Запрошуємо медіаторів

16 квітня 2018 - advocate
article1067.jpg

 

Комітет з питань медіації НААУ є постійно діючим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України, згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України від 15.03.2016 року №21 з метою сприяння розвитку інституту медіації в адвокатському суспільстві, поширення серед адвокатів практики мирного вирішення спорів та забезпечення збалансованості взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою.

Відповідно до Положення про Комітет, одним із його завдань є взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

Під час чергового засідання, яке відбулося 05.04.2018 було одноголосно прийнято рішення щодо звернення до Рад адвокатів регіону з наступною пропозицією з метою сприяння розвитку інституту медіації у відносинах між адвокатами.

Зокрема, в дисциплінарній практиці органів адвокатського самоврядування досить поширеною є практика ініціювання адвокатами питаня про дисциплінарну відповідальність іншого адвоката.


Так, відповідно до приписів частин 3 та 4 статті 52 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно - виборним з'їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року кожен адвокат має вжити заходів щодо мирного врегудювпння конфлікту за участю іншого адвоката в разі ініціації адвокатом дисциплінарного провадження стосовно іншого адвоката він має попередньо повідомити про це Раду адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, а стосовно адвоката іноземної держави - асоціацію адвокатів чи правове товариство віповідної держави для пошуку шляхів мирного залагодження конфлікту.


При виникненні конфлікту між адвокатами, наслідком якого є звернення одного з них зі скаргою до кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури регіону, адвокат, який ініціював звернення, зобов'язаний надати докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювння такого конфлікту, зокрема документи, що свідчать про звернення останнього до Ради адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, а стосовно адвоката іноземної держави - всоціації адвокатів чи правового товариства відповідної держави.


Разом з цим, відповідно до статті 64 ПАЕ органи адвокатського самоврядування діють з метою забезпечення дійсної незалежності адвокатів у здійсненні їх професійної діяльності, сприяють та контролють дотриманя ПАЕ всіма адвокатами України та адвокатами іноземних держав, які у відповідності до законодавства України здійснюють в Україні адвокатську діяльність.


Таким чином, на підставі викладеного, з метою підвищення іміджу адвокатури України та практики мирного врегулювання конфліктів, а також запобігання переростання більшості з конфліктів між адвокатами у дисциплінарні провадження, пропонуємо сертифікованим медіаторам залучитися до процесу врегулювання спорів у разі ініціації адвокатом дисциплінарного провадження відносно іншого адвоката.

Пропонуємо адвокатам, які мають сертифікати медіатора та виявляють бажання щодо участі у відповідних практиках заповнити електронну форму та внести відомості про себе.