Представник адвокатів в РАУ

article109.jpg

 Величко Лариса Юріївна - представник адвокатів Харківської області у Раді адвокатів України.

03.02.1996 р. закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство з відзнакою.
28.02.2003 р. закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобула кваліфікацію магістр державного управління.
24.11.1997 р. за рішенням Харківської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 11 отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ( стаж адвокатської діяльності 19 років).
04.03.2011 р. захистила кандидатську дисертацію та на підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 22.04.2011 р. отримала диплом кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.
Рішенням Атестаційної колегії від 16.05.2014 р. Величко Л.Ю. присвоєно вчене звання доцента кафедри права та європейської інтеграції ХарРІ НАДУ при Президентові України.
Є автором монографії, співавтором двох підручників з права соціального забезпечення та організаційно-правових засад професійного навчання працівників ОВС, біля 20 наукових статей.
Конференцією адвокатів Харківської області обрана членом Ради адвокатів Харківської області.

14.01.2016 Конференцією адвокатів Харківської області обрана представником адвокатів Харківської області у Раді адвокатів України