Позов Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 до Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про визнання протиправним та ска

 Державний герб України

 

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

Харків  

19 березня 2018 р.                                                                                 № 820/6680/17  

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Кухар М.Д.,

при секретарі судового засідання - Єрьомкіній К.І.,

за участі:

представника позивача - ОСОБА_1,

представника відповідача - Саєнко Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 до Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про визнання протиправним та скасування рішення, -

 

В С Т А Н О В И В:

 

Позивач, Фізична особа - підприємець ОСОБА_3, звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області, в якому просить суд:

          - визнати протиправним та скасувати рішення Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 як платника єдиного податку третьої групи, оформлене листом № 4835/10/20-2313-02 від 20.12.2017 р;

          - зобов'язати Харківську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області здійснити реєстрацію суб'єкта господарювання Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 як платника єдиного податку шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідач, всупереч вимог законодавства, проігнорував передбачений п.  299.3ст. 299 Податкового кодексу України обов'язок зареєструвати позивача платником єдиного податку протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування.

В судовому засідання представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд позов задовольнити.

Відповідач проти позову заперечував, на виконання вимог ухвали про відкриття провадження у справі  надав до суду відзив на адміністративний позов. В обґрунтування заперечень зазначив, що  позивачем недотримані вимоги, встановлені пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України та пропущений строк подачі заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, а отже доводи позивача є помилковими, а рішення відповідача правомірним.

В судовому засіданні представник відповідача підтримав доводи відзиву на адміністративний позов та просив суд відмовити у задоволенні позову.

Розглянувши матеріали справи, вивчивши доводи позову та відзиву проти нього, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, проаналізувавши зміст норм матеріального і процесуального права, які врегульовують спірні правовідносини, судом встановлено наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 15 серпня 2014 року позивач, ОСОБА_3, зареєстрована як фізична особа-підприємець.

15 грудня 2017 року позивач звернувся до Харківської об'єднаної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області (далі - відповідач) з заявою про застосування спрощеної системи оподаткування з 01.01.2018 року.

Зазначену заяву позивачем було направлено цінним листом з повідомленням та описом вкладення засобами поштового зв'язку 15.12.2017 року, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями опису вкладення та повідомлення про вручення поштового відправлення на яких міститься поштовий штамп датований 15.12.2017 року та копією фіскального чеку про сплату за послуги поштового зв'язку із зазначенням найменування та адреси відповідача як адресата, який також датовано 15.12.2017 року.

Відповідно до наявних в матеріалах справи доказів, зазначена заява отримана відповідачем 18.12.2017 року. Факт отримання заяви та дата отримання заяви відповідачем не заперечується.

На зазначену заяву позивача, відповідачем 20.12.2017 року за № 4835/10/20-23-13-02 направлено позивачу лист-відповідь, якою зазначено, що позивачу відмовлено у застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з 01.01.2018 року з тих підстав, що позивачем подано заяву до контролюючого органу засобами поштового зв'язку 18.12.2017 року, що є порушенням вимог ст. 298 Податкового кодексу України.

Згідно ст.. 298.1.4. Податкового кодексу України, суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Відповідно до п.п.298.1.1 п.298.1 ст.298 ПКУ для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

4) державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291 цього Кодексу. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з заяви про державну реєстрацію на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Відповідно до положень п. 299.6 ст. 299 ПКУ, підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб'єкта вимогам, встановленим статтею 291 цього Кодексу;

2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання таким суб'єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу.

Суд зазначає, що відповідач у своєму відзиві посилається на те, що позивачем подано до контролюючого органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування  поштою з пропуском строку подання такої заяви, а саме 18.12.2017 року.

Проте, суд зазначає, що вважає такі доводи відповідача необґрунтованими, з погляду на те, що Податковий кодекс України встановлює 4 альтернативних способів подання такої заяви платником податків, зокрема і спосіб направлення заяви поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, яким скористався позивач. При цьому слід зазначити, що закон не виділяє жодний з способів подання заяви платником податків як пріоритетний.

Твердження відповідача, стосовно того, що під «поданням до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів» мається на увазі отримання таким органом зазначеної заяви платника податків є хибними, та не беруться судом до уваги, з погляду на те, що закон встановлює строк у 15 днів саме щодо подання заяви платником податку, а щодо отримання.

