Про внесення зміни до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України

Про внесення зміни до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України

 Про внесення зміни до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України


Відповідно до статті 7 Закону України «Про попереднє ув’язнення» та з метою удосконалення окремих норм, що регламентують порядок відвідування слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 березня 2013 року № 460/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за № 445/22977, виклавши пункт 7.7 глави 7 розділу IVв такій редакції:
«7.7. Працівникам правоохоронних органів та захисникам дозволяється проносити матеріали та документи, що стосуються провадження за кримінальними справами, портативну комп’ютерну та друкарську техніку, їжу та безалкогольні напої з обов'язковим їх оглядом на контрольно-пропускному пункті СІЗО на наявність заборонених предметів.
Такий огляд має відбуватись у спосіб, який виключає ознайомлення персоналу СІЗО зі змістом документів та розкриття адвокатської таємниці.
Вчинення будь-яких інших дій з боку персоналу СІЗО відносно захисника повинно здійснюватись з дотриманням прав захисника, що охороняються Конституцією, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», іншими законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, практикою Європейського суду з прав людини та міжнародними угодами, згоду на які дала Верховна Рада України.
Захисникам дозволено приносити на територію СІЗО та використовувати портативну комп’ютерну техніку без доступу до мережі «Інтернет», а також друкарську техніку, якщо це їм необхідно, для здійснення обов’язків захисника.
Для пронесення на територію СІЗО портативної комп’ютерної та друкарської техніки, яка необхідна для здійснення обов’язків захисника, не потрібно отримання дозволу від адміністрації чи службових осіб СІЗО.
Захисникам дозволяється заходити на територію СІЗО з телефонними апаратами. Захисник зобов’язаний повідомити на контрольно-пропускному пункті СІЗО модель та серійний номер телефонного апарата (апаратів), з яким (якими) він входить на територію СІЗО. Захисникові дозволяється користуватись на території СІЗО лише тими телефонними апаратами, про модель та серійний номер яких він повідомив персонал чи службових осіб СІЗО на контрольно-пропускному пункті СІЗО. Перед входом у кабінет для побачень зі своїм підзахисним на вимогу персоналу СІЗО захисник зобов’язаний здати телефонний апарат (апарати), з яким (якими) він прийшов на територію СІЗО, у спеціальне місце схову. Після закінчення побачення захисникові повертається(ються) телефонний апарат (апарати), зданий (здані) ним на зберігання.
Захисникові дозволяється приносити на територію СІЗО їжу та безалкогольні напої, які оглядаються в порядку передбаченому додатком 12 цих Правил. Загальна вага їжі не може перевищувати один кілограм. Загальний об'єм безалкогольних напоїв не може перевищувати два літри.
Захисникові дозволяється приносити на територію СІЗО лікарські засоби, які потрібні йому для особистого вживання.
Перед входом у кабінет для побачень зі своїм підзахисним захисник зобов’язаний здати лікарські засоби, з якими він прийшов на територію СІЗО, у спеціальне місце схову. Після закінчення побачення або під час перерви захисникові повертаються лікарські засоби, здані ним на зберігання.».

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Мартиненко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти заступника Міністра – керівника апарату Алексєєва І.С.


Міністр Павло ПЕТРЕНКО

7403