Велика Палата зробила важливий крок по формуванню єдності практики!

Велика Палата зробила важливий крок по формуванню єдності практики!

Велика Палата зробила важливий крок по формуванню єдності практики!

В Єдиному державному реєстрі судових рішень доступна постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 823/2042/16 від 04.09.18 щодо юрисдикції спорів про так звану подвійну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень!
Див.: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77969515

Постанова важлива не тільки з точки зору узгодження правових позицій ВП у спорах щодо державної реєстрації, але й закладення нових підходів до "overruling", тобто відступу Верховним Судом від власної правової позиції.

Велика Палата Верховного Суду:
1. Дійшла висновку, що скасування державної реєстрації права, належного одній особі, за заявою іншої особи за правилами адмінсудочинства не дозволяє остаточно вирішити спір між цими особами.
2. Узгодила власну практику, відступивши від своїх попередніх позицій щодо віднесення до справ адміністративної юрисдикції справ «про подвійну реєстрацію», а також справ щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно у ситуації, коли між суб’єктами прав на це майно існує невирішений спір.
3. Застосувала для відступу від власних правових позицій критерії, сформульовані раніше в окремих думках суддів: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76441988, http://reyestr.court.gov.ua/Review/76860159
4. Констатувала, що спір між особами, одна з яких вимагає скасувати державну реєстрацію права, а за іншою зареєстроване аналогічне право на той самий об’єкт, має розглядатися як спір, пов’язаний із порушенням цього права першої особи другою.
5. Визнала, що належним відповідачем у таких справах є особа, право на майно якої оспорюється та щодо якої здійснений аналогічний запис у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Участь державного реєстратора в якості співвідповідача у такому спорі, якщо позивач вважає його винним у порушені права, можлива.

Цитати:
… 30. До юрисдикції адміністративного суду належить спір, який виник між двома (кількома) суб'єктами стосовно їх прав та обов'язків у конкретних правових відносинах, у яких хоча б один суб'єкт законодавчо вповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) суб'єкта (суб’єктів), а останній (останні) відповідно зобов'язаний виконувати вимоги та приписи такого суб'єкта владних повноважень. …
31. Спір, що розглядається, не є спором між учасниками публічно-правових відносин, оскільки відповідач, приймаючи оскаржуване рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно (право оренди на спірну земельну ділянку), не мав публічно-правових відносин саме з позивачем. Прийняте відповідачем оскаржуване рішення про державну реєстрацію стосувалось реєстрації прав іншої особи, а не позивача.
… 33. Визнання протиправним і скасування рішення, запису щодо державної реєстрації права оренди на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за третьою особою є захистом прав позивача на земельну ділянку від їх порушення іншою особою, за якою зареєстровано аналогічне право щодо того ж самого нерухомого майна.
… 36. … спір про скасування рішення, запису щодо державної реєстрації права оренди земельної ділянки має розглядатися як спір, що пов’язаний з порушенням цивільних прав позивача на земельну ділянку іншою особою, за якою зареєстровано аналогічне право щодо тієї ж земельної ділянки. Належним відповідачем у такій справі є особа, право на майно якої оспорюється та щодо якої здійснено аналогічний запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Участь державного реєстратора в якості співвідповідача (якщо позивач вважає його винним у порушені прав) у спорі не змінює його цивільно-правового характеру.
… 37. … оскільки позивач не був заявником стосовно оскаржуваних реєстраційних дій, тобто останні були вчинені за заявою іншої особи, такий спір є спором про цивільне право незалежно від того, чи здійснено державну реєстрацію прав на нерухоме майно з дотриманням державним реєстратором вимог законодавства та чи заявляються, окрім вимог про скасування оспорюваного рішення, запису в державному реєстрі прав, також вимоги про визнання недійсними правочинів, на підставі яких прийнято оспорюване рішення, здійснено оспорюваний запис.
… 40. … викладений у цій справі висновок Великої Палати Верховного Суду відрізняється від її висновку, викладеного у постановах від 04 квітня 2018 року у справах № 817/567/16 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/73408852) та № 826/9928/15 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/73219835), від 10 квітня 2018 року у справі № 808/8972/15 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/73500816), від 16 травня 2018 року у справі № 826/4460/17 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/74309887), від 23 травня 2018 року у справі № 815/4618/16 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/74506128), від 05 червня 2018 року у справі № 804/20728/14 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/74809369), від 12 червня 2018 року у справі № 823/378/16 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/75241943), від 13 червня 2018 року у справах № 820/2675/17 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/75296564) та 803/1125/17 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/74838888). Спори у цих справах також стосувались оскарження рішення державного реєстратора або запису, здійсненого державним реєстратором у відповідному державному реєстрі щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно за особою, яка не була заявником стосовно вчинення відповідних реєстраційних дій.
41. У всіх наведених вище справах Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що розгляд позовних вимог особи (яка не була заявником щодо реєстраційних дій) до державного реєстратора про скасування його рішень чи записів у відповідному державному реєстрі стосовно державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, належить до юрисдикції адміністративних судів, оскільки державним реєстратором вчинені істотні порушення процедури реєстрації. А тому спірні відносини мають публічно-правовий характер.
… 47. … Велика Палата Верховного Суду відступає від висновків, викладених у [вказаних] постановах … щодо належності до юрисдикції адміністративних судів спорів за позовами осіб, які не були заявниками вчинення реєстраційних дій, до державного реєстратора про скасування його рішень чи записів у державному реєстрі стосовно державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
… 50. … скасування державної реєстрації права, належного одній особі, за заявою іншої особи в порядку адміністративного судочинства не дозволяє остаточно вирішити спір між цими особами. Тож не виконується основне завдання судочинства. У таких спорах питання правомірності укладення цивільно-правових договорів, на підставі яких відбулись реєстраційні дії, обов’язково постають перед судом, який буде вирішувати спір, незалежно від того, чи заявив позивач вимогу щодо оскарження таких договорів.
… 57. Спір про скасування рішення, запису щодо державної реєстрації речового права на нерухоме майно чи обтяження такого права за іншою особою у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є цивільно-правовим. 
А тому вирішення таких спорів здійснюється за правилами цивільного або господарського судочинства залежно від суб'єктного складу сторін.

58. Належним відповідачем у справах за позовом про скасування рішення, запису щодо державної реєстрації права чи обтяження має бути особа, право чи обтяження якої зареєстровано.

Керуючись статтями 243, 349, 354, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Велика Палата Верховного Суду


ПОСТАНОВИЛА:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» задовольнити частково.

2. Постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 18 квітня 2017 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 10 липня 2017 року скасувати.

3. Провадження у справі за позовом Приватного підприємства «Колос Чигиринщини» до Чигиринської районної державної адміністрації Черкаської області, треті особи - ОСОБА_4, Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон», про визнання протиправним та скасування рішення - закрити.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.


Головуючий В. С. Князєв


Суддя-доповідач О.Б. Прокопенко


Судді: Н. О. Антонюк О.Р. Кібенко


С. В. Бакуліна Л.М. Лобойко


В. В. Британчук Л.І. Рогач


Д. А. Гудима І.В. Саприкіна


В. І. Данішевська О.С. Ткачук


О. С. Золотніков В.Ю. Уркевич


О.Г.Яновська

Відповідно до частини третьої статті 355 Кодексу адміністративного судочинства України постанова оформлена суддею Кібенко О. Р.

4124