Інформаційний звіт про діяльність Комісії за 2020

Інформаційний звіт про діяльність Комісії за 2020

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про діяльність
Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності
надання адвокатами безоплатної правової допомоги
при Раді адвокатів Харківської області
за 2020 рік
(станом на 09.12.2020)

Склад Комісії:
Голова – Кривуц О.Ю.,
Заступник голови – Чобітько І.В.,
Секретар Комісії – Вільчинська В.А.,
Члени Комісії – Гончаров В.В., Зуєва Л.В., Сафонова Я.Б., Фуженков Ю.О.

у 2020 р.:

Отримано – 11 подань, 1 звернення громадянина.

Розглянуто – 11 подань.

1 звернення громадянина — залишено без розгляду в зв’язку з тим, що не належить до компетенції комісії.

В діяльності 5-ти адвокатів виявлені порушення стандартів якості. Стосовно них, в межах компетенції Комісії, направлені рекомендації Центрам надання безоплатної правової допомоги, відповідні висновки, що до продовження співпраці з цими адвокатами.

6-тьом адвокатам рекомендовано підвищити кваліфікацію.

Стосовно одного з адвокатів, протягом року, отримано 2 подання. Претензії, що містились в одному з них не знайшли підтвердження, в іншому факти порушень з боку адвоката стандартів якості надання БППД – підтвердились. Комісією прийнято рішення відповідно до компетенції.

Стосовно 2-х адвокатів, окрім 2020р., подання отримувались також в 2018, 2019 роках.

Станом на 09.12.2020 ВСІ подання – розглянуті.

У 2021р.
Оскільки робота Комісії побудована на розгляді Подань Центрів БППД, то засідання призначаються в залежності від їх наявності та кількості. Чергові засідання проводяться не рідше ніж 1-раз на 2-ва місяці.


09.12.2020

Голова Комісії,
адвокат ___________________ О.Кривуц

 

 

 

1493