Що до сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

18 квітня 2018 - advocate
article1065.jpg
 
Шановні колеги!
 
Доводимо до Вашого відома, що Радою адвокатів Харківської області будуть направлені подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, щодо адвокатів зазначених у переліку, у разі відсутності відомостей про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.
 
Щорічний внесок вважається сплаченимз моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочки платежу) чи внесено анонімно.
Шановні адвокати, переконливо просимо Вас перевірити свої призвища згідно списку неплатників, та в разі наявності сплати та підтверджуючіх документів звернутися до Ради адвокатів Харківської області.
 
Згідно ПОЛОЖЕННЯ про щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування встановлена наступна відповідальність за несплату внесків:
 
2.16. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.
 
2.18. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.
 
2.19. Для цiлей, передбачених Роздiлом VI «Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть адвоката» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», належним надсиланням, повідомленням адвоката про порушення дисциплiнарної справи з пiдстав порушення порядку сплати (несплати, сплати не у повному розмiрi, прострочення сплати) щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування, про її розгляд та про прийняття рiшення щодо порушеної дисциплiнарної справи є також надсилання такої інформації адвокату на зазначену в ЄРАУ електронну пошту чи розміщення вiдповiдної iнформацiї на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної асоціації адвокатiв України.
 
2.20 Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 
2.21. Притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення порядку та строкiв сплати щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування не звiльняє його вiд сплати такого внеску.
 