Посилання відповідача на той факт, що позивач не подав заяву про перехід на спрощену систему оподаткування безпосередньо до контролюючого органу також не береться судом до уваги, оскільки нормами Податкового кодексу України прямо встановлено  в якості способу подання зазначеної заяви спосіб направлення поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, яким скористався позивач.

Суд також відхиляє посилання відповідача стосовно того, що станом на 18.12.2017р. (дату подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування) в інтегрованій картці платника податків ФО-П ОСОБА_3 з єдиного податку рахується податковий борг у сумі 128980,43 грн., який виник 19.02.2016р. на підставі податкової декларації платника єдиного податку № НОМЕР_1, який не погашений станом на дату подання позовної заяви, як обґрунтування правомірності прийнятого рішення, оскільки оскаржуване рішення відповідача не містить посилання на зазначені факти, як на підставу відмови в застосуванні до позивача спрощеної системи оподаткування. Єдиною підставою такої відмови в рішенні Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області зазначено порушення вимог ст.. 298, а саме несвоєчасне подання позивачем до контролюючого органу заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

Крім того, позивачем до матеріалів справи надано копію відповіді Інформаційно-Довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України на питання «Яка дата вважається датою подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, якщо її надіслано поштою?». У вказаній відповіді Інформаційно-Довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України зазначено, що при надсиланні заяви про застосування спрощеної системи оподаткування поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення датою подання заяви вважається дата подання письмової кореспонденції для пересилання (дата відправлення), яка відбивається на адресному боці поштового відправлення та описі.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, позивачем відповідно до п.2 пп. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 ПКУ було направлено заяву про застосування спрощеної системи оподаткування цінним листом з повідомленням та описом вкладення засобами поштового зв'язку 15.12.2017 року, тобто на 15-й день строку, встановленого для подання такої заяви до контролюючого органу.

Таким чином, суд доходить висновку, що позивачем не було пропущений строк для подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, а рішення Харківської ОДПІ Головного управління  ДФС у Харківській області винесено з порушенням вимог закону та підлягає скасуванню.

Стосовно вимог позивача зобов'язати Харківську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області здійснити реєстрацію суб'єкта господарювання Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 як платника єдиного податку шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 245 КАС України, . у випадку, визначеному пунктом 4 частини другої цієї статті, суд може зобов'язати відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення на користь позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, визначені законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб'єкта владних повноважень діяти на власний розсуд.

Виходячи зі змісту положень КАС України щодо компетенції адміністративного суду, останній не може підміняти інший орган державної влади та перебирати на себе повноваження щодо вирішення питань, які законодавством віднесені до компетенції цього органу державної влади.

Крім того скасування рішення про відмову у застосуванні  спрощеної системи оподаткування породжує обов'язок відповідача відповідно до покладених на нього законом повноважень розглянути заяву позивача та вирішити питання щодо реєстрації  суб'єкта господарювання Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 як платника єдиного податку шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Відповідно до ч.1 ст. 6 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ст. 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), що міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до положень ч.2 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про задоволення адміністративного позову в частині визнання протиправним та скасування рішення Харківської ОДПІ Головного управління ДФС у Харківській області.

Керуючись ст.ст. 241-246250255293295 Кодексу адміністративного судочинства України,  суд, -

 

В И Р І Ш И В:

 

Адміністративний позов Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 до Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про визнання протиправним та скасування рішення - задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати рішення Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 як платника єдиного податку третьої групи, оформлене листом № 4835/10/20-2313-02 від 20.12.2017 р.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Стягнути з Державного бюджету на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_2, АДРЕСА_1, смт. Високий, Харківський район, Харківська область, 62460) судовий збір у сумі 1600 (одна тисяча шістсот ) грн.00 коп. та витрати на правову допомогу  у сумі 2500 (дві тисячі п'ятсот) грн. 00 коп.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Скарга може бути подана у порядку  п.15.5 Розділу VII КАС України до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд.

Повний текст рішення виготовлено 26.03.2018 року

 

Суддя                                                                                      Кухар М.Д.

1950