19.12.2019 Відбулося урочисте відкриття кімнати історії адвокатури Харківщини

19.12.2019 Відбулося урочисте відкриття кімнати історії адвокатури Харківщини

 Шановні адвокати Харківщини!

Відбулося на урочисте відкриття кімнати історії адвокатури Харківщини!

Рада адвокатів Харківської області гостинно запросила адвокатів для відвідування кімнати історії адвокатури Харківщини, яке відбулося з нагоди 145 річчя створення Ради присяжних повірениху м. Харкові

Захід відбувся 19.12.2019 о 15:00 за адресою м.Харків вул Мироносицька 63-А

 

19 травня 1874 року в Харкові при Харківській судовій палаті була створена Рада присяжних повірених, а 4 березня 1877 року в Новочеркаську відкрито відділення Ради присяжних повірених. Це була третя адвокатська організація Російської імперії після створення таких у Санкт-Петербурзі та Москві.

Першим складом Ради присяжних повірених були:
голова – Жученко Михайло Васильович, товариш голови – Морошкін Сергій Федорович, члени Ради – Іван
Олексійович Клопов, Федір Михайлович Космачов, Микола Григорович Борсук, Олександр Сергійович Лебедєв,
Історія адвокатури Харківщини. Книга І
Олександр Миколайович Зайцев23.

Першими помічниками присяжних
повірених стали Анненков Олексій Іванович, Бродський
Єгор Кондратійович,
Білий Олександр Михайлович, Водзиводський Карл Сигисмундович, ІванчинПисарєв Микола Михайлович, Ковалевський Платон Платонович, Новов Микола Дмитрович, Падеревський Ігнатій
Іванович, Поморцев
Іван Іванович, Постриганев Єгор Дмитрович, Пушков
Павло Григорович, Роговський Андрій Федорович, Свідерський Микола Федорович, Станиславський Яків Степанович, Стойкін Іоасаф Андрійович, Таубер Яків Самойлович та Тичинський Сигисмунд Антонович.

Рада розташовувалася в приміщенні Харківського окружного суду.
 

У голови Ради обиралися найбільш поважні представники верстви. У Харкові за час існування Ради головами Ради були: М. В. Жученко в 1874-1878 роках, Я. С. Станіславський в 1878-1879 роках, Д. И. Скибинський в 1880- 1881 роках, Р. И. Падеревський в 1882-1884 роках, а потім знову в 1888-1898 роках, С. Ф. Морошкін в 1884-1888 роках, В. П. Єгоровський24 в 1899-1908 роках25, С. О. Козлов в 1909-1917 роках.

Склад Ради присяжних повірених переобирався щорічно на загальних зборах. Перед новими виборами Рада звітувала перед загальними зборами про свою діяльність за минулий судовий рік.

Повноваженнями Ради, відповідно до статті 367 Створення судових установ, було:
– розгляд заяв осіб, що бажали стати присяжними повіреними або вийти з цього звання, повідомлення Судової палати про приписку таких осіб до списку присяжних повірених або відмова їм;
– розгляд скарг на дії присяжних повірених і нагляд
за точним виконанням законів, правил та обов’язків
присяжними повіреними;
– накладення дисциплінарних стягнень на присяжних
повірених як на власний розсуд ради, так і за результатами розгляду скарг;
– видача присяжним повіреним свідоцтва про те, що
вони не піддавалися осуду ради;
– діяльність з видачі посвідчень присяжним повіреним;
– охорона документів померлого присяжного повіреного;
– призначення присяжних повірених для осіб, які користувалися правом бідності;
– призначення в порядку черговості присяжних повірених для «хождения по делам» осіб, які звернулися до

Ради про призначення їм присяжних повірених;
– розподіл між присяжними повіреними процентного збору для захисту підсудних у порядку статті 398 Судового Статуту;
– визначення розміру винагороди присяжного повіреного за таксою у випадку відсутності згоди з цього питання між присяжним повіреним та його довірителем, а також при відсутності між ними письмової угоди тощо.
Рада присяжних повірених видавала Правила, якими регламентувала додатково внутрішній порядок та діловодство як у самій Раді, так і серед присяжних повірених та їх помічників, а також стосовно нагляду за діяльністю останніх. Правила, які не відповідали законодавству або Історія адвокатури Харківщини. 

 

1163