Згода на збір та обробку персональних даних

 ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

Я, ______________________________________________________________________________________,
(вказати П. І. Б.)
народився ___________/___________/____________, паспорт серії ________________ N _____________,
підписуючи цей документ, надаю згоду Володільцю бази персональних даних
Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Харківській області
на збір, обробку та використання моїх персональних даних з метою формування особової справи

З цією метою передаю Володільцю КДКА Харківській області
інформацію про мої П. І. Б., дату та місце народження, контактний телефон, електронну адресу, ідентифікаційний код або код платника податку, адресу реєстрації, банківські реквізити, відомості про суми нарахованого прибутку, громадянство (далі перерахувати інші персональні дані, що необхідні юридичній особі, для виконання мети обробки персональних даних).
Підтверджую, що з Положенням про персональні дані Володільця бази персональних даних ознайомлений.
Персональні дані також можуть бути використані Володільцем або третіми особами з метою формування особової справи.
Володілець зобов'язується використовувати персональні дані справедливо і законно відповідно до законодавства про захист персональних даних. У разі зміни мети обробки персональних даних Володілець має повідомити про це суб'єкта персональних даних і отримати згоду на обробку його даних у відповідності зі зміненою метою.
______________ Дата ___________________підпис 

М. П.


Додаток


Надаючи свої персональні дані, суб'єкт висловлює свою згоду на обробку персональних даних на умовах, викладених в цьому документі.
Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" суб'єкт персональних даних має право:
1. Знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її Володільця чи розпорядника;
2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3. На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4. Отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
5. Пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким Володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9997