Як отримати безоплатну правову допомогу?

26 серпня 2013 - advocate
article191.jpg

 Як отримати безоплатну правову допомогу?

Визначальними принципами надання правової допомоги, що гарантується державою відповідно до нового Закону України «Про безоплатну правову допомогу», є її доступність та якість.
Закон в цьому сенсі передбачає надання двох видів допомоги – первинної та вторинної. Безоплатна первинна правова допомога охоплює надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних); надання допомоги в забезпеченні доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги та медіації.
Відповідно до Закону надають первинну правову допомогу усі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування – з питань, що належать до їх компетенції, а також утворені відповідно до Закону органами місцевого самоврядування спеціалізовані установи та залучені ними фізичні і юридичні особи приватного права. Звернення про надання безоплатної первинної допомоги надсилаються або подаються безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, які у свою чергу протягом 30 календарних днів мають надати відповідні правові послуги.
Сьогодні безоплатна первинна допомога вже надається: при багатьох органах виконавчої влади діють громадські приймальні, консультативні пункти. Так, при місцевих державних адміністраціях, центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчих органах районних, міських рад діють громадські приймальні з надання безоплатної правової допомоги, виїзні консультаційні пункти для надання правової допомоги громадянам віддалених районів сільської місцевості. У системі органів юстиції реалізовано можливість отримання безоплатної первинної правової допомоги, зокрема, на базі  громадських приймалень, що були створені при управліннях юстиції, а також виїзних консультативних пунктів, в роботі яких беруть участь працівники органів юстиції.
Вторинна допомога полягає у наданні  правових послуг із захисту від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання процесуальних документів. Право на безоплатну вторинну правову допомогу, на відміну від первинної, мають лише окремі категорії осіб, визначені Законом, з урахуванням двох критеріїв – критерію малозабезпеченості та належності до тих категорій осіб, для яких законами вже закріплено право на безоплатну правову допомогу. Передбачається здійснення комплексу організаційних заходів, спрямованих на формування в Україні ефективної системи надання безоплатної правової допомоги. Зокрема.  Діятимуть центри як неприбуткові державні установи на правах юридичної особи. Створення міжрайонних (міськрайонних) центрів здійснюватиметься протягом 2013 – 2014 років. Усього ж попередньо планується відкрити 40 – 50 таких центрів.
ДОВІДКОВО : Центр з надання вторинної правової допомоги у Харківській області : Гайворонська Вікторія Валентинівна, вул. Полтавський шлях, 9, м. Харків, 61052, Україна тел. 0891-20-00-80; 044/2480009, 3264, ел.адреса office.kharkiv@legalaid.gov.ua
за матеріалами obrii.com.ua