Залученість адвоката до конфіденційної співпраці з досудовим розслідуванням може мати дисциплінарні наслідки

Залученість адвоката до конфіденційної співпраці з досудовим розслідуванням може мати дисциплінарні наслідки

Рада адвокатів України ухвалила роз’яснення щодо неприпустимості залучення адвоката до конфіденційної співпраці з органами досудового розслідування при наявній згоді клієнта.

Рішення прийнято 15 листопада 2019 року як відповідь на лист ради адвокатів Харківської області, де повідомлялося про випадок залучення адвоката до негласних слідчих дій у рамках кримінального провадження, що мало наслідком викриття корупційного злочину. При цьому зазначено, що адвокат був «однієї з головних дійових осіб операції».

РАУ наголошує на тому, що прямою нормою діючого Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» є заборона залучати до виконання оперативно-розшукових завдань осіб, професійна діяльність яких пов’язана зі збереженням професійної таємниці, а саме: адвокатів (стаття 11 Закону). Таким чином, погодження адвоката на конфіденційне співробітництво під час оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій є порушенням Закону та відповідно може тягнути дисциплінарну відповідальність (прецеденти викладено у рішеннях ВКДКА з
питань пов’язаних з встановленням дисциплінарного проступку в зазначених діях адвоката, зокрема рішення № XІ-004/2016 від 30.11.2016 року, № V-009/2016 від 26.05.2016 року, № V-011/2017 від 30.05.2017 року, № VІ-002/2018 від 26.06.2018 року).

«Рада адвокатів України наголошує на законодавчо визначеному обов’язку правоохоронних органів здійснювати оперативно-розшукові заходи чи слідчі дії у рамках діючого законодавства, зокрема зазначеним органам забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва», — ідеться у рішенні РАУ.

Зокрема, забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке співробітництво буде пов'язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру (стаття 275 КПК України).
Аналогічно забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці (п. 8 частини 1 статті 23 Закону).

Рада адвокатів України вважає за необхідне роз’яснити, що у контексті приписів статті 23 Закону та Правил адвокатської етики, кожен адвокат зобов’язаний утримуватись від участі в конфіденційному співробітництві під час оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, оскільки таке співробітництво може привести до розкриття адвокатської таємниці, натомість у разі отримання пропозицій щодо здійснення таких незаконних дій, адвокати мають звертатись до правоохоронних органів та повідомляти про такі факти ради адвокатів регіонів з метою захисту своїх прав та гарантій адвокатської діяльності.

Рада адвокатів України наголошує, що «розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів досудового розслідування і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю (стаття 10 Правил адвокатської етики)».

Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів. Зокрема, адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, якщо результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, Правилам адвокатської етики (стаття 28 Закону).

Рішення РАУ №123 від 15 листопада 2019 року опубліковано у розділі "Акти НААУ"

2204