухилення від постановки на облік в контролюючих органах, подання декларацій і звітів, сплати податків та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Такі випадки можливі і у разі коли адвокат після зняття його з обліку в контролюючих органах знову починає здійснювати свою діяльність індивідуально, але не подає заяви для взяття його на облік в органах ДФС.
Отже, забезпечення дотримання законодавства в частині надання до ДФС відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України, визначених Постановою, є передумовою ведення належного обліку адвокатів, у тому числі зняття їх з обліку.
Враховуючи, що діючий порядок зняття з податкового обліку адвокатів не обмежує їх вільний вибір здійснення адвокатської діяльності та здійснення інших видів юридичної практики, внесення змін до Порядку №1588 є не доцільним.
Така позиція висловлена у листі Міністерства фінансів України №11220-16-10/10500 від 18.04.2017.
Особливості оподаткування адвокатської діяльності у формі АБ, АО
Правові засади організації діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.3 ст.4 якого визначено, що адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).
Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив. Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням (ст. 14 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
Адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту. Державна реєстрація адвокатського об'єднання здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Адвокатське об'єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням (ст. 15 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
Згідно ст.133.1 Податкового кодексу платниками податку – резидентами є:
– суб'єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті;
– управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" щодо операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється таким управителем через фонд.
Крім того, згідно п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.
Суб'єктами господарювання відповідно до ст. 55 Господарського кодексу є:
1) господарські організації - юридич

9684