Щодо порядку, розміру та строків сплати щорічних внесків у 2018 році

Щодо порядку, розміру та строків сплати щорічних внесків у 2018 році

Реквізити для сплати:


Рада адвокатів Харківської області

Код за ЄДРПОУ: 38494160
П/р № 26007432641200 в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
П.І.Б. платника, 70% щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік
1233 грн. 40 коп.

Національна асоціація адвокатів України
Код ЄДРПОУ 38488439
АТ «ПроКредит Банк»
МФО 320984
р/р 26009210281016
П.І.Б. платника,30% щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік
528 грн. 60 коп.

Рішенням Ради адвокатів України № 283 "Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2018 році" встановлено розмір щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2018 році у розмірі 1762 гривні.

Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 72, із подальшими змінами та доповненнями, та Рішенням Ради адвокатів України від 15 грудня 2017 року № 283 встановлено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року двома платежами згідно наступного розподілу:

шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону;

шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

 

 

1196