20.11.2021 Запрошуємо вас взяти участь у ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства»

20.11.2021 Запрошуємо вас взяти участь у ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства»

Запрошуємо вас взяти участь у ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства»

Конференція відбудеться 20 листопада 2021 року.

 

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти, практикуючі правники, нотаріуси, адвокати, прокурори, судді, науковці та всі бажаючі. Конференція відбудеться у форматі фахового обговорення актуальних проблем удосконалення законодавства України.

 

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

 

Формат заходу та умови участі

Передбачена комбінована участь у конференції: очно (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) та/або  дистанційно із використанням сервісу для проведення он-лайн конференцій Zoom.

Доступ до конференції:

- ідентифікатор конференції: 291 796 1683

- код доступу: r93AqQ

Початок роботи конференції о 10.00.

 

До початку роботи конференції планується видання збірки тез доповідей/наукових повідомлень учасників (далі – тези).

 

Тематичні напрями конференції:

Основи права (теорія права та держави, філософія права, історія держави і права України та зарубіжних країн, логіка, юридична аргументація);

 

Адвокатура, судоустрій, доступ до правосуддя;

 

Приватне право (цивільне право та цивільний процес, корпоративне право, господарське право та процес, сімейне право, екологічне право, земельне та аграрне право, трудове право, міжнародне приватне право);

 

Публічне право (конституційне право та процес, адміністративне право та процес, адміністративна діяльність, державне будівництво, муніципальне право, міжнародне право та право Європейського Союзу, гуманітарне право, податкове право, право соціального забезпечення);

 

Кримінальне право (кримінальне право і процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, кримінологія та кримінально-виконавче право);

 

Юридична клінічна освіта (фінансова грамотність, юридична клінічна практика, медіація).

 

Для участі у конференції необхідно надіслати до 14 листопада 2021 року включно за адресою електронної пошти організаційного комітету (legalclinicconference2021@gmail.com) наступні матеріали:

 

1. Тези (українською, російською або англійською мовами). Назва файлу має бути вказана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника та має містити слово «тези» (Петренко П.П._тези).

 

2. Авторську картку. Назва файлу має бути вказана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника та має містити слова «авторська картка» (Петренко П.П._авторська картка).

 

3. Відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску у розмірі 200 грн. Назва файлу має бути вказана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника та має містити слово «квитанція» (Петренко П.П._квитанція).

 

Вимоги до оформлення тез:

1. Обсяг до 3 сторінок включно. У разі перевищення обсягу поданих тез, кожна наступна сторінка додатково оплачується в розмірі 50 грн.

2. Формат: А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням (.doс) або (.docx). Орієнтація – книжкова.

3. Шрифт – Times New Roman; кегль (розмір шрифту) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля – по 20 мм; абзаци – 10 мм.

 

1 рядокім’я та прізвище автора; вирівнювання – по правому краю, шрифт – напівжирний курсив;

2 рядок – науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та повна назва закладу освіти або місця роботи; вирівнювання – по правому краю, шрифт – звичайний;

3 рядок – повна назва інституту (факультету), курс, група (за наявності); вирівнювання – по правому краю, шрифт – звичайний;

4 рядок – назва тез; вирівнювання – по центру, шрифт – напівжирний, всі букви прописні;

5 рядок і далі – текст тез; вирівнювання тексту – по ширині, шрифт – звичайний.

 

У разі наявності посилань на джерела, їх список надається виключно в кінці тез у порядку посилання у тексті та оформлюється відповідно до державних стандартів (зразок оформлення: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=1806).

 

Окремі елементи тексту можуть бути виділені напівжирним шрифтом або курсивом для кращого розпізнавального ефекту. Текст може містити графіки, схеми, діаграми тощо.

 

Викладачі, аспіранти, які не мають наукового ступеня, а також студенти в кінці тез/повідомлення вказують ім’я та прізвище, вчену ступінь, звання, місце роботи, посаду наукового керівника (шрифт курсив).

 

Тези не редагуються. За зміст та виклад матеріалу тез відповідальність несе автор. Оргкомітет залишає за собою право відмови у допуску до участі у конференції тез, які не відповідають встановленим вимогам без пояснення причини відмови.

 

Орієнтовний план роботи конференції

20 листопада 2021 року

10:00 – 10:15 – відкриття конференції;

10.15 –12.00 – пленарне засідання;

12.00–14.00 – робота в секціях;

14.00–14.30 – підведення підсумків та закриття конференції.

 

Організаційний внесок

у разі друку збірника для учасника конференції – 200 грн.,

без друку збірника для учасника конференції – 100 грн.

сплачуються на рахунок:

Банк одержувача «ПРИВАТБАНК»,

одержувач: Токарь Яна Олександрівна;

Номер картки: 5168 7451 0314 2409

призначення платежу: Організаційний внесок за участь у конференції

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з організацією конференції та друком збірника тез та проведенням конференції. Надсилання збірника відбувається за кошти автора тез.

Оргкомітет не розміщує учасників. Усі витрати, пов’язані з участю в конференції, оплачуються учасниками особисто або за рахунок сторони, яка їх відряджає.

 

Надсилаючи матеріали тез на конференцію учасники дають згоду на зберігання та обробку їх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» а також на їх розміщення у вільному доступі на Інтернет сайті Юридичної клініки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 

Координати оргкомітету:

Юридична клініка Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

м. Харків, вул. Пушкінська, 106, ауд. 104.

Електронна пошта: legalclinicconference2021@gmail.com

Контактні особи:

Токарь Яна Олександрівна – 066 525 10 98

Рудковська Мирослава Романівна – 093 454 90 41

 

 Зразок оформлення тез:

Катерина ГРИЦЕНКО,

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,

Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 4 курс, 5 група

 ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Текст тез

 Науковий керівник:                                к. ю. н., доцент Іваненко І. І.

(вказується повна інформація (ім’я та прізвище, вчена ступінь, звання, місце роботи, посада) наукового керівника)

 Зразок авторської картки:

ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства»

м. Харків, 20 листопада 2021 року

1.     Прізвище, ім’я, по батькові;

2.     Місце роботи або навчання, посада (повністю);

3.     Науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

4.     Тема доповіді (повідомлення);

5.     Відомості про участь (безпосередня участь / без безпосередньої участі/ чи потрібен друкований збірник);

6.     Тематичний напрям конференції;

7.     Бажання виступити на конференції (для виступу бажано підготувати презентацію по тезам/повідомленню);

8.     Контактна інформація (поштова адреса, телефон, e-mail, дата оформлення).

622