2.22. Наслiдком несплати адвокатом у встановлений строк щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування — джерела фiнансування ведения Єдиного реєстру адвокатiв України, є перехiд вiдомостей про нього в стан неактивних та невидимих для користувачiв офiцiйного веб-сайту НААУ, обробка i пiдтримка яких адмiнiстратором ЄРАУ не здiйснюється. Такий адвокат не має права приймати участь в дiяльностi (роботi) органів адвокатського самоврядування, у зв’язку iз вiдсутнiстю даних про нього в ЄРАУ.
 • Аксьонов Юрій Олександрович
 • Акульшина Людмила Павлівна
 • Безкоровайний Вадим Анатолійович
 • Бєров Олег Давидович
 • Бідний Сергій Володимирович
 • Біляк Тарас Іванович
 • Богомолова Зоя Михайлівна
 • Бражнiков Геннадiй Миколайович
 • Брильов Андрій Юрійович
 • Варва Микола Якович
 • Воробйов Георгій Володимирович
 • Воронін Ілля Леонідович
 • Воронов Роман Сергійович
 • Галлов Володимир Анатолійович
 • Гарбузова Надія Юріївна
 • Гармаш Ольга Миколаївна
 • Геращенко Вадим Григорович
 • Гладков Геннадій Іванович
 • Голубков Віктор Геннадійович
 • Голянд Костянтин Юхимович
 • Гончаренко Олена Андріївна
 • Гончаров Сергій Ігорович
 • Гончарова Людмила Василівна
 • Григор'єв Андрій Валерійович
 • Демянюк Людмила Муciївна
 • Дорогій Валентина Анатоліївна
 • Дралін Володимир Семенович
 • Дронь Павло Вікторович
 • Дубовик Євгенiя Миколаївна
 • Дудченко Олександр Юрійович
 • Дягілєв Олександр Васильович
 • Дяченко Олександр Миколайович
 • Едель Віктор Юзефович
 • Єм Валерiй Володимирович
 • Жигадло Костянтин Євгенович
 • Забара Вадим Іванович
 • Заідов Агазаід Шамхал огли
 • Закопайло Віталій Васильович
 • Зарицький Василь Іванович
 • Зінченко Олексій Миколайович
 • Зуєв Віктор Володимирович
 • Іванов Дмитро Едуардович
 • Іщенко Віра Володимирівна
 • Казакова Тетяна Вікторівна
 • Калач Марина Олександрівна
 • Калмиков Тарас Олександрович
 • Каменєв Віталій Сергійович
 • Канделакі Володимир Михайлович
 • Каткова Тетяна Геннадiiвна
 • Кінаш Юлія Олегівна
 • Клименко Наталія Олександрівна
 • Княжинська Олена Вікторівна
 • Коваленко Юрій Анатолійович
 • Ковирін Олександр Володимирович
 • Ковтун Тамара Володимирівна
 • Козуля Олександр Анатолійович
 • Коновалова Аліна Юріївна
 • Коноз Анатолій Якович
 • Костров Василь Фомич
 • Котелевець Максим Анатолійович
 • Котенко Ольга Вiкторiвна
 • Крамаренко Олег Іванович
 • Крамаренко Віктор Петрович
 • Краснокутська Надiя Володимирiвна
 • Криворучко Олександр Володимирович
 • Криворучко Геннадiй Борисович
 • Кропивка Ігор Анатолійович
 • Кукаркін Олег Олександрович
 • Кулаков Дмитро Кулаков
 • Куліш Олександр Володимирович
 • Кульчицький Роман Володимирович
 • Курочка Юрій Юрійович
 • Кусакiна Наталiя Олександрiвна
 • Куценко Сергій Сергійович
 • Лагутіна Галина Володимирівна
 • Ладигін Ростислав Миколайович
 • Лазебний Юрiй Олександрович
 • Лапкін Сергій Євгенович
 • Лапко Віктор Петрович
 • Лебiдь Геннадiй Олександрович
 • Легеза Михайло Олександрович
 • Леготін Борис Кузьмич
 • Леонова Юлія Сергіївна
 • Лісечко Олексій Сергійович
 • Логвінов Віталій Олександрович
 • Луценко Ольга Iванiвна
 • Лях Юлія Олександрівна
 • Магда Анатолій Миколайович
 • Малюга Роман Олегович
 • Мамедов Ельмір Агасі огли
 • Масалов Віктор Федорович
 • Маслов Олександр Федорович
 • Мащенко Ірина Валеріївна
 • Мельниченко Андрій Михайлович
 • Мережко Віктор Федорович
 • Мєдвєдєв Сергій Іванович
 • Михайлов Олександр Ігорович
 • Михайлов Олексій Михайлович
 • Мікулін Дмитро Миколайович
 • Міллер Віктор Борисович
 • Міллер Андрій Вікторович
 • Мірошниченко Ольга Анатоліївна
 • Надоля Євген Валерійович
 • Непомнящий Віталій Георгійович
 • Нечитайленко Анатолій Олександрович
 • Нечитайленко Віталій Анатолійович
 • Носач Олексій Юрійович
 • Омельченко Олеся Олегівна
 • Оніка Ярослава Вікторівна
 • Оніка Сергій Володимирович
 • Опанасенко Iрина Володимирівна
 • Панасенко Вiктор Миколайович
 • Панова Олена Миколаївна
 • Панченко Вадим Олегович
 • Пархоменко Тетяна Михайлiвна
 • Пархоменко Наталія Олександрівна
 • Пархоменко Андрій Олександрович
 • Перетятько Андрій Юрійович
 • Погрібний Дмитро Ігорович
 • Потапов Олексанр Валерійович
 • Проскурнін Дмитро Владиславович
 • Рева Дар' я Миколаївна
 • Ревенко Ганна Iванiвна
 • Рогозін Сергій Леонідович
 • Рябов Максим Львович
 • Самойлов Леонід Миколайович
 • Самокиш Андрій Васильович
 • Санжаревський Володимир Федотович
 • Сараєв Костянтин Васильович
 • Семенченко Світлана Сергіївна
 • Сенько Володимир Миколайович
 • Сівак(Куценко) Наталія Федорівна
 • Служивенков Роман Сергійович
 • Смаль Віктор Вікторович
 • Сорокіна Олена Василівна
 • Старець Віктор Степанович
 • Степанов Сергій Анатолійович
 • Степанюк Альона Анатоліївна
 • Столяренко Андрій Володимирович
 • Столяров Максим Валерійович
 • Стукало Катерина Iванівна
 • Тарасенко Анатолiй Володимирович
 • Тертишникова Інна Миколаївна
 • Тимошенко Володимир Миколайович
 • Тишко Роман Олександрович
 • Тіщенко Дмитро Володимирович
 • Трубчанінов Станіслав Олегович
 • Усова Валерiя Леонiдiвна
 • Файзулаєва Марiне Хашимівна
 • Фатєєва Світлана Вікторівна
 • Федоренко Андрій Альбертович
 • Федоров Олександр Володимирович
 • Ферлій Олександр Миколайович
 • Фролов Олександр Васильович
 • Хайнацька Ганна Миколаївна
 • Хомич Олександр Павлович
 • Хорунжий Олександр Іванович
 • Худавердієв Ісмаіл Гусейн огли
 • Цаліна Валентина Кирилівна
 • Цибульський Дмитро Анатолійович
 • Цирик Василь Степанович
 • Цурков Володимир Іванович
 • Чепурний Микола Михайлович
 • Чепурний Владислав Анатолійович
 • Чередніченко Костянтин Вікторович
 • Чернишов Борис Сергiйович
 • Четверикова Валентина Олександрівна
 • Чишко Свiтлана Вiкторiвна
 • Чугунов Вадим Віталійович
 • Шатілов Володимир Миколайович
 • Шахов Вілор В' ячеславович
 • Шварцева Марія Ігорівна
 • Швець Андрій Павлович
 • Швидченко Максим Леонтійович
 • Шевченко Руслан Миколайович
 • Шесточенко Тетяна Іванівна
 • Шпак Володимир Володимирович
 • Щербина Олексій Олександрович
 • Щербинський Микола Петрович
 • Юдіна Яна Вікторівна
 • Юрченко Євген Олексiйович
 • Яковченко Альбiна Василiвна
 • Ярмак Володимир Кирилович
 • Ярмиш Назар Олександрович
 • Ярмола Олександр Володимирович