Рада адвокаті Харківської області вітає адвоката Зуєва Володимира Вікторовича зі здобуттям наукового ступеню к.ю.н.

Рада адвокаті Харківської області вітає адвоката Зуєва Володимира Вікторовича зі здобуттям наукового ступеню к.ю.н.

17 грудня 2015 року в стінах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого була захищена дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук адвокатом Зуєвим Володимиром Вікторовичем за темою «Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження».

На фото:
Офіційний опонент - кандидат юридичних наук, професор, проректор з навчальної роботи Національної академії прокуратури України, заслужений юрист України Олександр Миколайович Толочко;
науковий керівник - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України Трофименко Володимир Михайлович.

 

1788