27.11.15 відбувся Казахстанський Форум Адвокатів 2015

27.11.15 відбувся Казахстанський Форум Адвокатів 2015

 27 листопада 2015 року у м. Алмати (Республіка Казахстан) відбувся Казахстанський Форум Адвокатів 2015 присвячений темі «Забезпечення Верховенства Права. Баланс обвинувачення і захисту» на виконання «Плану нації - 100 конкретних кроків» з реалізації 5 інституційних реформ Глави Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва, який затверджено у травні 2015 року (далі - Форум).

матеріали форуму 

Слід зазначити, що в основу «Плану нації - 100 конкретних» кроків увійшли 5 інституційних реформ: формування професійного держапарату; забезпечення верховенства закону; індустріалізація і економічне зростання; ідентичність і єдність; формування підзвітної держави. Необхідність організації такого Форуму була обумовлена новим етапом, в який, разом з усією правовою системою країни, вступила адвокатура Республіки Казахстан (далі – РК). Метою Форуму було привернення уваги керівних кіл, що формують політику, до практичної значущості нових законів, демонстрування гарантованих якісних стратегій, ініційованих суспільством, і обговорення стратегічних рекомендацій, спрямованих на розвиток адвокатури. Завданнями Форуму було обговорення підсумків та перспектив судово-правової реформи в РК, питань законодавства і правозастосовчої практики в частині зміцнення статусу адвокатів, конструктивної взаємодії адвокатури та держави в ім'я верховенства права, а також вдосконалення системи надання гарантованої державою юридичної допомоги.

Форум було організовано Республіканської колегією адвокатів РК, Офісом програм ОБСЄ в Астані (РК) та Центром дослідження правової політики за фінансової підтримки Посольства США в Казахстані.

На початку Форуму з вітальним словом виступив Ануар Тугел, Голова Республіканської колегії адвокатів РК, кандидат юридичних наук, який зазначив, що організовуючи Форум, Республіканська колегія адвокатів висловлює сподівання, що обмін досвідом та точками зору сприятиме утвердженню верховенства закону і торжеству правосуддя, посиленню можливостей адвокатури успішному виконувати своєї конституційної місії з захисту прав і законних інтересів громадян. Ануар Тугел також у своїй доповіді наголосив на необхідності планомірного нарощування процесуальних повноважень адвокатів у кримінальному та цивільному процесі, забезпечення гарантії держави на отримання громадянами кваліфікованої юридичної допомоги, формування правової самосвідомості суспільства.

Ініціативу Республіканської колегії адвокатів РК підтримала і Посол, Голова Офісу програм ОБСЄ в Астані (РК) Наталія Зарудна. «Адвокатура, як професійне об'єднання, що має на меті реалізацію конституційної гарантії забезпечення кваліфікованої юридичної допомоги, судового представництва та захисту, потребує особливої уваги. Виконання функцій адвокатури потребує встановлення статусу достатньої автономії, певного рівня незалежності адвокатури від органів державної влади, розвитку внутрішнього самоврядування та саморегулювання інституту адвокатури»- висловила думку Наталія Зарудна.

«Перед державою і адвокатурою наразі стоїть завдання щодо поліпшення доступу до правосуддя та гарантування справедливого суду за допомогою забезпечення рівноправності сторін між обвинуваченням і захистом в процесі, а також підвищення ефективності юридичної допомоги за рахунок державного фінансування в Казахстані. В якості першорядних завдань розглядаються: розвиток системи безкоштовної юридичної допомоги, поліпшення якості правової допомоги наданої за рахунок держави, підвищення ступеня інформованості громадян про систему гарантованої державою юридичної допомоги в Казахстані»- додала Тетяна Зіновіч, Заступник директора Центру дослідження правової політики (LPRC).

Участь у роботі Форуму в якості представника від адвокатури України за дорученням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Лідії Ізовітової, взяв Олександр Дроздов, Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України (далі – ВКДКА), який виступив з доповіддю та презентаційним матеріалом на тему: «Актуальні напрями удосконалення адвокатури України». Доповідь адвоката з України викликала значний практичний інтерес в учасників Форуму та переросла у жваву і конструктивну дискусію.

                Також у роботі Форуму взяли участь представники Парламенту РК (Сєрік Акилбай, депутат Сенату Парламенту РК, Голова Комітету з конституційного законодавства, судової системи та правоохоронних органів Сенату Парламенту РК, кандидат юридичних наук; Бєктас Бєкназаров, депутат Сенату Парламенту РК, член цього ж Комітету, кандидат юридичних наук), Верховного Суду РК (Акилтай Касімов, суддя, кандидат юридичних наук, доцент), Генеральної прокуратури РК (Нурмаханбєт Ісаєв, Заступник Генерального прокурора РК), Міністерства юстиції РК (Бактижан Абдраїм, Заступник Міністра юстиції РК, академік Академії юридичних наук РК, доктор юридичних наук, професор; Вєнєра Калімова, Директор Департаменту реєстраційної служби та організації юридичних послуг Міністерства юстиції РК), Адміністрації Президента РК (Талгат Донаков, Заступник керівника Адміністрації Президента РК, кандидат юридичних наук; Микола Турєцкий, Інспектор Відділу з питань правоохоронної системи Адміністрації Президента РК, доктор юридичних наук, професор) та Конституційної Ради РК (Ігор Рогов, Голова Конституційної Ради РК, доктор юридичних наук, професор; Мурасат Муртазін, Радник Голови Конституційної Ради РК), Уповноважений з прав людини в РК, кандидат юридичних наук Аскар Шакіров, представники адвокатури РК та інших країни, провідні міжнародні та національні експерти, представники державних органів та судів РК, академічних кіл, громадських та міжнародних організацій.

У рамках Форуму було розглянуто досвід України (Олександр Дроздов, голова ВКДКА, кандидат юридичних наук, доцент), Литви (Ігнас Вегеле, Голова Ради адвокатів Литви, доктор права, професор), Туреччини (Метін Фейзіоглу, Президент Союзу колегій адвокатів Туреччини, доктор права, професор), Білорусії (Віктор Чайчіц, голова Білоруської Республіканської колегії адвокатів), Киргизії (Гульніза Кожомова, Голови Ради адвокатів Адвокатури Киргизької Республіки), Росії (Юрій Пилипенко, Президент Федеральної палати адвокатів РФ, доктор юридичних наук, професор) з питань розвитку адвокатської. Учасники Форуму обговорили стан системи казахстанської адвокатури, її взаємодію з державою в ім'я верховенства права, проблеми законодавства і правозастосовної практики по забезпеченню гарантій адвокатської діяльності та права громадян на кваліфіковану юридичну допомогу, забезпечення етичних стандартів професії адвоката в публічному просторі.

Також під час Форуму обговорювалися й актуальні проблеми застосування Кримінально-процесуального кодексу РК, який набрав чинності з 1 січня 2015 року та доцільності запровадження у РК здійснення захисту та представництва у судах виключно адвокатами. Характерним було те, що представники адвокатур різних країн були одностайні в позитивних оцінках запровадження здійснення захисту та представництва у судах виключно адвокатами.

По завершенню Форуму Олександр Дроздов провів низку зустрічей з колегами з різних країн, під час яких було досягнуто усні домовленості про постійну співпрацю та обмін досвідом.

649