Звернення РАХО щодо неприпустимості залучення адвоката до конф. співробітництва під час проведення НСРД

Звернення  РАХО щодо неприпустимості залучення адвоката до конф. співробітництва під час проведення НСРД

 
Затверджено на засіданні
Ради адвокатів Харківської області
18.09.2019 року.

ЗВЕРНЕННЯ
Ради адвокатів Харківської області


Щодо неприпустимості залучення адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих розшукових дій

Рада адвокатів Харківської області відповідно до ч. 4 ст. 48 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність ” представляє адвокатуру Харківської області, сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів.
Наразі адвокатура регіону стурбована інформацією з ЗМІ щодо участі адвоката у викритті корупційного злочину , де адвокат виступив однією з головних дійових осіб операції , був залучений до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Дослідивши вказане питання, Рада адвокатів Харківської області, звертається до адвокатів регіону та повідомляє наступне:
Питання боротьби з корупцією є одним із тих, яке, на жаль, з кожним роком не втрачає своєї актуальності.
Боротьба з корупцією – це й один із задекларованих пріоритетів розвитку України. Успішна реалізація цієї мети пов'язана, зокрема, і з відповідними діями адвокатів під час їхньої професійної діяльності.
Серед іншого чинне законодавство покладає на адвокатів також обов'язок відповідати високим етичним стандартам поведінки.
Статтею 4 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" встановлено, що адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
Відповідно до ст. 28 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату заборонено укладати договір про надання правової допомоги та він зобов'язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням, зокрема, якщо результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України чи правилам адвокатської етики.
Дотримання адвокатами (адвокатськими об'єднаннями й адвокатськими бюро) вимог законодавства, пов'язаного з боротьбою та запобіганням корупції, є важливою передумовою ефективного розвитку інституту адвокатури й виконання її соціальної функції в демократичному суспільстві. Не менш важливе значення це також має і у відносинах з клієнтами.
Втім, КПК України встановлює певні обмеження, щодо залучення адвоката до конфіденційного співробітництва, яке є найбільш поширеним різновидом негласних слідчих розшукових дій, які використовуються у викритті корупційних злочинів .
Так ст. 275 КПК України встановлює, що Забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке співробітництво буде пов'язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру.
Вимоги ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» аналогічно забороняють залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці.
Статтею 42 Правил адвокатської етики передбачено, що представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.
Приписами частини ст. 6 Правил адвокатської етики,
затверджених Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09 червня 2017 р., Специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов'язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту або представництва клієнта, зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів тощо, а також від впливу своїх особистих інтересів.
Адвокат не повинен при виконанні доручення клієнта керуватися вказівками інших осіб.
Отже, Адвокат не повинен займатися іншою діяльністю, яка ставила б його в будь-яку залежність від інших осіб чи підпорядкувала б його вказівкам або правилам, які можуть увійти в суперечність з нормами чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність і цими Правилами, або можуть іншим чином перешкоджати вільному й незалежному здійсненню ним адвокатської діяльності.
Так, частинами 2, 3 статті 7 вказаних Правил передбачено, що адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх скоєнню його клієнтом або іншими особами.
Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
Згідно з частиною 1 статті 19 Правил адвокатської етики адвокату забороняється приймати доручення, якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких клієнт наполягає, є протиправними або якщо доручення клієнта виходить за межі професійних прав і обов`язків адвоката.
Таким чином, якщо адвокат надає свою згоду на залучення його до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій , дії адвоката будуть свідчити про використання ним свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю не для здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту, як це передбачено п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону Україні «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а для впливу на окремих осіб, з метою схиляння до отримання ними неправомірної вигоди для їхнього подальшого викриття та прикриття свідомої співпраці з правоохоронними органами.
Втім, адвокат не повинен займатися іншою діяльністю, яка ставила б його в будь-яку залежність від інших осіб чи підпорядкувала б його вказівкам або правилам, які можуть увійти в суперечність з нормами чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність і Правилами адвокатської етики, або можуть іншим чином перешкоджати вільному й незалежному здійсненню ним адвокатської діяльності.
В цьому разі адвокат діє, не як громадянин відповідно вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, а діє в інтересах клієнта , як адвокат і на нього розповсюджується саме спеціальне законодавство, яке регламентує діяльність адвоката у тому числі норми частини 2 статті 275 Кримінального процесуального кодексу України, якою прямо забороняється залучення адвокатів до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій.
При цьому , на думку Ради адвокатів Харківської області – таке співробітництво є неприпустимим навіть при наявності письмової згоди клієнта на вказані дії.
Таким чином , таким зверненням звертаємо увагу усіх адвокатів про неухильне дотримання вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики та зауважуємо про неприпустимість залучення адвокатів для конфіденційного співробітництва при проведенні негласних слідчих розшукових дій, оскільки участь адвоката в таких слідчих діях несе високий ступень вірогідності розкриття адвокатської таємниці, ставить адвоката у залежність від органів досудового розслідування, підпорядковує його правилам і нормам проведення таких дій, що не кореспондується з вимогами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.

2913