Конституційна скарга в діяльності адвоката

Конституційна скарга в діяльності адвоката

Комітетом з питань верховенства права НААУ підготовлено методичні рекомендації для адвокатів «Конституційна скарга в діяльності адвоката».

Методичні рекомендації покликані надати адвокатам системне уявлення щодо новітнього для України засобу юридичного захисту конституційних прав особи – конституційної скарги, а також допомогти адвокатам ефективно працювати з інститутом конституційної скарги.

У виданні особливу увагу приділено аналізу нормативно визначених вимог щодо складання, оформлення та подання конституційної скарги, а також юридично значущим наслідкам рішень Конституційного Суду України, ухваленим за результатами розгляду конституційних скарг.

Як зазначають автори: «Ми глибоко усвідомлюємо, що за тих умов, коли внаслідок звернення тисяч громадян та юридичних осіб до Конституційного Суду України, які вважали, що застосований у остаточному судовому рішенні у їх справі Закон суперечить Конституції України та усі інші національні засоби судового захисту ними використані, Конституційним Судом України за декілька років дії цього нового конституційного захисту прав людини постановлено лише 8 рішень, для адвокатської спільноти є широке поле для навчання, вдосконалення своєї діяльності та дій з метою професійного правничого представництва та захисту прав і свобод в Україні».

2326