Рекомендований розмір адвокатського гонорару

Рекомендований розмір адвокатського гонораруЗАВАНТАЖИТИ РІШЕННЯ РАХО ВІД 21.07.2021

 РІШЕННЯ:№13/1/7

Про розгляд звернень адвокатів Харківщини стосовно необхідності
перегляду розробки (мінімальних) ставок адвокатського гонорару

 21 липня 2021 року                                                                                                                              м. Харків

                                                                                                                                              

Рада адвокатів Харківської області у складі: Голови Ради адвокатів Харківської області - Гайворонської В.В., секретаря   Ради адвокатів Харківської області - Корневої О.С., членів Ради   адвокатів   Харківської області: Віленка Ю.М., Кузьміна Д.В., Мороза С.В., Савченка Т.М., Сіренко О.О., Хряпинської С.С:.-

 ВСТАНОВИЛИ:
 

               На адресу Ради адвокатів Харківської області надійшли численні звернення адвокатів Харківщини стосовно оновлення рекомендованих ставок адвокатського гонорару.

               З метою вивчення думки адвокатів, на офіційному веб - сайті Ради адвокатів Харківської області було проведено Інтернет - опитування щодо необхідності та доцільності розробки вказаних вище рекомендацій.

               Кожному адвокату була надана можливість висловити свою точку зору щодо цього питання та надіслати власні пропозиції або доповнення, які на їхню думку, необхідно додати до рекомендацій.

               На підставі отриманих доповнень та пропозицій адвокатів Харківської області, за результатами спільного обговорення зазначених рекомендацій з головами та представниками адвокатських об’єднань, секцій, комітетів Рада адвокатів Харківської області,

ВИРІШИЛИ:


               Гонорар адвоката формується з дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року самостійно адвокатом.

               Відповідно до ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст.. 28, 29,30 Правил Адвокатської етики, затвердженої звітно-виборним З’їздом адвокатів України 09.04.2017 р., гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої (правової) допомоги клієнту.

               Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення, тощо, визначаються в договорі про надання  правничої (правової) допомоги.

               Розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом.

               Адвокат має право у розумних межах визначати розмір гонорару, виходячи із власних міркувань.          При встановленні розміру гонорару можуть враховуватися складність справи, кваліфікація, досвід і завантаженість адвоката та інші обставини. Погоджений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, розмір гонорару може бути змінений лише за взаємною домовленістю.

               В разі виникнення особливих по складності доручень клієнта або у випадку збільшення затрат часу і обсягу роботи адвоката на фактичне виконання доручення (підготовку до виконання), розмір гонорару може бути збільшено за взаємною домовленістю.

               Не погодження клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, з розміром гонорару при наданні доручення адвокату, або в ході його виконання - є підставою для відмови адвоката від прийняття доручення клієнта або розірвання договору на вимогу адвоката.

               Адвокат має право вимагати від клієнта та/або особи, яка уклала договір в інтересах клієнта, попередньої виплати гонорару та/або компенсації можливих витрат, пов’язаних з виконанням доручення.

               Формування розміру гонорару, з урахуванням думки голів Адвокатських Об’єднань та адвокатів, є узагальненим та носить інформаційних характер:ЗАВАНТАЖИТИ РІШЕННЯ РАХО ВІД 21.07.2021

9709