Розпочав свою роботу З'їзд адвокатів України

Розпочав свою роботу З'їзд адвокатів України

Розпочав роботу з’їзд адвокатів України, призначений на 15-16 лютого у с. Плав’є Львівської області.

В ході конференцій адвокатів регіонів на з’їзд було обрано 181 делегат від 25 регіонів України за квотою 1 від 250. Головуючим зїзду обрано одноголосно заступника голови ВКДКА Андрія Місяця, секретарем –голову ради адвокатів Чернігівської області Галину Якубу.

Зареєструвалися для участі у зїзді 181 делегат. Відповідно до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», з’їзд адвокатів України є вищим органом адвокатського самоврядування України.

До складу з’їзду адвокатів України входять делегати, які обираються конференціями адвокатів регіонів шляхом голосування відносною більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції.

Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів з’їзду адвокатів України, порядок проведення з’їзду адвокатів України встановлюються Радою адвокатів України.

З’їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів

1511